Управління сервісним центром з 1С:Підприємство

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Програмний продукт "Управління сервісним центром" на платформі 1С:Підприємство. Презентація з описом основних можливостей та функціональностей
Share
Transcript
 • 1. Огляд функціональних можливостей 1С:Підприємство 8. Управління сервісним центром
 • 2. Автоматизація оперативного обліку Управління сервісним центром : програмне забезпечення для сервісних центрів Рішення призначене для організації обліку в сервісних центрах ▪ від одиночних приймальних пунктів ▪ до мереж сервісних центрів
 • 3. Облік всіх операцій, що здійснюються ▪ Облік стаціонарних ремонтних робіт ▪ Облік виїзних ремонтних робіт ▪ Облік підмінного фонду ▪ Оформлення продажу ▪ Оформлення гарантійних талонів ▪ на комплектуючі ▪ на відремонтовану техніку ▪ Облік і планування робочого часу майстрів ▪ Взаємодія зі сторонніми сервісними центрами ▪ Аналіз діяльності сервісного центру Управління сервісним центром : програмне забезпечення для сервісних центрів
 • 4. Користувачі системи ▪ Адміністратор сервісного центру ▪ Приймальник ▪ Майстер ▪ Власник Управління сервісним центром : програмне забезпечення для сервісних центрів
 • 5. Номенклатура ▪ Аналітичні ознаки обліку ▪ Тип номенклатури ▪ запас ▪ послуга ▪ работа ▪ вид робіт ▪ витрата ▪ операція ▪ Установка ознаки «Виписувати гарантійний талон» ▪ Вказівка терміну гарантії ▪ Інвентарний облік Управління сервісним центром : програмне забезпечення для сервісних центрів
 • 6. Стаціонарний ремонт Управління сервісним центром ▪ Етапи ремонту ▪ Видача в підміну ▪ Завдання на роботу ▪ діагностика ▪ ремонт і т.д. ▪ Передача до стороннього сервісного центру ▪ Повернення з стороннього сервісного центру ▪ Повернення з підміни ▪ Надходження до каси ▪ Повернення з ремонту
 • 7. Виїзд майстра ▪ Етапи ремонту ▪ Завдання на роботу ▪ діагностика ▪ ремонт і т.д. ▪ Видаткова накладна (на комплектуючі) ▪ Надходження до каси ▪ Звіт про роботу у клієнта Управління сервісним центром : програмне забезпечення для сервісних центрів
 • 8. Облік стаціонарних ремонтних робіт ▪ Прийом техніки в ремонт ▪ гарантійний ▪ негарантійний ▪ Видача відремонтованої техніки ▪ Оформлення постремонтного гарантійного талону Управління сервісним центром
 • 9. Облік виїзних ремонтних робіт ▪ Виїзд майстра ▪ Оформлення документа витрати матеріалів / комплектуючих ▪ Звіт про роботу у клієнта ▪ Оформлення гарантійного талона Управління сервісним центром
 • 10. Взаємодія зі сторонніми сервісними центрами ▪ Передача техніки на ремонт ▪ Аналіз товарів в сторонніх сервісних центрах ▪ Повернення техніки з ремонту Управління сервісним центром
 • 11. Облік підмінного фонду ▪ Видача в підміну ▪ Аналіз товарів в підміні ▪ Повернення з підміни Управління сервісним центром
 • 12. Точки обслуговування і графік виїзних робіт Управління сервісним центром
 • 13. Використання помічників ▪ Помічник оформлення ремонту Управління сервісним центром
 • 14. Використання помічників ▪ Майстер формування замовлень Управління сервісним центром
 • 15. Використання помічників ▪ Помічник оформлення документів оплати Управління сервісним центром
 • 16. Планування робіт і облік робочого часу майстрів ▪ Планування стаціонарних ремонтних робіт ▪ Облік робочого часу персоналу ▪ Автоматичне формування регламентних документів Управління сервісним центром
 • 17. Оформлення продажу ▪ Оформлення чеків на ККМ ▪ Призначення знижок ▪ Продажі за безготівковий розрахунок ▪ Оформлення звіту про роздрібні продажі Управління сервісним центром
 • 18. Аналіз діяльності сервісного центру Управління сервісним центром ▪ Актуальні дані про залишки товарів ▪ Аналіз товарообігу і оптимізація складських запасів ▪ Автоматичне формування замовлення постачальнику на підставі розрахунку потреб ▪ Аналіз замовлень постачальників ▪ Аналіз заборгованості стосовно взаєморозрахунків як з постачальниками, так і з клієнтами
 • 19. Додаткова інформація з продукту Вартість придбання і докладний опис за посиланням: Перейти >>> Управління сервісним центром
 • 20. Наша мета - Ваш успіх! +38 (044) 230-87-50 +38 (095) 179-06-08 +38 (068) 380-14-25 +38 (050) 037-47-45 вул. Волоська, 51/27 Київ 04080, Україна sales@tqm.com.ua support@tqm.com.ua tqm.com.ua
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x