«Проект USAID. Экономическая поддержка Восточной Украины» - Виталий Высочин

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  1. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 1 Проект USAID «Економічна підтримка…
Share
Transcript
 • 1. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 1 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» Визначення, відбір і фінансування партнерів Проекту
 • 2. 4/22/2019`1 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
 • 3. 4/22/2019 3 Економічна підтримка Східної України • Офіси: – Краматорськ – Сєвєродонецьк – Маріуполь – Київ Сєвєродонецьк
 • 4. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 4 ЦІЛІ Економічна Стабілізація Гранти та поліпшення інфра структури для вразливих груп населення Економічне Зростання Розвиток секторів зростання МСБ Розвиток кадрового потенціалу Доступ до фінансів Спільне оптимістичне бачення Місцеве самоврядування: планування та впровадження
 • 5. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 5 Технічна допомога • Ноу-хау, нарощування потенціалу, навчання, консультації • Навчальні поїздки, обміни, партнерства • Промоція, ярмарки, інформаційні кампанії Грантовий фонд • 15 млн. доларів США для підконтрольних Україні територій Донецької області + Приазов’я • Annual program statement (APS) (Річний програмний запит) • Уразливе населення, МСП, школи, коледжі, ліцеї, центри розвитку кар'єри Інфраструктурний фонд • 10 млн. доларів США для підконтрольних Україні територій Донецької області + Приазов’я • Проекти з широким економічним впливом • Підтримка реалізації стратегічних планів громад • Робота з міжнародними фінансовими організаціями - для великих проектів РЕСУРСИ
 • 6. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 6 • On-line заявки в рамках щорічного оголошення про реалізацію проекту • Проекти, що підвищують економічну впевненість уразливих груп населення • Загальний розмір гранту становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 5 000 та 500 000 доларам США. • Близько 5 млн. доларів США на область протягом 4-х років • Значний економічний вплив • Зв’язок з офісом ERA для пропозицій ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ГРАНТИ ІНФРАСТРУКТУРА
 • 7. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 7 РОЗВИТОК МІКРО, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Пілотні проекти для нових культур Тренінги Нові ринки Енергоефективність ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Розвиток кадрового потенціалу Навчальні центри в Маріуполі та Краматорську Центри розвитку кар’єри Англійська мова НОВІ РИНКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ КОМПАНІЙ Підтримка провідних підприємств Розвиток ключових бізнес- навичок Нові ринки та просування ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
 • 8. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 8 НАВЧАННЯ ДЛЯ НОВИХ ПОТРЕБ Уразливі групи населення Залучення молоді Коледжі та ліцеї Навчальні центри Центри розвитку кар’єри Дистанційне навчання
 • 9. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 9 ДОСТУП МСБ ДО КРЕДИТІВ Доступ МСБ до кредитів через можливості Kfw – технічна допомога Кредитні спілки, об’єднання для спільного фінансування - гранти Український донецький Куркуль - розгляд можливостей для співпраці
 • 10. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 10 СПІЛЬНЕ ОПТИМІСТИЧНЕ БАЧЕННЯ Бачення громадами оптимістичного економічного майбутнього 2 + громади для економічного стратегічного планування 2 + громади для підтримки впровадження Уряд - громадськість - бізнес-спільноти
 • 11. 4/22/2019 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 11 СПІЛЬНЕ ОПТИМІСТИЧНЕ БАЧЕННЯ Інформаційна кампанія Гарні новини та історії успіху Підтримка засобів масової інформації Новий бренд для Східної України
 • 12. 4/22/2019`1 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 12 ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ https://www.dai-global- grants.com/UkraineERA
 • 13. traction campKramatorsk, Ukraine | May 20-21 2019 Lviv, Ukraine | May 24-26 2019
 • 14. TRACTION Camp is: - Two days (May 20-21) - 7 mentors from Silicon Valley and Europe - Talks and workshops from successful entrepreneurs and investors - Focus on business development, strategy, sustainability - For 20 selected founders of regional startups - Preference for technology startups, but not exclusively
 • 15. Apply before May 10: http://tractioncamp.me
 • 16. 4/22/2019`1 Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» 16 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! З питаннями щодо участі у конкурсі звертайтеся за адресою: grants_era@dai.com. З іншими питаннями щодо діяльності Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» звертайтеся за адресою: info_era@dai.com
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x