penal-curs-1-20.01.2014

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Penal curs 1 – 20.02.201410 aprilie sesiunea de comunicari studentesti!Legea 187 privind aplicarea noului CP SAVARSIREA INFRACTIUNII DE CATRE MAI MULTE PERSOANE Pluralitatea de infractiuni nu este acelasi lucru cu pluralitatea de infractori. Pluralitatea de infractori este situatia in care un numar de 2 saumai multe persoane au savarsit prin eforturi conjugate aceeasi infractiune. sadar o singura infractiune avand nu unul ci doi sau mai multi infractori ca su iecti activi caracteri#ea#a pluralitatea de infractori.Pentru e$istenta unei pluralitati de infractori se cere sa e$iste su raportul laturei o iective o contri utie efectiva a doua sau mai multe persoane la savarsirea aceleiasi fapte preva#ute de legea penala iar su raportul laturei su iective – sa e$iste vointa acestor persoane de a coopera la savarsirea faptei respective. Caracterizarea criminologica a pluralitatii e in!ractori % pluralitate de faptuitori pre#inta caractere speci&ce si produce efecte juridice deose ite datorita unicitatii infractiunii savarsite. %ricat de multi su iecti activi ar & unicitatea infractiunii nu este in'uentata. Cali&carea faptei determinarea locului si timpului savarsirii acesteia si in genere continutul infractiunii se rasfrange asupra tuturor faptuitorilor.(rmarea socialmente periculoasa este produsa prin cooperarea tuturor faptuitorilor la savarsirea faptei ce constituie elementul materialal infractiunii. (nicitatea infractiunii ca temei al raspunderii penale al infractorilor face ca toate cau#ele care inlatura raspunderea penala )amnistia prescriptia raspunderii penale* sau care o e$clud )a rogarea incriminarii lipsa unui element constitutiv al  infractiunii* sa produca efecte fata de toti faptuitorii deopotriva si in acelasi timp. Formele pluralitatii e in!ractori se pre#inta su + forme,1. Pluralitate NATURALA , este o forma a pluralitatii de infractori determinata de insasi natura faptei preva#ute de legea penala care nu poate & savarsita decat prin contri utia a 2 sau mai multe persoane. -e aceea pluralitatea naturala de infractori mai este numita si /C/. -intre faptele preva#ute de legea penala care pre#inta o pluralitate naturala de infractori cele mai numeroase sunt acelea care nu pot & savarsite decat prin contri utia a 2 persoane )infractiuni ilaterale, incest igamia etc*. /$ista alte infractiuni care nu pot & savarsitedecat prin contri utia mai multor persoane precum incaierarea sau ri$ul. Pluralitatea naturala nu este reglementata prin norme cu caracter general. /le au fost incriminate si sanctionate ca atare in conditii speci&ce &ecarei infractiuni. Caracteristic pluralitatii naturale este faptul ca &ecare participant la savarsirea faptei este privit ca autor al infractiunii si raspunde de re#ultatul produs. ueste necesar ca toti faptuitorii sa ai a si calitatea de infractori, este su&cient numai ca unul sau unii dintre faptuitori sa actione#e cu vinovatie si deci sa ai a calitatea de infractori. ctiune culpa 3infractiune numai atunci cand legea prevede e$pres astfel.ctiune  intentie 3 infractiune intotdeauna )nu este preva#ut e$pres*. nactiune  intentie 3 infractiune  cu mentiunea ca legea va sanctiona ca infractiune numai fapta savarsita cu intentie fara sa mai indice si varianta inactiune culpa.nactiune  culpa 3 infractiune  %misiunea de a denunta repre#inta actul de e$ecutare fapta!!! i nu forma de vinovatie. #$Pluralitate CONSTITUITA tre uie sa e$istenta ei sa &e de durata ceea ce se deose este de cea naturala!!! peci&c acesteia este si un sediu in care se organi#ea#a detin armament. par sursele &nanciare, contri utii din interios si e$terior sustinatori. ntalnim infractori foarte ine pregatiti &#ic pentru reusita. ceasta porneste de la + persoane minim conform legii. copul e$istentei ei este sa comita infractiuni. /ste o forma a pluralitatii de infractori creata prin asocierea sau gruparea mai multor persoane invederea savarsirii de infractiuni. e caracteri#ea#a prin imprejurarea ca se crea#a prin simplul fapt al asocierii sau gruparii mai multor persoane in vederea savarsirii de infractiuni indiferent daca aceasta asociere a fost sau nu urmata de contri utia efectiva a persoanelor respective la savarsirea uneia din infractiunile proiectate )grupul infractional organi#at terorismul – asociere in vedea savarsirii de infractiuni are ca infractori o pluralitate*. Conditii de e$istenta,   % grupare de cel putin 2 persoane   5ruparea sa ai a un anumit program in care sa intre savarsirea uneia sau mai multor infractiuni 5ruparea sa ai a o anumita organi#are o structura ierar6ica o conceptie unica de conducere care sa asigure coe#iunea si sta ilitatea grupului. %$Pluralitate OCA&IONALA 'au PARTICIPATIA PENALA e$ista o minima organi#are pentru a asigura e&cienta savarsirii infractiunii. u e$ista surse de &nantare pentru ca sumele furate se impart intre ei. este o forma a pluralitatii de infractori care consta in savarsirea unei infractiuni de 2 sau mai multe persoane atunci cand aceasta infractiune putea & savarsita in mod natural de o singura persoana sau de un numar mai mic de persoane decat a fost savarsita in realitate. re un caracter intamplator oca#ional cooperarea dintre su iectii activi &ind determinata nu de natura faptei sau conditiile in care  ar putea sa savarsite ci de anumite conditii concrete in care cooperarea infractionala apare mai avantajoasa su raportul savarsirii sau stergerii urmelor infractiunii. Participatia penala se deose este de celelalte forme ale pluralitatii nu numai prin caracterul oca#ional neo ligatoriudar si prin po#itia juridica a faptuitorilor, daca la pluralitatea naturala ori constituita &ecare dintre participanti este considerat ca a savarsit infractiunea si raspunde pentru comiterea ei si nu pentru contri utia avuta in ca#ul participatiei &ecare participant este tinut sa raspunda numai pentru contri utia pe care a avuto sa savarsirea infractiunii numai pentru participarea sa. Conditii de e$istenta,sa se & savarsit o fapta preva#uta de legea penalafapta sa & fost savarsita in cooperare de 2 sau mai multe persoanenumarul acestora tre uie sa &e de cel putin 2 in ca#ul infractiunilor ce ar putea & savarsite de o singura persoana si superior numarului necesar pentru savarsirea infractiunii in ca#ul pluralitatii constituite sau naturale. u este necesar ca toti faptuitorii sa ai a calitatea de faptuitor. u interesea#a felul contri utiei. a e$iste vointa comuna a participantilor de a coopera la savarsirea infractiunii. apta preva#uta de legea penala tre uie sa constituie infractiune. Feluri e participatie penala n raport cu atitutinea psi6ica a participantilor,Participatie proprie  )propriu #isa sau perfecta*, toti participantii actionea#a cu aceeasi forma de vinovatie adica cu intentie)idem animus* sau din culta )eadem culpa*. epre#inta acel gen de participatie comun la care toti participantii la infractiune actionea#a cu intentie )idemanimus* iar in ca#ul infractiunilor din culpa toti actionea#a din culpa )eadem culpa*. orme tipice de cooperare pentrusavarsirea unei fapte sunt,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks