nissan-noul-qashqai-iul17.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 17
 
  Download nissan-noul-qashqai-iul17.pdf
Share
Transcript
  NISSAN NOUL QASHQAI Design exterior | Design interior |  Tehnologie şi Performanță | Spațiu interior | Nissan Intelligent Mobility | AccesoriiPrintează | Ecran mare  INTELIGENŢA  radiază frumuseţe şi reproiectarea inteligentă, sofisticată a crossover-ului urban suprem demonstrează din plin acest lucru. Noul Nissan QASHQAI îmbină aspectul fabulos şi eficienţa aerodinamică excepţională, pentru ca experiența ta de conducere în oraș să fie LA SUPERLATIV.   Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 Design exterior | Design interior |  Tehnologie şi Performanță | Spațiu interior | Nissan Intelligent Mobility | AccesoriiPrintează | Ecran mare  SINCRONIZARE PERFECTĂ.  ACCELEREAZĂ  ÎNTR-O NOUĂ ERĂ. Nissan Intelligent Mobility redefinește modul în care conducem și integrăm mașinile în viața noastră. Pentru noul QASHQAI, este vorba despre o serie de tehnologii inteligente care te ajută să fii mai relaxat și mai încrezător la  volan. De la Sistemul Inteligent de Asistență la Parcare la Sistemul Inteligent de Frânare de Urgenţă, noul Nissan QASHQAI are grijă de tine și de cei din jurul tău.   Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 Design exterior | Design interior |  Tehnologie şi Performanță | Spațiu interior | Nissan Intelligent Mobility | AccesoriiPrintează | Ecran mare  FaruriLEDcudesignnouJantedinaliajreproiectateStopuricudesignnou,cuosemnătură fermășiefect3D„GrilaV-motion”-ceamairecentă identitate afamilieiNissan Antenătip,,Shark”cunavigație ELEGANȚĂ PÂNĂ LA ULTIMUL DETALIU. FinisajepremiumpentruversiuneadetopTekna+  ASPECT MAI ELEGANTDESIGN MAI INTELIGENT. Niciodată nu a arătat mai bine sau nu te-ai simțit mai bine în el. Cu o gamă uimitoare de actualizări de stil, incluzând un design nou și elegant al farurilor, jante din aliaj reproiectate, grila și capota față cu design robust, noul QASHQAI este mai sofisticat și mai dinamic decât oricând.   Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 Design exterior | Design interior |  Tehnologie şi Performanță | Spațiu interior | Nissan Intelligent Mobility | AccesoriiPrintează | Ecran mare
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks