Муха Ярослав коментар Гід

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  Муха Ярослав коментар Гід
Share
Transcript
  Муха Ярослав   ФСНСТ2   Коментар –    Ентоні Гідденс та глобалізація   За останні два сторіччя людство досягло таких висот, котрих не досягало протягом усього існування до цього. Зміни, що їх принесла індустріальна революція, відчуваються і досі –    адже ми є тими, хто будує цей світ і змінює його. Здається, що він змінюється настільки швидко, наскільки це можливо. Тому будь - яка теорія та концепція, створена сьогодні, може бути абсолютно недоцільною вже завтра. Тому багато легше і доцільніше спробувати описати ті зміни, що відбуваються зараз, аби зрозуміти всю їх важливість та серйозність. Що, по - суті, і зробив Гідденс у свої роботі.   «Ускользающий мир»(тут і далі російською, бо українською –    «Вислизаючий світ» звучить просто жахливо, вибачте) є нічим іншим, як описом саме тих змін, що відбуваються зараз   у всьому світі. Глобалізація потроху захоплює навіть останні кутки країн третього світу, що робить саму роботу досить доцільною та актуальною. Але майже одразу кидається в око щирий космополітизм письменника - надія в існування чогось єдиного для всіх, єдиного для кожного різко контрастує з уявленням про багатокультурний світ і викликає деякі сумніви. Для мене, якщо вже говорити про єдиний світ, одразу постає картина чогось не те, щоб однотипного, скоріш «одно культурного» світу. Мені складно уявити процес створення такого водночас спільного, але і багатокультурного світу. Можливо, я щось неправильно зрозумів і для цього треба ознайомитись з усім спектром його уявлень. З іншої сторони, якщо вже на перших сторінках я бачу подібне, то що можна сказати про іншу частину книги?    Я знайомий   з Гідденсом з першого курсу навчання –    його підручник неодноразово давав матеріал для написання чисельних робіт. І якщо чесно, підручник справив багато краще уявлення, ніж ця книга. Сама книга є нічим іншим, як переліком вже відомих мені фактів про процес   глобалізації та деяких(також відомих) історичних відомостей (окрім факту   про липень 1998 року, котрий, як виявляється, був найспекотнішим місяцем в історії людства). Я не зустрів нових концепцій та не дізнався чогось абсолютно нового чи потрібного. Увесь час, при знайомстві з якимсь автором, я зустрічав щось нове –    навіть якщо воно і так здавалось логічним, то на деякі аспекти я раніше не звертав   чи навіть не бачив їх взагалі. Можливо, лише розмова про типи ризиків   викликала якусь зацікавленість, але не більше –    модель внутрішніх та зовнішніх ризиків є досить простою для зрозуміння та легкою для осмислення. З іншої сторони, треба брати до уваги час написання роботи –    вона не була закінчена вчора та переведена на російську мову сьогодні. Вона є чимсь, що можна охарактеризувати, як « якраз до місця, якраз до часу » . Мені, як дитині глобалізації, цей світ не є таким незвичним і зміни в ньому я приймаю як за потрібне. Я бачу вплив глобалізації і так, я буквально відчуваю її. Я не хочу сказати, що сама робота погана –    просто однією з наслідків глобалізації стало те, що такі про такі речі, як в цій книзі, можна з легкістю збагнути і зрозуміти і без неї. Я б радив її читати студентам, скажімо, першого курсу чи навіть давати в школі; студентам старших курсів я б запропонував обійти її і знайти щось цікавіше та змістовніше. Адже автор такого чудового підручника не міг не написати ще чогось справді хорошого.  
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks