Luận văn: Số đỏ và kỹ nghệ lấy tây của Vũ Trọng Phụng, HAY, 9đ

Please download to get full document.

View again

of 115
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành lí luận văn học với đề tài: Số đỏ và kỹ nghệ lấy tây của vũ trọng phụng: từ tác phẩm văn học đến tác phẩm sân khấu, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------------- Phạm Thụy Ngọc Quỳnh “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 2. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------------- Phạm Thụy Ngọc Quỳnh “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU Chuyên ngành : Lý luận văn học Mã số : 60 22 32 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS HUỲNH NHƯ PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 3. 1 LỜI CẢM ƠN Luận văn này đánh dấu việc hoàn thành hai năm học Cao học của tôi. Đây thật sự là một công việc mất nhiều thời gian và công sức; tuy nhiên, nó mang lại cho tôi những kinh nghiệm quý báu. Trong quá trình thực hiện luận văn, bên cạnh tôi luôn có sự hướng dẫn, động viên của thầy cô, gia đình và bạn bè. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn - GS.TS HUỲNH NHƯ PHƯƠNG. Thầy vừa là người đã gợi ý cho tôi đề tài: “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU để tôi tìm hiểu; vừa là người hướng dẫn đầy tận tình, trách nhiệm suốt quá trình tôi thực hiện luận văn này. Từ tận đáy lòng, tôi kính gửi đến Thầy lời chúc sức khỏe để Thầy tiếp tục dẫn dắt và truyền đạt cho chúng tôi kiến thức cũng như kinh nghiệm của Thầy trên con đường giảng dạy và nghiên cứu. Mặt khác, tôi kính gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy cô khoa Ngữ văn, phòng Sau Đại học trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã cùng đồng hành, dạy dỗ, dìu dắt tôi trong suốt hai năm học qua từ việc học tập cho đến các công tác hỗ trợ khác. Kiến thức, kinh nghiệm cùng sự giúp đỡ tận tình của Quý Thầy cô là hành trang và nền tảng để tôi hoàn thành việc học tập của mình, mà luận văn này là một dấu mốc quan trọng của quá trình đó. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình tôi vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi ở mọi thời điểm. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn và lời chúc thành công đến tập thể lớp Lý luận văn học K21 cũng như những người bạn khác vì đã đồng hành, chia sẻ cùng tôi nhiều khó khăn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012
 • 4. 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung của luận văn này được hình thành và phát triển từ những quan điểm, ý kiến của cá nhân tôi, xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu tìm hiểu việc chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu (khảo sát hai tác phẩm Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây của Vũ Trọng Phụng) để hình thành hướng nghiên cứu. Các kết quả được trình bày trong luận án là trung thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phạm Thụy Ngọc Quỳnh
 • 5. 1 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lí do chọn đề tài............................................................................................1 2. Lịch sử vấn đề ...............................................................................................3 3. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................7 4. Nhiệm vụ nghiên cứu....................................................................................7 5. Đối tượng, giới hạn phạm vi nghiên cứu ......................................................8 6. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................8 7. Những đóng góp mới của đề tài....................................................................8 8. Cấu trúc của luận văn....................................................................................9 Chương 1: VẤN ĐỀ CHUYỂN THỂ TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC SANG TÁC PHẨM SÂN KHẤU 1.1. Sự giao thoa giữa văn học và nghệ thuật sân khấu.............................10 1.2. Việc chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu .............19 1.2.1. Nguyên tắc chuyển thể..............................................................19 1.2.2. Phương thức chuyển thể ...........................................................22 1.2.3.Việc chuyển thể các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng sang tác phẩm sân khấu.................................................................................................31 Chương 2: XUNG ĐỘT TRONG “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY”: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU 2.1. Xung đột trong tác phẩm văn học.........................................................39
 • 6. 2 2.1.1. Số đỏ - Xung đột giữa cái vô nghĩa lý và cái nghĩa lý..............40 2.1.2. Kỹ nghệ lấy Tây - Xung đột giữa dục vọng và những khát khao chân chính .......................................................................................................45 2.2. Xung đột trong tác phẩm sân khấu ......................................................49 2.2.1. Xung đột qua hành động và cốt truyện kịch.............................50 2.2.2. Xung đột nội tâm nhân vật........................................................54 Chương 3: NHÂN VẬT TRONG “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY”: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC SANG TÁC PHẨM SÂN KHẤU 3.1. Thế giới nhân vật trong tác phẩm Vũ Trọng Phụng ..........................60 3.1.1. Số đỏ – những chân dung biếm họa..........................................61 3.1.2. Kỹ nghệ lấy Tây – những kẻ khốn cùng tha hóa.......................68 3.2. Nhân vật trong tác phẩm sân khấu ......................................................71 Chương 4: NGÔN NGỮ TRONG “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY”: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU 4.1. Ngôn ngữ trong tác phẩm Vũ Trọng Phụng........................................80 4.1.1. Ngôn từ đa dạng phong phú......................................................80 4.1.2. Ngôn ngữ giàu chất khẩu ngữ, giàu hàm ẩn.............................88 4.2. Ngôn ngữ kịch.........................................................................................91 4.2.1. Độc thoại, đối thoại chân thực, nhiều ngụ ý, sâu sắc................91 4.2.2. Ngôn ngữ “cá tính hóa” ............................................................94 KẾT LUẬN....................................................................................................98 TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................103
 • 7. 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐH & THCN : Đại học và Trung học chuyên nghiệp HN : Thủ đô Hà Nội NLĐ : Người lao động (báo) NS : Nghệ sĩ NSND : Nghệ sĩ nhân dân NSƯT : Nghệ sĩ ưu tú Nxb : Nhà xuất bản SK : Sân khấu TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh tr : Trang TT&VH : Thể thao và Văn hóa (báo) VH : Văn hóa (báo)
 • 8. 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Nghệ thuật là thành quả kì diệu, vĩ đại nhất của trí tuệ và tâm hồn nhân loại. Trong quá trình vận động và phát triển, nghệ thuật ngày càng thỏa mãn được những yêu cầu đa dạng phong phú của đời sống con người, đồng thời, khẳng định tính độc lập của nó trước thực tiễn. Sở dĩ, nghệ thuật cần thiết bởi vì chính trong nghệ thuật, con người tìm thấy sự biểu hiện cao nhất và đầy đủ nhất những khả năng nhiều mặt của mình. Đó là văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc…và sau này là sân khấu. Các loại hình nghệ thuật có mối quan hệ qua lại, tác động và thâm nhập lẫn nhau. Trong đó, mối quan hệ giữa văn học và sân khấu được xem là “duyên phận”. Văn học trở thành nguồn “nguyên liệu” quan trọng cho sự phát triển của sân khấu, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu kịch . Rất nhiều các tác phẩm kịch trên thế giới và cả ở Việt Nam đã được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng. Ngay từ ngày đầu phát triển, sân khấu đã coi văn học là một “nguồn tài nguyên” lớn, trong đó có thể kể ra hai lý do chính yếu sau: + Thứ nhất, sân khấu luôn cần có những ý tưởng mới mẻ, những cốt truyện hấp dẫn để thu hút khán giả. Vậy nên ngoài việc tự viết ra kịch bản thì văn học chính là một nguồn cảm hứng lớn để các nhà biên kịch dựa vào đó để làm ra những kịch bản chất lượng. + Thứ hai, những tác phẩm văn học, đặc biệt những tác phẩm văn học nổi tiếng luôn có một số lượng lớn độc giả. Số lượng độc giả này đương nhiên muốn nhìn những nhân vật của mình vốn từ trước đến nay chỉ hiển hiện trong trí tưởng tượng bước khỏi trang giấy và hiện diện trên sàn diễn sân khấu.
 • 9. 2 Vậy nên một tác phẩm sân khấu dựa trên một tác phẩm văn học sẽ có một lượng người hâm mộ sẵn có. Đây là lợi thế lớn về kinh tế đối với sân khấu. Chính vì vậy, trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu, hàng loạt tác phẩm văn chương đã được dựng thành tác phẩm sân khấu, đem đến “món ăn tinh thần” mới mẻ, “lạ miệng” cho sân khấu. Sân khấu kịch đã biết khai thác mảnh đất màu mỡ của văn học để làm tiền đề cho sự phát triển của mình. Thông qua kịch, tác phẩm văn học được tiếp nhận dưới góc nhìn khác hơn và qua đó, dễ dàng đi vào đời sống. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây nhiều sân khấu kịch ở TP.HCM đồng loạt đưa các tác phẩm văn học lên sân khấu. Hàng loạt các vở kịch ăn khách trên các sân khấu kịch TP.HCM hiện nay hầu hết là các tác phẩm chuyển thể từ văn học và trong số đó, chúng ta phải kể đến trường hợp Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, nhưng ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng 1 bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Điều này chứng tỏ ông có một sức lao động phi thường mà ẩn náu trong đó là một tài năng lớn, đúng như lời nhận xét của nhà phê bình Trần Hữu Tá trong dịp kỉ niệm 100 năm sinh của Vũ Trọng Phụng (1912 – 2012): “Cũng như rượu, một khi được chưng cất bằng chất liệu tốt và bởi những nghệ nhân lão luyện, nó bất chấp thời gian, thậm chí càng lâu năm càng quí. Sản phẩm văn hóa tinh thần của loài người cũng vậy, một khi đã là kiệt tác, ắt sẽ bất hủ. Không phải người nghệ sĩ nào cũng nào cũng có hạnh phúc bất tử với thời gian. Số này hiếm
 • 10. 3 lắm. Nhưng ta có căn cứ để tin Vũ Trọng Phụng sẽ có chỗ đứng xứng đáng, rất bền vững lâu dài trong lâu đài văn học dân tộc.” [53] Tác phẩm của Vũ Trọng Phụng dù ra đời cách nay hàng chục năm nhưng vẫn còn gần gũi với thời đại chúng ta. Nếu quan sát cuộc sống xung quanh, ta thấy những vấn đề mà Vũ Trọng Phụng đưa ra vẫn rất thời sự, các nhân vật của ông vẫn rất “thật”, rất “đời”... Các tác phẩm của ông được sân khấu chuyển thể rất thành công, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tạo thành một “dòng chảy văn học trên sân khấu”. Tuy nhiên từ tác phẩm văn học đến vở diễn không phải là một con đường bằng phẳng, dễ dàng mà đầy khó khăn, thử thách. Vậy khi tác phẩm văn học được chuyển thể sang tác phẩm sân khấu kịch, nó đã khai thác và chuyển hóa những gì? Nó có những biến đổi ra sao và có bảo toàn được tính văn học nữa không? Ngược lại, nghệ thuật sân khấu kịch đã tác động vào văn học như thế nào? Với việc lựa chọn đề tài:“SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU, tôi mong tìm hiểu và lí giải được phần nào mối quan hệ đa chiều, phức tạp đó. 2. Lịch sử vấn đề Văn học và nghệ thuật sân khấu kịch đều là các hình thái nghệ thuật mang ý thức thẩm mĩ, giữa chúng có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau. Tác giả Lí Hoài Thu nhận định : “Kịch nói là một loại hình sân khấu mang tính đặc thù rõ rệt. Chất liệu để nhà văn xây dựng nên các tác phẩm kịch nói là ngôn ngữ văn học. Vì lẽ đó, kịch bản văn học là một trong những thể loại chính của văn học, tiêu biểu cho một phương thức phản ánh – phương thức kịch. Là một thể loại văn học nằm trong loại hình nghệ thuật kịch, tác phẩm kịch nói chỉ thực sự khai thác trọn vẹn khi được trình diễn trên sân khấu. Bằng những ưu thế riêng của dàn dựng, diễn xuất, âm nhạc, trang trí…nội
 • 11. 4 dung của kịch bản văn học được tái hiện lại một cách trực tiếp, sinh động trên sàn diễn” [13, tr. 200]. Về việc chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu nói chung, hai tác phẩm Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây nói riêng, trong các công trình nghiên cứu, trên các báo, tạp chí, các website, diễn đàn, mạng xã hội.... đã có không ít ý kiến trình bày, nhận xét: Trong công trình Cơ sở lý luận văn học Lê Bá Hán nhận xét: “Nhắc đến tên một bộ tiểu thuyết, một truyện vừa, một truyện ngắn hoặc một kịch bản văn học quen biết, chúng ta liền nghĩ đến câu chuyện và những con người được thể hiện trong đó...” [14, tr. 74] Tác giả Huỳnh Như Phương cho rằng: “Những tác phẩm văn học được chuyển thể thành công thường là những truyện kể có tính sân khấu theo cách gọi của Otto Luwig. Đó là những truyện kể mà đối thoại của các nhân vật được đưa lên hàng đầu và phần trần thuật được giản lược thành các chú thích cho những câu đối thoại...” [46, tr. 112 – 113] Nói về việc tác phẩm văn học trở thành “nguồn nguyên liệu” cho điện ảnh, sân khấu, nhà nghiên cứu Trần Đình Sử cho rằng: “Phương tiện kể cũng là một phương diện của tự sự học (...) đề tài tiểu thuyết có thể đưa lên sân khấu hay màn ảnh, cũng có thể dùng từ ngữ để kể cái đã xem trên màn bạc. Tất nhiên cái xem trong phương tiện cụ thể là khác nhau, nhưng chúng ta cũng chỉ xem cùng một truyện” [51, tr. 5] Tác giả Đức Thành trong bài Những quyết định nhạy cảm viết: “Văn học - Điện ảnh - Sân khấu mặc dù khác nhau về ngôn ngữ thể hiện nhưng xét chung lại "họ" vẫn là những người hàng xóm thân thiết và lâu năm của nhau. Những cuộc viếng thăm bao giờ cũng đáng quý và chờ đợi những "nồng nàn" từ những cuộc "giao tiếp" đó sẽ được thể hiện...” [61].
 • 12. 5 Trên báo Đại đoàn kết, nhà báo Hiền Thư viết: “Việc chuyển thể các tác phẩm văn học nổi tiếng không chỉ đơn thuần nhằm mục đích khắc phục tình trạng khan hiến kịch bản hay hiện nay mà quan trọng hơn là góp phần lưu giữ những cái hay, cái đẹp của văn học, cũng như quảng bá những giá trị đó đến với thế hệ khán giả trẻ” [64] Cụ thể hơn, khi đánh giá về diễn xuất của diễn viên trong việc thể hiện các nhân vật ở vở diễn Số đỏ, nhà báo Cát Vũ trong bài viết Kịch Bắc ở Sài Gòn đã viết: “Vở đã tạo cho hầu hết diễn viên tham gia một vai diễn mới để đời: Minh Béo với vai cậu Phước “em chã”, Thúy Nga gây ấn tượng mạnh với vai bà cố Hồng, Minh Hoàng - Cát Phượng trong vai ông bà Văn Minh, Hồng Vân khẳng định đẳng cấp trong vai bà phó Đoan. [69] Tác giả Trần Thanh Quang trong bài Đưa văn học đến với học sinh qua sân khấu kịch, trên báo Giáo dục TP.HCM, đã tổng hợp một số ý kiến đánh giá của giáo viên, học sinh khi xem xong vở diễn Số đỏ: “Vở kịch chuyển tải được tinh thần cơ bản của tác phẩm. Những nội dung thể hiện trên sân khấu đã lồng được những đoạn khác nhau trong tác phẩm mà văn bản tác phẩm bị dàn trải”. [49] “Diễn viên sử dụng ngôn ngữ bằng nhiều từ hiện đại chưa phù hợp với tác phẩm. Về tính cách nhân vật, diễn viên đã lột tả được phần lớn tính cách nhân vật như tác phẩm thể hiện nhưng chưa hoàn toàn. Giá như nhân vật Xuân Tóc Đỏ láu cá hơn một chút, tinh ranh hơn một chút sẽ phù hợp với nhân vật trong tác phẩm.” [49] Nói về thành công của vở diễn Kỹ nghệ lấy Tây, tác giả Khôi Nguyên nhận xét: “Với nội dung hấp dẫn, cách dàn dựng độc đáo cùng sự tham gia của một “dàn sao” quen thuộc, Kỹ nghệ lấy Tây đã thu hút khán giả ngay từ những xuất diễn đầu tiên” [41]
 • 13. 6 Bài Kỹ nghệ lấy Tây, “bàn thắng đúp” của Hồng Vân đưa ra nhận định: “Bằng việc khai thác triệt để những yếu tố đối lập, từ ngoại cảnh cho đến tâm lý nhân vật, Kỹ nghệ lấy Tây đã làm bật lên những bi hài trong xã hội đương thời. Tiếng cười qua đi nhưng nỗi niềm chua xót cho những kiếp người vẫn đọng lại trong lòng khán giả sau khi màn nhung khép lại” [74] Tác giả Văn Bảy nhìn nhận: “Như là một tác phẩm phái sinh từ phóng sự, trừ nhân vật Vũ Trọng Phụng còn khá lạc lõng, nói chung đây là một vở kịch đáng xem...” [7] Bài Khóc, cười cùng Kỹ nghệ lấy Tây của Thanh Hiệp đánh giá: “Kịch Phú Nhuận không làm việc minh họa cho tác phẩm văn học, mà có những sáng tạo để người xem cùng cười, cùng khóc với các nhân vật khi so sánh với phóng sự mà mình đã đọc.” [19] Trên báo Thế giới văn hóa, bài viết Đi xem Kỹ nghệ lấy Tây cho rằng: “Với Kỹ nghệ lấy Tây, thực trạng xã hội của miền Bắc Việt Nam trước những năm 1945 được tái hiện chân thật qua từng số phận. Chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng, Lê Chí Trung giữ lại hầu hết nội dung của nguyên tác văn học.” [73] Bên cạnh đó, còn rất nhiều bài viết như: Kịch Phú Nhuận tăng tốc “hiện thực phê phán” (H.H) trên báo Tuổi trẻ [17], , Chính kịch hồi sinh (Hiệp Thanh) [59], Cuộc “thay máu” thành công của sân khấu kịch Phú Nhuận (Mai Trí) đăng trên báo Thanh niên [66], Thêm một Xuân Tóc Đỏ cho Số đỏ (Nhật Lam) [31], bài Từ trang văn bước ra sân khấu (Song Minh) của báo Giáo dục [39]...Hầu hết các bài báo này đều đưa ra những ý kiến xoay quanh việc chuyển thể tác phẩm văn học – những khó khăn và khúc mắc, đồng thời đưa ra những nhận xét, đánh giá về hai vở diễn Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây trên sân khấu.
 • 14. 7 Những bài viết, nhận định trên đã gợi ý, giúp người viết thực hiện việc tìm hiểu những nét khái quát cho đến việc khảo sát chi tiết, cụ thể và có hệ thống việc chuyển thể từ tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu (khảo sát hai tác phẩm Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây). Để từ đó thấy rõ vai trò, sự gắn kết của văn học và sân khấu trong việc sáng tạo vở diễn trên sân khấu. 3. Mục đích nghiên cứu Thực hiện đề tài: “SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG: TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤU, tôi nhằm: - Tìm hiểu hiện tượng chuyển thể các tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu: trường hợp Vũ Trọng Phụng (Khảo sát hai tác phẩm : Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây) - Mặt khác, việc thực hiện đề tài này sẽ giúp tôi hiểu biết thêm về văn học và nghệ thuật sân khấu kịch, thấy được mối quan hệ mật thiết giữa văn học và nghệ thuật sân khấu (nghệ thuật trình diễn). 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Dựa vào kết quả tìm hiểu sự chuyển thể từ tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu: trường hợp Vũ Trọng Phụng (Khảo sát hai tác phẩm Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây), tôi nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu mục đích và tiêu chí lựa chọn các tác phẩm văn học để chuyển thể thành kịch bản – phục vụ cho nghệ thuật sân khấu kịch. - Tìm hiểu các nguyên tắc chuyển thể từ tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu. - Xem xét việc chuyển thể các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng (hai tác phẩm Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây) sang tác phẩm sân khấu - So sánh mối tương quan giữa tác phẩm gốc và tác phẩm chuyển thể
 • 15. 8 5. Đối tượng, giới hạn, phạm vi nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu, điều kiện nghiên cứu có hạn, để tìm hiểu về sự chuyển thể từ tác phẩm văn học đến tác phẩm sân khấu, đối tượng tìm hiểu của đề tài là hai tác phẩm của Vũ Trọng Phụng : Số đỏ và Kỹ nghệ lấy Tây. Hai tác phẩm này là những tác phẩm ít nhiều đã có vị trí nhất định trong dòng chảy của văn học, sau đó được chuyển thể, công diễn trên sân khấu và đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trên sân khấu kịch. Điều này sẽ tạo những thuận lợi nhất định cho việc nghiên cứu sự chuyển thể từ tác phẩm văn học sang tác phẩm sân khấu kịch của người thực hiện đề tài. 6. Phương pháp nghiên cứu Để đạt được mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đã nêu trên, trong luận văn tôi đã kết hợp sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp liên ngành: nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại hình nghệ thuật (nói chung), mối quan hệ tác động qua lại giữa văn học và nghệ thuật sân khấu (nói riêng) - Nhóm các phương pháp phân loại, phân tích, so sánh: Nhóm các phương pháp này giúp tôi hệ thống các cứ liệu để có thể đánh giá, nhận xét, phân tích và rút ra kết luận, một số đề nghị cần thiết. - Phương pháp hệ thống và tổng hợp: nhằm giúp người nghiên cứu làm rõ một cách hệ thống, đầy đủ những tương đồng và khác biệ
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x