Lp-4_LCR_10.03.2018

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  LP -LCR-MG
Share
Transcript
  LP 4 Identificarea neisseriilor şi a cocobacililor gram -negativi. Examenul bacteriologic al lichidului cefalo-rahidian. Obiective - la sfârşitul lucrării practice studenţii vor fi capabili să: 1.   enumere principalele caractere utilizate pentru identificarea neisseriilor 2.   enumere principalele caractere utilizate pentru identificarea cocobacililor gram-negativi 3.   enumere a principalilor agenti etiologici ai meningitelor bacteriene, ca si principalele etape ale examenului bacteriologic al lichidului cefalo-rahidian (LCR) şi mai ales ce informaţi primeşte clinicianul după fiecare dintre etape şi care sunt finalităţile practice (legate de terapie, preventie, mai ales în colectivităţi) . 1. Identificarea neisseriilor. Caractere:   Microscopice : -   diplococi gram- negativi cu feţele adiacente aplatizate (aspectul boabelor de cafea)  Neisseria meningitidis    –   LCR  –   coloratie Gram (https://www.google.ro/search?q=neisseria+meningitidis++csf+gram+staining)  De cultivare : -   strict aerobe -   in functie de exigentele nutritive pot fi: neisserii nepretenţioase nutritiv neisserii pretenţioase nutritiv: meningococi, gonococi Meningococii  –    mai puţin pretenţioşi decât gonococii -   cultivă pe agar  - chocolat şi agar  -sânge -   formează colonii S, translucide, nepigmentate, uneori mucoide (izolate capsulate) - carboxifili Colonii de  Neisseria meningitidis  https://www.google.ro/search?rlz=    Biochimice : -   catalază - pozitive -   oxidază -pozitive -   spectrul de fermentare al zaharurilor diferenţiază meningococii de gonococi Antigenice : antigenele capsulare permit diferenţierea meningococilor în serogrupe 2.   Identificarea cocobacililor gram-negativi Genul Haemophilus  - Caractere: Microscopice : -   cocobacili gram-negativi, pleomorfi (lunigimi variabile)  Haemophilus influenzae , LCR, frotiu colorat Gram https://www.google.ro/haemophilus+influenzae++csf&oq=haemophilus+influenzae++csf De cultivare  : -   facultativi anaerobi -   carboxifili -    H. influenzae  - dependent de factorii X (hemina) si V (NAD) -   cultivă pe agar  -chocolat / agar-sânge cu striu de S. aureus  (fenomen de satelitism) -   formează colonii S, mici, rotunde, convexe, translucide -    H. parainfluenzae  - dependent doar de factorul V (NAD) Fenomenul de satelitism https://www.google.ro/search?&q=haemophilus+influenzae+satellite+phenomenon&oq=haemophilus+influenzae++satelitt&gs_  Biochimice : permit identificarea definitivă Antigenice : antigenele capsulare permit diferenţierea  H. influenzae  în tipuri antigenice, dintre care tipul b  este invaziv. 3.   Examenul bacteriologic al lichidului cefalo-rahidian:     Indicaţii:    meningite purulente  –   cauzate cel mai frecvent de bacterii, ocazional de protozoare    meningite cu lichid clar = virale (meningite “aseptice”) tuberculoase fungice meningite “decapitate”     Agenţi etiologici ai meningitelor/     /meningoencefalitelor, în funcţie de vârstă: Bacterii    nou  –    născut şi sugar (< 2 luni)     E. coli K  1      Streptococcus agalactiae     Listeria monocytogenes    Staphylococcus aureus Copil (< 5 ani)    Meningococi    Pneumococi     Mycobacterium tuberculosis     Haemophilus influenzae tip b Adult    Pneumococi    Meningococi    Staphylococcus aureus    Bacili gram negativi     Mycobacterium tuberculosis     Listeria monocytogenes Virusuri  : o   enterovirusuri non-poliomielitice o   virusul urlian o   virusul rujeolic o   herpesvirusuri (virusul herpes simplex, virusul varicela zoster)   o   virusul meningitei choriolimfocitare  Fungi (rar, la gazda imunocompromisă)   o   Cryptococcus neoformans o   Candida albicans     Prelevarea şi transportul probelor     prin puncţie lombară    volum 5  –   10 ml    2 tuburi de centrifugă cu capac înşurubat      transport imediat şi fără refrigerare.      Examenul macroscopic:    transparenţa;    culoarea;    fluiditatea.    Examenul microscopic:  -   examenul citologic cantitativ :    în camera de numarat Fuchs  –   Rosenthal    din LCR necentrifugat    determinarea numărului de ECN /mmc. -   examenul citologic calitativ  ( *frotiu din sediment)      frotiu colorat cu albastru de metilen:    aprecierea reacţiei inflamatorii: PMN = meningita bacteriană acută ; limfocite = meningita virală, tuberculoasă sau fungică -   examenul bacterioscopic  (*)    frotiu colorat Gram, cu albastru de metilen +/- Ziehl  –     Neelsen (frotiu de rezervă)    cea mai accesibilă metodă rapidă    Examenul biochimic (supernatant):     proteinorahia,    glicorahia,    clorurorahia.   Testul Valori normale   Tipul de meningită Bacteriană Tuberculoasă Virală  Aspectul LCR clar Purulent/ tulbure opalescent Clar Clar/ opalescent  Nr leucocite/mmc ≤ 3/mmc sute  –  mii/mmc 50-500/mmc 50  –  1000/mmc Tip predominant de leucocite limfocite PMN Limfocite Limfocite Glicorahie 50  –   70 mg / dl 5-20 mg/dl 20-40 mg/dl 50  –   70 mg / dl  Proteinorahie 15  –   40 mg/dl 100-500 mg/dl 100-200 mg/dl 15- 100 mg/dl Clorurorahie 680  –  730 mg/dl 680  –  730 mg/dl < 600 mg/dl 680  –  730 mg/dl    Detectarea de antigene solubile    –     prin latexaglutinare = metodă rapidă şi specifică   Examenul bacterioscopic şi detectarea de antigene solubile sunt examene rapide, care pot orienta rapid iniţierea antibioticoterapiei. Rezultate negative: nu exclud diagnosticul (sensibilitate redusă!)    Cultivare -    pe agar- sânge şi agar  -chocolat, din se diment → urmărire 3 zile -  pe medii lichide → urmărire 5 zile -    pe medii adecvate în suspiciune de meningită tuberculoasă (Löwenstein -Jensen) sau leptospirotică ( mediul Korthof)    Identificarea agentului etiologic izolat    Antibiograma  se poate face pe cultură primară şi se confirmă prin antibiogramă standardizată.    Metode de biologie moleculara (PCR) Avantaje: rezultat rapid, inaintea culturii; utilitate mai ales in cazul meningitelor decapitate. Dezavantaj: nu ofera informatii despre sensibilitatea la antibiotice (impune secventierea ADN-ului amplificat, pentru detectarea genelor de rezistenta).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x