Kérdésbank

Please download to get full document.

View again

of 109
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  1. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic…
Share
Transcript
 • 1. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. Tartalom Az immunológia alapjai vizsga 1.......................................................................................................................... 2 Az immunológia alapjai vizsga 2.......................................................................................................................... 7 Az immunológia alapjai vizsga 3........................................................................................................................ 14 Az immunológia alapjai vizsga 4........................................................................................................................ 21 Az immunológia alapjai vizsga 5........................................................................................................................ 27 Az immunológia alapjai vizsga 6........................................................................................................................ 33 Az immunológia alapjai vizsga 7........................................................................................................................ 41 Az immunológia alapjai vizsga 8........................................................................................................................ 55 Az immunológia alapjai vizsga 9........................................................................................................................ 67 Az immunológia alapjai vizsga 10...................................................................................................................... 75 Az immunológia alapjai vizsga 11...................................................................................................................... 83 Az immunológia alapjai vizsga 12...................................................................................................................... 96
 • 2. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. Az immunológia alapjai vizsga 1 Név: …………………………………………………..…… Csoport: …………… A feladatlap kitöltéséhez nem használható sem jegyzet, sem tankönyv, sem más segédanyag. Kérjük, hogy a vizsga megkezdése után sem a többi vizsgázóval, sem a felügyelőkkel ne beszélgessen, kérdéseket ne tegyen fel, mobil telefont, számítógépet és más elektronikus eszközt ne használjon. 1. Mik a „domén szerkezet” jellemzői? (2 pont) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Milyen molekulák épülnek el doménekből? (3 pont) …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 3. Kérem, rajzolja le az IgG molekula szerkezetét és írja oda a nevét a főbb szerkezeti elemeknek! (5 pont) 4. Kérem sorolja fel az antigén-antitest kapcsolódás következtében kialakult immunológiai reakciókat! (5 pont) …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 5. Kérem, sorolja fel a legfontosabb molekula párokat, amelyek részt vesznek az antigén bemutató sejtek (APC) és a T sejtek közti együttműködésben! (5 pont) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………............
 • 3. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 6. Hogy hívjuk a citokin hatásmódját, ha a célsejt: (5 pont) A citokin termelő sejt közelében levő sejt:………………………………… A citokin termelő sejt önmaga:…..……………………………………….. A szervezetben távol levő sejt:…………………………………………… 7. Hogy hívjuk a citokinek hatásmódját ha: (3 pont) A célsejten egyik citokin gátolja a másik hatását?..................................... Több citokin hatása a célsejten azonos?.................................................... Egy citokin különböző célsejten különböző hatásokat vált ki?.......................... 8. A sejtek közti információ átvitelnek milyen fő mechanizmusai vannak? (2 pont) ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… 9. Milyen adhéziós molekula családokat ismer? ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. 10. Sorolja fel az MHC II.-n keresztüli antigén bemutatás fő lépéseit! (10 pont) ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 11. Kérem, soroljon fel minimum öt, a limfocitákon expresszálódó sejtfelszíni markert! (5 pont) ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 • 4. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 12. Kérem, sorolja fel az APC és T sejt közötti kostimuláció meghatározó lépéseit! (10 pont) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 13. Melyik irányú immungloblin nehézlánc izotípus váltást ( IgG, IgA és IgE) szabályozzák az alábbi citokinek: (5 pont) IL-4: ……………………………………………………. IL-5, TGF: …………………………………………….. IL-2, IL-4, IL-6, IFN: …………………………………… 14. Írja a pontozott vonalra a felsorolt citokinek/növekedési faktorok betűszóinak nevét: (5 pont) TNF: ………………………………………………………………... SCF: …………………………………………………………………… GM-CSF:………………………………………………………………… EPO:……………………………………………………………………. TPO: …………………………………………………………………… TGF: …………………………………………………………………. 15. Ismertesse a HIV fertőzés lefolyása során a CD4 szám a HIV vírus szérum szintje, ill. az anti-HIV ellenanyag titer kinetikai változását. (5 pont) ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 16. Kérem, ismertesse az Ebola fertőzés során kialakuló szeptikus shock immunológiai mechanizmusát! (2 pont) ………………………………………………………………………………………………… ……....………………………………………………………………………………………… ……..…………………………………………………………………………………………..
 • 5. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 17. Mik azok a tumor asszociált antigének (TAA)? (2 pont) …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 18. Mit jelent a „tumor escape”, soroljon fel néhány mechanizmust! (2 pont) …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………....... 19. Soroljon fel néhány példát a rosszindulatú daganatok bioterápiájában használt monoklonális ellenanyagokra! (4 pont) …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… 20. Ismertesse röviden a különbséget a fiziológiás és a kóros autoimmunitás (autoimmun betegségek) között. (4 pont) …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 21. Sorolja fel a hiperszenzitív reakciók 4 fő típusát és írjon egy-egy példát! (8 pont) I. ............................................................................................................................................................................... II. …………………………………………………………………………………………………………………. III. ………………………………………………………………………………………………………………… IV. ………………………………………………………………………………………………… 22. Soroljon fel két szerv-specifikus és két szisztémás autoimmun betegséget! (4pont) ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 23. Ismertesse a T sejt differenciálódás főbb fázisait és azok jellemzőit! (3 pont) ………………………………………………………………………………………………….
 • 6. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. ………………………………………………………………………………………………….
 • 7. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. Az immunológia alapjai vizsga 2 Név: …………………………………………………..…… Csoport: …………… A feladatlap kitöltéséhez nem használható sem jegyzet, sem tankönyv, sem más segédanyag. Kérjük, hogy a vizsga megkezdése után sem a többi vizsgázóval, sem a felügyelőkkel ne beszélgessen, kérdéseket ne tegyen fel, mobil telefont, számítógépet és más elektronikus eszközt ne használjon. 1. Kérem, rajzolja le (vagy sorolja fel) az MHC II-n történő antigén bemutatás fő fázisait. (5 pont) az antigén fagocitózisa és a fagolizoszómában lebontása, MHC II. szintézis, gamma invariábilis lánc, CLIP, transzport, a fagolizoszómában a CLIP ledisszocál, antigénkötés, chaperonok, transzport és expreszzió 2. Kérem, sorolja fel a T limfociták főbb fejlődési stádiumait a jellegzetes felszíni markereikkel. (5 pont) ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………….. 3. A B7 – CD28 vagy a B7 - CTLA4 (CD152) molekulapár kapcsolódása a nagyobb affinitású, és milyen immunszabályozásban van ennek jelentősége? (5 pont) ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 4. Kérem, sorolja fel a primer (centrális) nyirokszerveket! ……………………………………………………………………………………………… 5. Kérem, sorolja fel a timusz jellegzetes limfoid és stróma sejtes elemeit! (2 pont) ……………………………………………………………………………………………… 6. Melyik szerv jellegzetes szöveti eleme a PALS? Minek a rövidítése ez a betűszó és milyen sejtek találhatók benne? (3 pont) …………………………………………………………………………………………………...
 • 8. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. …………………………………………………………………………………………………... 7. Kérem, sorolja fel a legfontosabb funkcionális különbségeket a veleszületett és a szerzett immunitás között! (3 pont) …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 8. Kérem, rajzolja le egy T sejt receptor (TcR) komplex szerkezetét és írja az egyes szerkezeti elemek mellé azokat az immunológiai funkciókat, amelyekben szerepet játszanak. (5 pont) 9. Mi a jellegzetessége az alább felsorolt ellenanyagoknak? (5 pont) IgM ………………………………………………………………... IgG …………………………………………………………………… IgD ………………………………………………………………… IgA ……………………………………………………………………. IgE …………………………………………………………………… 10. Melyik irányú immungloblin nehézlánc izotípus váltást ( IgG, IgA és IgE) szabályozzák az alábbi citokinek: (3 pont) IL-4: ……………………………………………………. ( IgE) IL-5, TGF: …………………………………………….. (IgA) IL-2, IL-4, IL-6, IFN: …………………………………… (IgG)
 • 9. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 11. Hasonlítsa össze a veleszületett és a szerzett immunválasz egyes komponenseinek jellegzetességeit (10 points): Jellegzetesség Veleszületett Szerzett Specificitás: molecular patterns of microbes Epitops of antigens Diverzitás: Limited; germline encoded Large: receptors are produced by somatic recombination of genesegments Memória No Yes Saját felismerés Yes Yes A válasz időkinetikája egy fertőzésre: Hours Days Komponensek A fizikai és kémiai barrierekben: pH, enzymes, lysosim, defensins, normal bacterial flora IEL, IgA Sejtek: Phagocytes, NK cells Lymphocytes Sejtfelszíni feilsmerő receptorok: FcR, CR , PRR, PAMP receptorok, TLR BcR, TcR Szérum fehérjék: Complement components, CRP, MBL, Antibodies Citokinek: IL-1, IL-6, TNF, IL-8, IFNalfa IL-2,4,10,13, IFNgamma 12. Kérem, sorolja fel a heterológ csontvelő transzplantáció előnyeit és hátrányait! (4 pont) …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 13. Kérem, sorolja fel a lokális akut gyulladásos reakció immunológiailag fontos mediátorait! (6 pont) Plazma enzim mediátor:………………………..complement system………. Kemotaktikus faktorok (min. 2):…………………IL-8, C3a, C5a…………….…. Citokinek. (min 3)…………Il-1, IL-6, IL-8, TNF………………………………….. Az edotél adhéziós molekulái (min 3): E, P selectin, IL8R, ICAM, VCAM A vazodilatációért és az ödémáért felelős molekulák: …histamine, leukotriens. Endotél aktivációt okoznak: ……IL-1, TNF…………………………………….
 • 10. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 14. Kérem, sorolja fel az aktív toleranciában résztvevő mechanizmusokat! (2 pont) …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 15. Mi a felszíni epiteliális barrier szerepe a mikrobák elleni nem-specifikus védekezésben? (3 pont) ……Physical barrier, pH, normal flora…………………………………………. ……Production of antibacterial enzymes, peptides, defensine ……………. ……Killing of microbes and infected cells by IEL ………………………….. 16. Mi a szerepe a mintázat felismerő receptoroknak (PRR)? ...................................................................................................................................................... 17. Írja le, hogy milyen szervek vesznek részt a szisztémás gyulladásos reakció (akut fázis reakció) kifejlődésében, és milyen biológiai választ váltanak ki ezekből a szervekből? (3 pont) …………………Brain – fever………………….. …………………Liver - acute phase proteins…………….. ……………..Bone marrow - leukocytosis………………… 18. Mi az opszoninok szerepe az immunválaszban? .............................................................................................................. 19. Soroljon fel 3 opszonint és azokat az effektor mechanizmusokat, amelyeket kiváltanak (3 pont): ………….IgG/E – FcR mediated phagocytosis…………………… ……………C3b – CR-mediated uptake, complamant mediated lysis …………MBL, - complement activation. CRP - phagocytosis…………. 20. Mi az M-sejtek szerepe a MALT működésében? ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 21. A Th1 irányú differenciálódást elősegítő citokinek: …………………………………………………………
 • 11. “A cross-border region where rivers connect, not divide” – Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing - HUHR/1601/4.1.1/0009 This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Medicine, University of Osijek and the School of Medicine, University of Pécs and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 22. Mit jelent az ADCC és milyen fiziológiás és kóros folyamatokban van jelentősége. Írjon legalább két példát: (4 pont) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 23. Az AIDS kialakulásában szerepet játszó HIV receptorok: …………………………………………………………………………………………….. 24. A bőrhöz asszociált nyirokszövet (SALT) jellegzetes antigén bemutató sejtje: …………………………………………………………………………………………….. 25. Domináns citokin mintázat a SALT-ban: …………………………………………………………………………………………….. 26. Soroljon fel legalább 2 db a szerv transzplantáció utáni immunszuppresszióban használatos szeret! …………………………………………………………………………………………………... 27. Soroljon fel legalább 3 tumor asszociált antigént, amelyek meghatározása a rosszindulatú daganatok laboratóriumi diagnosztikájában is felhasználható! ………………………………………………………………………………………………… 28. Kérem, írjon egy példát a daganatos betegségek kezelésében használt immunotoxin terápiára! …………………………………………………………………………………………………. 29. Mi a mechanizmusa a krónikus graft kilökődésnek? ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... 30.
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x