Kay Hooper - Nezakonito Posedovanje

Please download to get full document.

View again

of 140
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  Knjige.Club Books 1 Knjige.club  Knjige.Club Books 2 Knjige.club  Naslov srcinala: Kay Hooper  ILLEGAL POSSESION KEJ HUPER NEZAKONITO POSEDOVANJE Prevela sa engleskog:  Ana Gvozdić   BDR MEDIA d.o.o. 2019.  Knjige.Club Books 3 Knjige.club 1. Proverila je uže po treći put, a onda se pažljivo spustila preko oluka i čvrsto postavila noge   na blago isturenu gredu iznad najvišeg prozora.  Nije se  plašila da će je neko iznutra videti; to je bio okrugli  tavanski  prozor, sa lažnim vitražom, potpuno neproziran, ako ne zbog same farbe, onda zbog obične skorele prljavštine. Njene meke čizme od  jare će   kože čvrsto su prijanjale uz kamenu površinu, a ona    je još  jednom pogledala preko ramena kako bi tačno odredila svoju metu. Da, to je bilo to: otvoren prozor na drugom spratu.  Nastavila je da spušta pogled sve dok nije ugledala travnjak pravo ispod sebe , ravnodušno, ali uz prolaznu misao o tome kako bi ta trava sa dobrodošlicom dočekala telo koje bi sa petog sprata palo  u njen zagrljaj. Bilo bi lakše, pomislila je, popeti se  na drugi sprat odozdo, nego spustiti se odozgo, ali nezgodno postavljeni reflektori u grmlju osvetljavali su ceo prvi sprat. Samo bi samoubilački nastrojen, odvažan  provalnik tako rizikovao. Troj je bila smela - ali je takođe bila i proračunata i oprezna. Srećom, mogla je da se spusti tako brzo i tiho, kao što ni desetina muškaraca ni  je mogla da se popne. Odluka je doneta. Dok je lagano održavala ravnotežu na uskoj gredi, Troj je spustila skijašku masku preko lica. Kada je to uradila, sa navučenim rukavicama  je automatski proverila da li je svaka alatka bila na svom mestu na radnom poj asu. Zatim se uhvatila za uže, vesto savila kolena i odgurnula se od zgrade, ljuljajući   se i spuštajući brzo i kontrolisano  poput iskusnog  planinara. Čizmama je, tiho poput mačke, paperjastom lakoćom, dodirivala cigle, a prvi spust ju    je doveo do trećeg sp rata. Savijena kolena su omogućavala njenim zglobovima da upiju silinu i zvuk u deliću sekunde, a onda bi se ponovo odgurnula.   Drugim skokom je došla tačno na cilj: otvoreni prozor joj je bio u visini struka, sa desne strane. Ponovo se dočekala sa savijeni m kolenima koja su upila zvuk. Troj je na trenutak zastala, okrenula glavu i ustremila pogled ka stražaru koji se upravo  pojavio iza ugla zgrade.  Knjige.Club Books 4 Knjige.club Gledala je u tišini, bez ijednog zvuka koji bi je razotkrio čoveku ili dobermanu koji je šetao na kratkom povocu pored njega. Prošli  su nekoliko metara ispod nje i nastavili dalje, dok je čovek uz psovke tiho gunđao svome psećem pratiocu o besmislenosti patroliranja u noći koja  je bila hladna kao smrt i crna kao katran. Troj je okrenula glavu i ispratila ih pogledom dok se nisu izgubili iz vida na drugom ćošku zgrade.   Pred očima joj se zamaglilo pa je odsutno shvatila da je zadržala dah, iako joj se pluća nisu žalila; Troj je dugo mogla da zadrži dah. Osigurala je uže u toj  poziciji i iskoristila udubljenja između cigala da se  povuče u stranu sve dok nije mogla da  pogleda kroz  prorez između zavesa.   Imala je veoma razvijen noćni vid, pa je kroz uski prostor uspela da vidi sve što je bilo moguće u   unutrašnjosti sobe. Stolicu, sto, nešto stoje ličilo na  kockarski sto i - ah! - Knjige na policama. Nacrti su vredeli onoliko koliko ih je nedavno platila; ovo je bila biblioteka. Sef je trebalo da bude levo od stola i verovatno - nemaštovito - iza slike. Oslonila se nogama još opreznije i provukla ruku kroz otvoreni  prozor. Osetljivi prsti u uskim kožnim rukavicama polako i nežno su tragali za znacima bilo kakve žice ili uređaja i nisu ništa pronašli.  I dalje oprezna, Troj je sa pojasa otkačila mali električni uređaj i pritisla dugme, ne skidajući pogled  sa malog zelenog svetla dok je pomerala uređaj duž  celog okvira prozora. Trenutak kasnije, Troj je vratila uređaj na pojas i nevidljivo, u tišini,  podigla obrve ispod skijaške  maske. Nije bilo alarma. Dakle, bila je istina da se čovek oslanjao na svoje čuvare sa psima koji su ga obezbeđivali. Čudno, pomislila je. Ali možda i ne   tako čudno. Ovaj čovek je bio nov u svetu onih koji su pribavljali umetnine po svaku cenu; njegova kolekcija verovatno nije bila dovoljno velika da  bi zahtevala najsavremeniju zaštitu. Ili možda samo  naprosto nije shvatao da bi mogao da bude meta. Troj je dozvolila sebi da se osmehne ispod maske.  Do sutra uveče u ovo vreme,  pomislila je sa iskrenim zabavljanjem, možda će me pozvati da mu postavim  sigurnosni sistem.  Zbog te pomisli se umalo zakikotala, ali  položaj u kojem je visila na užetu sa krova,  dva
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x