Kỷ yếu Chi Hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt nam 2019

Please download to get full document.

View again

of 184
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN II HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN III Hạ…
Share
Transcript
 • 1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN II HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN III Hạ Long, ngày 30 tháng 8 năm 2019
 • 2. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 3 Ban thư ký CN.Lê Sỹ Thoại CN.Nguyễn Thị Hằng CN. Lê Văn Trọng CN.Đoàn Thị Bích Phương CN.Phí Thị Thu Hà CN. Phạm Văn Võ Ban cố vấn PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết PGS.TS.Nguyễn Đức Chính BSCKII Trần Thị Minh Lý Ban nội dung TS Phan Thị Dung Ths Trần Văn Oánh Ths Bùi Thị Kim Nhung ĐDCKI Phan Cảnh Chương Ban tài chính và vận động tài trợ TS Phan Thị Dung Ths Trần Văn Oánh CN.Đỗ Kim Hằng CN Đinh Hồng Kỳ CN Lương Thị Thoa Ths. Đỗ Thị Ngọc ThS Trương Thị Mỹ Hà CN. Ngô Thị Mai Hương CN. Đỗ Thị Phượng Ban Truyền thông in ấn - đối ngoại - lễ tân CN.Nguyễn Xuân Vinh CN.Phạm Đan Thanh CN.Trần Chánh Trí CN.Nguyễn Thị Anh CN.Lê Thị Thùy Hương CN.Nguyễn Thế Thiêm CN.Nguyễn Thị Thu Hà CN.Phạm Thị Ngoan CN.Trần Thị Minh Phượng Hội đồng khoa học PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết PGS.TS.Nguyễn Đức Chính TS Trần Quang Huy Ths Nguyễn Bích Lưu Ths Trần Văn Oánh BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN THỨ II HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN THỨ III BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Trưởng ban BSCKII. Nguyễn Quốc Hùng Đồng trưởng ban Ths Phạm Đức Mục, TS Phan Thị Dung
 • 3. Đại hội Chi hội Điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần II4 LỜI CHÀO MỪNG CỦA CHỦ TỊCH CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM Kính chào các Quý vị đại biểu, các vị khách quý và các bạn đồng nghiệp đến tham dự Hội nghị! Như đã hẹn, tháng 8 năm 2019 này, chúng ta lại tập trung về đây để dự Đại hội chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa lần thứ II và Hội nghị khoa học Điều dưỡng Ngoại khoa lần thứ III Đại hội Chi Hội Điều dưỡng Ngoại khoa lần thứ II và Hội nghị khoa học Điều dưỡng Ngoại khoa lần thứ III năm2019 diễn ra vào mùa Thu tại Thành phố Hạ Long xinh đẹp. Đây là dịp tốt cho chúng ta được gặp gỡ, trao đổi về chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ… không chỉ với hơn 500 đại biểu trong nước, mà còn có các chuyên gia, đồng nghiệp quốc tế. Với hơn 50 báo cáo khoa học của các bạn đồng nghiệp trong nước và chuyên gia Quốc tế hàng đầu đã được chuẩn bị, chắc chắn hứa hẹn Hội nghị lần này sẽ có một chất lượng chuyên môn vượt trội. Từ Đại hội đại biểu Chi hội Điều dưỡng Việt nam lần thứ nhất - Đại hội thành lập Chi hội - đến nay mới được 05 năm. Thông qua việc xây dựng tổ chức và các hoạt động đã chứng minh vai trò của mình trong chặng đường phát triển của Hội. Đại hội lần này sẽ là cơ hội để chúng ta nhìn lại và tiếp tục làm mới mình trên con đường hội nhập và phát triển. Thưa Quý vị và các bạn đồng nghiệp, nhân dịp Đại hội, một Hội nghị khoa học với các chủ đề hấp dẫn, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm trong: quản lý, đào tạo, thực hành chăm sóc và kiểm soát an toàn người bệnh trong chăm sóc ngoại khoa. Xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài chuyên khoa của Việt Nam và Quốc tế đã có những đóng góp hết sức to lớn và giá trị cho nội dung của Hội nghị lần này. Xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức hội nghị và Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Hội nghị. Xin cảm ơn sự cho phép và chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, của Tổng Hội Y học Việt Nam, của Hội Điều dưỡng Việt Nam đối với Hội nghị lần này. Xin được cảm ơn các TS. Phan Thị Dung Chủ tịch Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam
 • 4. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 5 nhà tài trợ đã đồng hành và ủng hộ kinh phí để tổ chức Hội nghị. Xin trân trọng chào đón các Quý vị đã đến dự Đại hội đại biểu Điều dưỡng Ngoại khoa lần thứ II và Hội nghị khoa học Điều dưỡng Ngoại khoa lần thứ III. Kính chúc các Quý vị đại biểu, các đồng nghiệp và các bạn có được một kỳ Hội nghị bổ ích về chuyên môn, đẹp đẽ về tình đồng nghiệp, ấn tượng về các hoạt động văn hóa nghệ thuật và đáng nhớ về công tác tổ chức Hội nghị tại thành phố Hạ Long. Xin trân trọng cảm ơn! WELCOME REMARKS FROM THE PRESIDENT FOR THE SURGICAL NURSING BRANCH OF VIETNAM Dear distinguished guests, Colleagues, ladies and gentlemen, As expected, in August 2019, we are here together to attend the Second (2nd) Congress of Surgical Nursing and the third ( 3rd) Scientific Conference of surgical nursing The second Congress of Surgical Nursing and the third ( 3rd) Scientific Conference of surgical nursing took place in Autumn 2019 at the beautiful Ha Long City. This is a good opportunity for us to meet, exchange of experience, techniques and technologies ... not only with over 500 delegates in the country, but also experts and international colleagues are welcome. With over 50 scientific reports of domestic colleagues and leading international experts have been prepared, certainly promises this Congress will bring up an outstanding professional quality. From the First Congress of the Vietnam Association of Nursing – the establishment of the Surgical Nursing Branch was already 05 years so far.Through the organization and activities have proven their role in the development stage of the Association. This Congress will be an opportunity for us to look back and continue to refresh ourselves on the way to integration and development. Colleagues, Ladies and gentlemen, on the occasion of the Congress which promised to provide with exciting topics, updated knowledge and experience in: management, training, care practices and patient safety in surgical environments. Sincerely thank the scientists, experts both in Vietnam and international for your
 • 5. Đại hội Chi hội Điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần II6 contributions and tremendous value to the contents of this Summit. Sincerely thank the organizers and Obstetric - Pediatric Hospital Quang Ninh Province has been actively preparing for the Conference. Thank permission and good guidance given by the Ministry of Health, the Vietnam Medical Association (VMA), the Vietnam Nursing Association for this Congress. Thank all sponsors and supporters have funded and accompanied with us to organize the Congress. Warmly welcome You all to the Second (2nd) Congress of Surgical Nursing and the third ( 3rd) Scientific Conference of surgical nursing . We wish you all have a nice and productive Congress which rewarding the professional and friendship colleagues, the impression of cultural artistic activities and memorable on the organization of Congress in Ha long City. Thank you very much for your attention!
 • 6. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 7 LỜI CHÚC MỪNG VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CHI HỘI VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA Hạ Long, 2019 Kính thưa quý Thày Cô và quý Anh Chị đồng nghiệp! Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời Chúc mừng tới toàn thể Đại Hội Đại biểu Chi Hội Điều dưỡng ngoại khoa lần thứ 2 và Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa lần thứ 3. Có thể nói Điều dưỡng là người tiếp xúc và chăm sóc Người bệnh từ bước chân đầu tiên đến viện, duy trì liên tục trong khi nằm viện và dặn dò tận tình người bệnh trước khi ra viện…tất cả điều này khẳng định lại tầm mức quan trọng của người điều dưỡng. Những người làm công tác Điều dưỡng chuyên ngành ngoại khoa đã liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng để đóng góp một phần việc rất quan trọng giúp người bệnh được điều trị nhanh phục hồi, cũng như đảm bảo sự an toàn, phòng ngừa biến chứng và làm giảm đi những khó khăn, đau đơn…mà người bệnh trải quan can thiệp phẫu thuật. Chi Hội Điều dưỡng ngoại khoa được thành lập từ 2013, liên túc các năm đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, hội thảo hội nghị cùng chuyên gia trong nước và quốc tế đã đắc lực khuyến khích, hỗ trợ hội viên cập nhật, nâng cao trình độ và xây dựng hình ảnh người điều dưỡng ngoại khoa, và bộ y tế đánh giá rất cao về sự nỗ lực trên. Công tác Hội đòi hỏi nhiều sự hy sinh thầm lặng, công hiến, và có nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo hội đã rất nỗ lực để kết nối với bộ y tế, Hội cấp trên và các bệnh viện để có được mạng lưới hội viên rộng khắp, và bước đầu hoạt động có hiệu quả, nên thay mặt Lãnh đạo Bộ y tế, tôi xin chúc mừng cácAnh chị trong ban lãnh đạo Chi hội. GS.TS. Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế
 • 7. Đại hội Chi hội Điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần II8 Thay lời kết xin nhắn gửi tới toàn thể Đại hội và Hội nghị khoa học, người điều dưỡng ngoại khoa dù cá nhân một mình không trực tiếp, liên tục chăm sóc, theo dõi người bệnh tại tại tất cả mọi vị trí, từ khám bệnh, buồng điều trị, phòng mổ, hồi tỉnh, hồi sức cho đến kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, nhưng đã nói đến điều dưỡng ngoại khoa là một: Một nguyên tăc vô khuẩn xuyên suốt: từ khi khám, khi can thiệp… để người bệnh không bị nhiễm khuẩn bệnh viện, bên cạnh đó đảm bảo an toàn phẫu thuật, an toàn thuốc, máu…và một ấn tượng tốt: sự hoạt bát,nhanh nhẹn và quyết đoán sẽ giúp người bệnh thành công trong điều trị và phục hồi sức khỏe. Chúc Đại hội và Hội nghị thành công!xin trân trọng cảm ơn. GS. TS. Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế CONGRATULATIONS AND SPEECH AT ASSOCIATION CONGRESS AND SURGICAL NURSING SCIENCE CONFERENCE Ha Long, 2019 Dear Teachers and Colleagues! The first word allows me to send congratulations to the entire Congress of delegates of the 2nd Surgical Nursing Association and the 3rd Surgical Nursing Science Conference. It can be said that Nursing staff is the person who touches and takes care of the sick person from the first step to the hospital, maintains continuously while in hospital and mentally advises the patient before leaving the hospital ... All this confirms the importance of nursing staff. The people working in Nursing in surgical specialties have continuously updated their knowledge and skills to contribute a very important part to help patients to be treated quickly, as well as to ensure safety and prevention of complications and reduce difficulties and pain ... that patients undergo surgical intervention. The Surgical Nursing Association was established in 2013, continuously held many training courses, seminars and conferences with national and international experts
 • 8. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 9 who have actively encouraged and supported members to update and improve the level and build up the image of the surgical nurse, and the Ministry of Health highly appreciate this effort. The Association's work requires a lot of silent, devoted, and difficult sacrifices, but the association's leaders have made great efforts to connect with the Ministry of Health, the Superior Association and hospitals in order to have a wide network of members, and initially operate effectively, so on behalf of the leaders of the Ministry of Health, I congratulate all of you on the leadership of the Association. Asaconclusion,IwouldliketosendmymessagetotheentireCongressandScientific Conference, the surgical nurses, although I myself is not directly, constantly taking care of, monitoring patients at all positions, from disease examination, treatment room, operating room, recovery, resuscitation to control infection, nutrition, it is mentioned that surgical nursing is:Athroughout sterile principle: from examination, when intervention ... in order that patients do not have hospital infections, besides it must ensure surgical safety, drug safety, blood ... and a good impression: vivacious, agile and assertive will help patients succeed in their treatment and recovery. Wishing the Congress and Conference successful! Thank you very much. Prof. Dr. Nguyen Viet Tien Standing Deputy Minister of Health
 • 9. Đại hội Chi hội Điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần II10 GỬI CÁC BẠN ĐIỀU DƯỠNG Trong suốt quá trình phát triển của y tế, bên cạnh những thầy thuốc luôn có bóng dáng điều dưỡng, các bạn đươc mệnh danh là những “Thiên thần áo trắng”. Florence Nightingale (12/05/1820 - 13/08/1910), còn được tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người khẳng định lại vị trí người điều dưỡng hiện đại. The Lady with the Lamp” đã được nói đến: Cô là một tiên nữ cho thuốc, vóc dáng mảnh mai của cô thầm lặng lướt qua những hành lang của bệnh viện, những khuôn mặt bệnh nhân đang đau khổ lộ vẻ biết ơn mỗi khi thấy bóng cô. Khi các bác sĩ đã về nghỉ, khi bóng đêm và sự tĩnh mịch phủ lên các hành lang đầy những bệnh nhân co quắp, cô xuất hiện với cây đèn leo lét trên tay, lặng lẽ đi tuần các trại bệnh một mình. Florence Nightingale nổi tiếng khi bà theo làm y tá chăm sóc cho thương binh. Ngày 21 tháng 10 năm 1854, bà và 38 y tá tình nguyện được gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ nơi quân Anh đồn trú. Bà đến bệnh viện quân y Scutari tại Istanbul và chứng kiến một cảnh kinh hoàng thương binh bị bỏ bê không ai chăm sóc vì các y sĩ quá mệt mỏi, thuốc men hiếm, dụng cụ dơ bẩn, và nhiễm trùng tràn lan gây thương vong rất nhiều. Ngoài ra không có hệ thống nấu và phát thức ăn cho bệnh nhân. Nightingale cùng các chị em y tá thay nhau chùi rửa nhà, dụng cụ y tế và sắp đặt lại hệ thống chăm sóc bệnh nhân. Tuy thế, số tử vong vẫn tăng lên. Nhà thương này quá chật, chứa quá nhiều bệnh nhân, hệ thống ống cống và thoáng khí bị nghẽn làm ô uế không khí. Binh lính chết vì bệnh tật (kiết lỵ và thương hàn) gấp mười lần vì chiến thương. Đến tháng 3 năm 1855, sáu tháng sau khi Nightingale đề nghị, chính phủ Anh mới gửi nhân viên tẩy trùng sang làm thông hệ thống ống cống và thoáng khí. Số tử vong giảm xuống ngay sau đó. Ông Nguyễn Quốc Hùng Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
 • 10. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 11 Nightingale tuy thế vẫn tin rằng bệnh nhân tử vong là do ăn uống thiếu dinh dưỡng và binh lính làm việc quá sức. Mãi cho đến khi về lại Anh, bà mới nghiên cứu các bằng chứng cụ thể do Ủy ban Sức khỏe Quân đội Hoàng gia đưa ra và nhận thức được tử vong phần lớn là do điều kiện ăn ở thiếu vệ sinh. Qua kinh nghiệm này, từ đó về sau bà luôn coi vấn đề vệ sinh là quan trọng hàng đầu trong môi trường sinh sống. Tử vong của bệnh nhân trong BV vào thời bình nhờ đó cũng giảm nhiều. Ngày nay mặc dù đã có nhiều chính sách, văn bản pháp quy về công tác y tá, điều dưỡng tuy nhiên ở đâu đó một vài BV vẫn phó mặc công tác này cho một vài người. Vệ sinh, sát khuẩn tay, vô khuẩn dụng cụ, hệ thống nước, thông khí BV… vẫn đang là thách thức của các BV chỉ vì kinh phí. Vượt qua tất cả, những người PHỤ NỮ VỚI CÂY ĐÈN của chúng ta vẫn hàng ngày âm thầm hoàn tất các tua trực, những lời nói ân cần của các bạn được ghi nhớ trong mỗi người bệnh. Những việc làm của các bạn đem lại thành công cho chúng tôi. Xin chân thành cám ơn các bạn. Không có y tá, điều dưỡng, KTV tốt, không có BV tốt DEAR NURSES During the development of health care, besides the physicians, there are always the images of nurse, called “angels in white blouse”. Florence Nightingale (May 12, 1820 - August 13, 1910), is also remembered as the lady with the lamp, who reaffirmed the position of modern nursing. She was a ‘fairy nurse”, her slender physique silently moving through the corridors of the hospital, suffering patients showing gratitude whenever they saw her shadow. When the doctors had gone home, when the darkness and silence covered the corridors filled with convulsive patients, she appeared with a lamp flickering in her hands, quietly patrolling the medical camps alone. Florence Nightingale was famous when she worked as a nurse to take care of wounded soldiers. On October 21, 1854, she and 38 volunteer nurses were sent to Turkey at the British garrison. She went to the Scutari military hospital in Istanbul and witnessed a horrifying scene of wounded soldiers who were left unattended because doctors were too
 • 11. Đại hội Chi hội Điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần II12 tired, lack of medicines, dirty equipment, and rampant infections causing many casualties. In addition, there is no cooking and food delivery for patients. Nightingale and the nurses took turns cleaning the house, medical equipment and re-arranging the patient care system. However, the number of deaths still increased. The hospital was too tight, contained too many patients, sewer systems and congested air polluted the air. Soldiers die from illness (dysentery and typhoid) ten times because of the war. In March 1855, six months after Nightingale suggested, the British government sent workers to disinfect sewers and ventilation. The number of deaths decreased soon after. However, Nightingale still believed that the death of the soldiers was due to malnutrition and overwork. But, until returned to England, she studied the specific evidence given by the Royal Military Health Commission and realized that death was largely due to insanitary living conditions. Through this experience, from then on, she always considered sanitation as the most important thing in the living environment. The death of patients in the hospital in the peacetime also reduced significantly. Today, although there are many policies and legal documents on nursing and nursing work, however, some hospitals still give this task to any people. Till, hygiene, antiseptic hand, sterilized instruments, water systems, ventilation are still a challenge for hospitals just because of the budget. Overcoming all, our the ladies with the lamps are still quietly completing their duties every day, your kind words are remembered in every sick person. Your actions bring us success. Thank you very much. NO good nurses, NO good technicians , NO good hospitals
 • 12. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 13 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN II VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA VIỆT NAM LẦN THỨ III Thời gian: Ngày 30 tháng 8 năm 2019 Địa điểm: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY 7h00 – 7h30 Đón tiếp Đại biểu Ban tổ chức 7h30 – 7h45 Văn nghệ Ban tổ chức 7h45 – 8h10 Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Phát biểu khai mạc Bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn lên điều khiển Đại hội Ths. Đỗ Thị Ngọc, Ủy viên BCH Chi hội nhiệm kỳ I TS. Phan Thị Dung, Chi hội trưởng Chi Hội ĐD Ngoại khoa Ths. Đỗ Thị Ngọc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 8h10 – 9h15 Báo cáo hoạt động Chi Hội Điều dưỡng Ngoại khoa VN khóa I, nhiệm kỳ I (2013 – 2019) TS. Phan Thị Dung Báo cáo về tài chính trong nhiệm kỳ I Ths. Trần Thị Minh Phượng Ủy viên BCH Chi hội nhiệm kỳ I Phương hướng hoạt động Chi Hội ĐD Ngoại khoa VN Khóa II, nhiệm kỳ (2019 – 2024) ThS. Trần Văn Oánh Chi Hội phó Chi hội ĐD Ngoại khoa Báo cáo tóm tắt ý kiến đề xuất sửa đổi Điều lệ của Chi Hội Điều dưỡng Ngoại khoa VN Ths. Trần Chánh Trí Ủy viên BCH Chi hội nhiệm kỳ I Đề án nhân sự Chi Hội Điều dưỡng Ngoại khoa VN CN. Đinh Hồng Kỳ Chi hội phó Chi hội ĐD Ngoại khoa
 • 13. Đại hội Chi hội Điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần II14 Đọc Quyết định và trao tặng Bằng khen Tập thể và các cá nhân nhận Bằng khen Lãnh đạo Hội điều dưỡng Việt Nam Bầu cử (hình thức hiệp thương) Công bố danh sách Ban chấp hành Ban bầu cử Ban chấp hành Hội khóa II ra mắt Ban chấp hành khóa II Đại diện Ban chấp hành phát biểu Ban tổ chức Cảm ơn ban cố vấn, thành viên chi Hội 9h15 – 9h45 Phát biểu Lãnh đạo các cấp: Hội điều dưỡng Việt Nam Bộ Y tế Khách Quốc tế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Ths. Phạm Đức Mục Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam Đại diện lãnh đạo BYT Đại diện khách Quốc tế BSCKII. Nguyễn Quốc Hùng Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh 9h45 – 10h00 Thông qua nghị quyết Đại Hội Ban thư ký Đại hội Tri ân ban cố vấn, tặng quà lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm Ban Thường vụ Ban tổ chức Phát biểu bế mạc Đại hội TS. Phan Thị Dung 10h00 – 10h15 Giải lao
 • 14. Hội nghị khoa học điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam lần III 15 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA LẦN III HỘI TRƯỜNG 1 THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY PHIÊN 1: Tổng quan Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết; Ths. Phạm Đức Mục; PGS.TS. Nguyễn Đức Chính; TS. Phan Thị Dung; Ths. Sato Hiroko 10h15 – 10h45 Đổi mới đào tạo và sử dụng Điều dưỡng chuyên khoa theo hướng hội nhập quốc tế TS. Nguyễn Minh Lợi 10h45 – 11h15 Quy trình điều dưỡng (Nursing process) trong đào tạo điều dưỡng tại trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam ThS. Sato Hiro
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x