JOSE MARIA CEDULA.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  The Farming Systems Trial (FST)® at Rodale Institute is America’s longest running, side-by-side comparison of organic and chemical agriculture. Started in 1981 to study what happens during the transition from chemical to organic agriculture, the FST surprised a food community that still scoffed at organic practices. After an initial decline in yields during the first few years of transition, the organic system soon rebounded to match or surpass the conventional system. Over time, FST became a comparison between the long term potential of the two systems. As we face uncertain and extreme weather patterns, growing scarcity and expense of oil, lack of water, and a growing population, we will require farming systems that can adapt, withstand or even mitigate these problems while producing healthy, nourishing food. After more than 30 years of side-by-side research in our Farming Systems Trial (FST), Rodale Institute has demonstrated that organic farming is better equipped to feed us now and well into the ever changing future.
Share
Transcript
  B@SOHLIUXU[JOU [AJ Ejfjcr`thli   yj`rs  NZS OHUUHNL [arnuia nri`lhe fj`kjrsahp wj hoprnvj taj aj`fta `lk wjff-cjhli nb pjnpfj `lk taj pf`ljt. HL[SNKZE[HNLAHU[NSX UNHF AJ@F[A  XHJFKUJENLNOHEUJLJSIX AZO@L AJ@F[AYA@[‘U [AJ CHI ]HE[ZSJ>SJBJSJLEJU =5=:=9=8050:090830 B@SOHLIUXU[JOU [AJ Ejfjcr`thli   yj`rs ENSJ R@FZJU Yj jopnwjr j`ea ntajr tn fhvj nur ohsshnl. Nur b`ro hs ` kjsthl`thnl bnr hlsphr`thnl. Nur rjsj`rea hs ` e`t`fyst bnr ea`lij. Yj `rj ` efj`r vnhej bnr hlbnrojk eanhej.  [aj a`ffo`rd nb ` trufy sust`hl`cfj systjo hs hts `chfhty tn rjijljr`tj htsjfb. Yajl ht enojs tn b`rohli, taj djy tn sust`hl`cfj `irheufturj hs aj`ftay snhf, shlej tahs hs taj bnulk`thnl bnr prjsjlt `lk buturj irnwta. Nri`lhe b`rohli hs b`r supjrhnr tn enlvjlthnl`f systjos wajl ht enojs tn cuhfkhli, o`hlt`hlhli `lk rjpfjlhsahli taj aj`fta nb taj snhf. Bnr snhf aj`fta   `fnlj, nri`lhe `irheufturj hs onrj sust`hl`cfj ta`l enlvjlthnl`f. Yajl nlj `fsn enlshkjrs  yhjfks, jenlnohe vh`chfhty, jljriy us`ij, `lk auo`l aj`fta , ht‘s efj`r ta`t nri`lhe b`rohli hs sust`hl`cfj, wahfj eurrjlt enlvjlthnl`f pr`ethejs `rj lnt. @s wj b`ej ulejrt`hl `lk jxtrjoj wj`tajr p`ttjrls, irnwhli se`rehty `lk jxpjlsj nb nhf, f`ed nb w`tjr, `lk ` irnwhli pnpuf`thnl, wj whff rjquhrj b`rohli systjos ta`t e`l `k`pt, whtast`lk nr jvjl ohthi`tj tajsj prncfjos wahfj prnkuehli aj`ftay, lnurhsahli bnnk.  @btjr 5= yj`rs nb shkj-cy-shkj rjsj`rea hl nur B`rohli Uystjos [rh`f (BU[) ® , Snk`fj Hlsthtutj a`s kjonlstr`tjk ta`t nri`lhe b`rohli hs cjttjr jquhppjk tn bjjk us lnw `lk wjff hltn taj jvjr ea`lihli buturj. UZU[@HL@CFJ  @s ht pjrt`hls tn b`rohli, tahs tjro knjs lnt a`vj ` st`lk`rk kjbhlhthnl. Bnr taj purpnsjs nb tahs p`pjr, wj whff kjbhlj sust`hl`cfj `s ` systjo ta`t e`l o`hlt`hl nr jla`lej snhf bjrthfhty hlkjbhlhtjfy. NSI@LHE Onst shopfy, tahs rjbjrs tn ` systjo nb b`rohli ta`t knjs lnt usj syltajthe eajohe`fs `lk, hlstj`k, ohohes l`tur`f systjos. [ahs o`y jlenop`ss khbbjrjlt b`ro shzjs, pr`ethejs `lk pahfnsnpahjs ta`t, `t tajhr enrj, rjgjet taj usj nb tnxhe, syltajthe eajohe`fs. =; HL[SNKZE[HNL l   Nri`lhe yhjfks o`tea enlvjlthnl`f yhjfks. l   Nri`lhe nutpjrbnros enlvjlthnl`f hl yj`rs nb krnuiat. l   Nri`lhe b`rohli systjos cuhfk r`tajr ta`l kjpfjtj snhf nri`lhe o`ttjr, o`dhli ht ` onrj sust`hl`cfj systjo. l   Nri`lhe b`rohli usjs ;:% fjss jljriy `lk hs onrj jbbhehjlt. l   Enlvjlthnl`f systjos prnkuej ;=% onrj irjjlanusj i`sjs. l   Nri`lhe b`rohli systjos `rj onrj prnbht`cfj ta`l enlvjlthnl`f. BU[ B@E[U ENO]@SHUNL NB BU[ NSI@LHE @LK ENLRJL[HNL@F UXU[JOU =0===3===5===;===:=== NSI@LHE ENLRJL[HNL@F  XHJFKU(fcs/`/yr)]SNBH[($/`/yr)JLJSIX HL]Z[(OG/`/yr)ISJJLANZUJ I@UJU(fcs EN 3  /`/yr)       ;  ,      =      9      8       $      :      :      1      5  ,      3      2      ;      8      =      2      ;  ,      =      3      3       $      0      8      =      ;  ,      :      2      1      0  ,      ;      =      = =5  @ vhjw nb BU[ fcs ?pnulks, ` ?`erj,  yr ?yj`r, OG ?oji`gnufj  [AJ KHBBJSJL[ UXU[JOU [aj ernp rnt`thnls hl taj nri`lhe systjos `rj onrj khvjrsj ta`l hl taj enlvjlthnl`f systjos, hlefukhli up tn sjvjl ernps hl jhiat yj`rs (enop`rjk tn twn enlvjlthnl`f ernps hl twn yj`rs). Yahfj tahs oj`ls ta`t enlvjlthnl`f systjos prnkuej onrj enrl nr snycj`ls cje`usj tajy neeur onrj nbtjl hl taj rnt`thnl, nri`lhe systjos prnkuej ` onrj khvjrsj `rr`y nb bnnk `lk lutrhjlts `lk `rj cjttjr pnshthnljk tn prnkuej yhjfks, jvjl hl `kvjrsj enlkhthnls. NSI@LHE O@LZSJ [ahs systjo rjprjsjlts `l nri`lhe k`hry nr cjjb npjr`thnl. Ht bj`turjs ` fnli rnt`thnl hlefukhli cnta `llu`f bjjk ir`hl ernps `lk pjrjllh`f bnr`ij ernps. [aj systjo‘s bjrthfhty hs prnvhkjk cy fjiuohlnus envjr ernps `lk pjrhnkhe `ppfhe`thnls nb o`lurj nr enopnstjk o`lurj. [ahs khvjrsj rnt`thnl hs `fsn taj prho`ry fhlj nb kjbjlsj `i`hlst pjsts. NSI@LHE FJIZOJ [ahs systjo rjprjsjlts `l nri`lhe e`sa ir`hl systjo. Ht bj`turjs ` ohk-fjlita rnt`thnl enlshsthli nb `llu`f ir`hl ernps `lk envjr ernps. [aj systjo‘s snfj snurej nb bjrthfhty hs fjiuohlnus envjr ernps `lk taj rnt`thnl prnvhkjs taj prho`ry fhlj nb kjbjlsj `i`hlst pjsts. ENLRJL[HNL@F UXL[AJ[HE [ahs systjo rjprjsjlts taj o`gnrhty nb ir`hl b`ros hl taj Z.U. Ht rjfhjs nl syltajthe lhtrnijl bnr bjrthfhty, `lk wjjks `rj enltrnffjk cy syltajthe ajrchehkjs sjfjetjk cy `lk `ppfhjk `t r`tjs rjenoojlkjk cy ]jll Ut`tj Zlhvjrshty Ennpjr`thvj Jxtjlshnl. Hl 3==1, ijljthe`ffy onkhbhjk (IO) enrl `lk snycj`ls wjrj `kkjk tn tahs systjo. LN-[HFF UXU[JOU J`ea nb taj o`gnr systjos w`s khvhkjk hltn twn hl 3==1 tn enop`rj tr`khthnl`f thff`ij whta ln-thff pr`ethejs. [aj nri`lhe systjos uthfhzj nur hllnv`thvj ln-thff rnffjr/erhopjr, `lk taj ln-thff enlvjlthnl`f systjo rjfhjs nl eurrjlt, whkjsprj`k pr`ethejs nb ajrchehkj `ppfhe`thnls `lk ln-thff-spjehbhe jquhpojlt. ESN] SN[@[HNLU =2 AHU[NSX  [aj B`rohli Uystjos [rh`f (BU[) ®  `t Snk`fj Hlsthtutj hs @ojrhe`‘s fnlijst rullhli, shkj-cy-shkj enop`rhsnl nb nri`lhe `lk eajohe`f `irheufturj. Ut`rtjk hl 0810 tn stuky wa`t a`ppjls kurhli taj tr`lshthnl brno eajohe`f tn nri`lhe `irheufturj, taj BU[ surprhsjk ` bnnk enooulhty ta`t sthff senbbjk `t nri`lhe pr`ethejs. @btjr `l hlhth`f kjefhlj hl yhjfks kurhli taj bhrst bjw yj`rs nb tr`lshthnl, taj nri`lhe systjo snnl rjcnulkjk tn o`tea nr surp`ss taj enlvjlthnl`f systjo. Nvjr thoj, BU[ cje`oj ` enop`rhsnl cjtwjjl taj fnli tjro pntjlth`f nb taj twn systjos.Yj sjfjetjk enrl `lk snycj`l prnkuethnl `s nur rjsj`rea bneus cje`usj f`rij tr`ets nb f`lk, p`rtheuf`rfy hl nur rjihnl `lk taj Ohkwjst, `rj kjvntjk tn taj prnkuethnl nb tajsj ernps. Enrl `lk snycj`l `erj`ij enoprhsjk ;8% nb taj tnt`f ernpf`lk hl taj Z.U. hl 3==9. Ntajr ir`hls o`kj up 30%, bnr`ijs 33% `lk vjijt`cfjs gust 0.:%.[arnuianut hts fnli ahstnry, taj BU[ a`s enlt`hljk tarjj enrj b`rohli systjos, j`ea nb wahea bj`turjs khvjrsj o`l`ijojlt pr`ethejs7 ` o`lurj-c`sjk nri`lhe systjo, ` fjiuoj-c`sjk nri`lhe systjo, `lk ` syltajthe hlput-c`sjk enlvjlthnl`f systjo. Hl taj p`st tarjj yj`rs nb taj trh`f, ijljthe`ffy onkhbhjk (IO) ernps `lk ln-thff trj`tojlts wjrj hlenrpnr`tjk tn cjttjr rjprjsjlt b`rohli hl @ojrhe` tnk`y. Sjsufts `lk enop`rhsnls `rj lntjk `eenrkhlify tn rjbfjet tahs sahbt.  @jrh`f pantnir`pa nb BU[ bhjfk t`djl hl 0810 prhnr tn hlhth`f pf`lthli. =:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x