Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    B. Arta Decorativa Bijuterii  B - 1   1300-1500   Elveţia  Ceas- broșă   cu carcasa de aur bogat gravată manual cu motive florale, cadran aurit cu ore romane în cartușe de email albastru, indicatoare Ludovic XV, mecanism elvețian funcțional cu armare manuală, 17 rubine, marcat SWISS; semnat pe cadran MARY, marcat în interior cu  poanson de titlu 18 k/750‰; anoul trilobat și broșa model fundă din aur marcat 18 k, 20 g. B. Arta Decorativa Argintarie  B - 2   120-130   Italia Solniță   n formă de lebădă, având capul, gâtul și aripile  pivotante de argint 800‰ decorat în relief și bol de sticlă albastru cobalt, marcată cu poanson de titlu  12 x 11 cm B - 3   45-60   Douăsprezece lingurițe de desert   cu mânerul de argint 800‰ decorat în relief, marcat cu  poanson de titlu și căușul aurit, cca. 1920  L = 15,5 cm B - 4   75-90   Set tacâmuri de desert   compus din șase furculițe și șase cuțite cu mânerul de argint 800‰, decorat cu motive grecești și lama Solingen cuțit: L = 19 cm, furculiță: L = 17 cm      B. Arta Decorativa Ceramica, sticla, portelan  B - 5   130-150   Manufactură  Val-Saint-Lambert, Belgia Bol și platou   din cristal șlefuit cu motiv diamant și rozetă, buza consolidată cu manșon de metal argintat   bol: D = 21 cm, platou: D = 31 cm B - 6   70-80   Germania Vas pentru flori   din colecția Moosrose, în formă de balustru din  porțelan Rosenthal, având decor serigrafiat cu boboci de trandafir, buza și baza filet de aur, marcat pe bază cu verde sub glazură, cca. 1950  h = 25 cm B - 7   60-80   România Vas decorativ   n formă de bulb din sticlă satinată, pictat manual în emailuri policrome cu personaj de epocă în peisaj, inscripționat pe bază ”D - lui Trofin V.”, cca. 1950  h = 22 cm B - 8   250-300   Figurină   din porțelan biscuit cu doi putti la storsul vinului, pe suport circular, semnat Marion, posibil manufactură Sèvres, sec. XX h = 26 cm    B  –   9 85-100   Vas Art Deco   din sticlă colorată în masă, atacată cu acizi și pictată cu motive geometrice în argint coloidal, semnat pe bază D. MORICZ XI 1937 h = 12 cm B - 10   80-100   Germania Bol pentru compot   din porțelan alb de Rosenthal, cu mânere în formă de cap de leu, marcat pe bază HEINRICH & Co/Selb/Bavaria/Germany 1937/Reichsarbeitsdienst h = 17 cm, D = 23 cm B - 11   90-120   Marc Lalique (1900- 1977)Scrumieră   model Philippines, din cristal gravat, semnată Lalique, cca. 1960 19 x 15 cm B - 12   70-90   Georges De Feure ( 1868-1943 )   Cupă Art  Deco   din sticlă satinată, decorată cu scene elenistice aurite, model cca.1910 (prezintă câteva minuscule ciobituri pe  bază)  h = 13,5 cm B - 13   60-80   Franţa  Vas decorativ  n formă de tulipă, din sticlă fumurie presată, cu decor de petale pe suport metalic Art Deco, cca. 1930 h = 20 cm    B - 14   40-50   Vas cornucopia   din sticlă satinată, posibil manufactura Portieux Vallerysthal, model cca.1908 h = 29,5 cm B - 15   35-50   PIERRE GIRRE ( 1901-1991 )   Vas cupă   n formă de lotus cu baza evazată, din sticlă cenușie decorată cu motive geometrice stil Art Deco, semnat D'Avesn h = 9 cm, D = 13,5 cm B - 16   400-600   Franţa   Lustră Art Deco  cu  bazin semisferic, din sticlă colorată în rose antique, cu decor floral geometrizat, suspensie cu trei șnururi de mătase, semnată MULLER FRÈRES LUNEVILLE, cca 1930 D = 36,5 cm
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x