GHID DE UTILIZARE A PLATFORMEI REȚEAUA EDU.RO

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  1. GHID DE UTILIZARE A PLATFORMEI REŢEAUA EDU.ro – MOODLE DE CĂTRE CADRE DIDACTICE Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee…
Share
Transcript
 • 1. GHID DE UTILIZARE A PLATFORMEI REŢEAUA EDU.ro – MOODLE DE CĂTRE CADRE DIDACTICE Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic „Petru Poni” Titlul subproiectului: „Cunoștințe temeinice pentru progres(CTTP)” Acord de grant nr. 504/SGL/RII din 1.10.2018
 • 2. CUPRINS Introducere ......................................................................................................................................................3 1. Conectare la platformă ...............................................................................................................................4 2. Administrarea unui curs..............................................................................................................................5 2.1. Personalizarea paginii cursului............................................................................................................. 6 2.1.1. Adăugarea unui curs nou ...............................................................................................................6 2.1.2. Formatarea cursului........................................................................................................................ 6 2.2. Funcţiile meniului Setare curs.............................................................................................................. 6 3. Facilități de comunicare oferite ăn cadrul platformei educaționale ..........................................................10 3.1. Forum...................................................................................................................................................10 3.2. Sistemul de mesagerie.......................................................................................................................... 10 Rapoarte.......................................................................................................................................................... 11 2 | P a g e
 • 3. Introducere Platforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) este un pachet software dezvoltat pentru crearea și organizarea de cursuri online, precum și coordonarea online a activității studenților. Cu alte cuvinte, Moodle este un CMS (Content Management System), adică un sistem de management al cursurilor, ce oferă un suport integrat de administrare, comunicare și statistici de utilizare. Platforma Moodle are un grad de portabilitate foarte mare, putând rula pe sisteme de operare Windows, Linux, Mac OS. Având în vedere ca este Open Source, această platformă se adresează tuturor celor care doresc să depășească barierele tradiționalului și să opteze pentru o pedagogie construcționistă. Licența este gratuită, în plus utilizatorii având posibilitatea de a aduce modificări asupra codului sursa al platformei, în funcție de necesități. Categoriile principale de utilizatori ai platformei sunt: - cadre didactice - elevi - administrator platformă. Platforma oferă funcționalități și drepturi personalizate utilizatorilor la nivel global, în funcție de încadrarea în aceste categorii, și la nivel local, în funcție de drepturile alocate fiecărui utilizator pentru fiecare curs în parte. E-learning-ul este procesul prin care studenții asistați de profesori sau individual asimilează cunoștințe și deprinderi noi în conformitate cu obiectivele didactice, utilizând metode de instruire specifice și conținuturi educaționale prezentate în format digital cu un grad mare de interactivitate. Prezentul material este dedicat grupei de utilizatori profesori. Profesorul are control deplin în ceea ce priveşte cursurile sale în alcătuirea acestora, administrarea şi predarea lor, dar nu poate crea conturi pentru cursanţi. Drepturile Profesorului includ:  controlul setărilor cursului, incluzând cheia de înregistrare;  adăugarea şi eliminarea de instrumente şi activităţi din curs;  înregistrarea sau excluderea de cursanţi;  controlul unităţilor de notare pentru diferite activităţi;  supravegherea activităţilor cursanţilor şi consilierea acestora;  postarea de evenimente pe grupe şi cursuri în calendar. 3 | P a g e
 • 4. Platforma electronică este vizibilă sub forma unei pagini web, accesibilă prin intermediul internetului tuturor cadrelor didactice care gestionează cursurile predate elevilor de la Colegiul Tehnic “ Petru Poni ” Roman 1. Conectare la platformă Pentru a utiliza platforma e-learning, utilizatorii au nevoie de o conexiune activa la Internet și de un browser web instalat pe stația de lucru. Pentru a putea adăuga informații și materiale în platformă, profesorii trebuie mai întâi să se înregistreze în sesiunea de lucru utilizând datele de acces individuale (nume de utilizator și parolaă) pe pagina: Colegiul Tehnic Petru Poni, Municipiul Roman În momentul accesării acestei pagini se deschide fereastra principală care conține informații despre şcoală, limba utilizată si autentificare pe pagină Aici se completează câmpurile “Utilizator” si “Parola”, și se apasă butonul de “Autentificare”. În cazul in care uitați parola sau numele de utilizator, se accesează linkul „Ați uitat numele de utilizator sau parola”, de unde se pot recupera cu ajutorul adresei de e-mail asociată cu contul respectiv de utilizator. Se poate selecta caseta de validare “Ține minte numele de utilizator” pentru a reține datele de autentificare, iar la următoarea logare să fie automat introduse. Vă puteți loga ca și vizitator, dar în această situație nu aveți acces la cursurile existente pe platform. Daca faceți click pe 4 | P a g e
 • 5. numele dvs., veți putea vizualiza informațiile despre utilizator, din pagina “Profil – Editează profil”: Pentru a va întoarce la pagina principala, click pe linkul „Pagina principală” din partea stângă a paginii. Profesorul are control deplin în ceea ce priveşte cursurile sale, în alcătuirea acestora, administrarea şi predarea lor, dar nu poate crea conturi pentru cursanţi. 2. Administrarea unui curs Prin administrarea unui curs temele înscrie profesorul personalizează pagina și cursului, adaugă activități și resurse, cursanți, face copii de rezervă. Înainte de a efectua aceste activități. De fiecare dată la accesarea platformei se parcurg următorii pași: 1. Autentificare; 2. Selectarea limbii -Limba română (din lista ascunsă Language); 3. Deschiderea cursului (se deschide secțiunea în care este cursul apoi se deschide cursul respectiv –clic stânga pe numele cursului); 4. Activarea modulului de editare prin Adaugă un bloc - Cursuri- Administrare curs - Activează modul de editare; 5 | P a g e
 • 6. 2.1. Personalizarea paginii cursului 2.1.1. Adăugarea unui curs nou Se deschide fereastra prezentată în figura următoare care permite adăugarea unui nou curs, prin completarea Profesorul rândurilor specifice. are posibilitatea de a adăuga întregul curs ce se studiază pe parcursul semestrului, sau fiecare unitate de învățare, precizând pentru aceastea și intervalul de începere- încheiere a studiului, cu mențiunea ca fișierele ce urmează a fi încărcate pe platformă să nu depășească 2.1.2. Formatarea cursului Se selectează formatul de afișare a cursului: - Format social – cursul presupune o abordare mai puțin formală și este orientat pe un forum care apare listat pe pagina principală; - Format teme – cursul este organizat pe capitole care pot fi denumite. Fiecare capitol cuprinde activități și resurse; - Format săptămânal – cursul este organizat pe săptămâni cu precizarea datelor de început și de sfârșit ale cursului. În caseta Număr de teme discuții se stabilește numărul temelor (capitolelor) cursului care vor fi discutate pe forum. Din caseta ASPECT se stabilește modul de afișare a secțiunilor cursului: - Afișează toate secțiunile pe o singură pagină –toate capitolele cu resursele acestora sunt afișate pe o singură pagină; - Afișează o secțiune pe pagină – fiecare capitol cu resursele acestuia este afișat pe o pagină separată. 2.2. Funcţiile meniului Setare curs În continuare vor fi descrise funcţiile meniului Setare curs. 6 | P a g e
 • 7. Activează modul de editare. Editarea poate fi activată fie prin click pe această funcţie. În momentul în care editarea este activată, în dreptul fiecărui meniu sau activităţi din curs vor apărea funcţiile de editare, desemnate prin următoarele iconiţe. - permite alinierea la dreapta a activităţii sau meniului respectiv; - permite mutarea în sus sau în jos a activităţii sau meniului respectiv; - permite editarea activităţii sau meniului respectiv; - permite ştergerea activităţii sau meniului respectiv; - permite ascunderea activităţii sau meniului respectiv; - permite accesarea activităţii sau resursei respective de către un anumit grup. Atunci când editarea este activată, este de asemenea posibilă adăugarea resurselor sau activităţilor la cursul respectiv, utilizând meniurile în cascadă din topic-urile sau săptămânile cursului. Utilizatori. După ce ați creat cursul, ultimul pas este adăugarea cursanților/studenților. Din toate metodele disponibile în platformă vom aprofunda metoda “Înscrierii manuale”, deoarece este cea mai frecvent utilizată. Așadar, pentru a înscrie manual cursanții/studenții la curs, accesați opțiunea “Înscriere utilizatori”. În noua pagină ce se va deschide puteți vedea utilizatorii înscriși deja la acest curs. Pentru a adăuga noi utilizatori selectați/căutați din fereastra ce se deschide utilizatorii pe care doriți să-i înscrieți și dați click în dreptul lor pe butonul “Înscriere” Când ați terminat dați click pe “Terminare înscriere utilizatori” sau închideți fereastra. 7 | P a g e
 • 8. Cu ajutorul funcţiei Creează Grup din cadrul meniului Grupuri se pot forma echipe de lucru, adăugând grupul nou creat. utilizatori la Rapoarte. Pagina rapoartelor permite verificarea modului în care un cursant (sau toţi cursanţii) frecventează cursul respectiv. Rapoartele pot fi foarte mari, deoarece orice activitate este înregistrată aici. De aceea, este util să selectaţi în raport fie un cursant, fie o anumită dată sau o anumită activitate. 8 | P a g e
 • 9. Copii de rezervă şi restaurare. Deşi aceste funcţii sunt folosite rar, ele sunt foarte importante. O dată un curs creat sau modificat, este utilă realizarea unei copii de rezervă a cursului respectiv şi descărcarea acesteia în computerul personal. Această operaţie previne pierderea datelor în cazul în care serverul se defectează, permiţând restaurarea datelor pe un nou server. De asemenea, copia de rezervă mai poate fi utilă pentru a reseta un curs la forma sa iniţială. Atunci când creaţi o copie de rezervă, platforma de elearning moodle pune la dispoziţia dumneavoastră o listă de opţiuni, prin care sunteţi invitat să alegeţi ce fel de date va conţine copia de rezervă creată. Restaurarea cursului se face pornind de la copia de rezervă care a fost creată şi încărcată ca fişier pe platforma de elearning. Restaurarea se poate face prin ştergerea datelor anterioare din cadrul cursului sau prin adăugarea datelor restaurate la cele deja existente. Importă. Cu ajutorul acestei funcţii se pot importa activităţi şi grupuri din cadrul altor cursuri predate. j) Resetează. Resetarea permite ştergerea din cursul selectat a informaţiilor legate de utilizatori şi păstrarea în acelaşi timp a activităţilor şi a altor setări. Atenţie: după selectarea parametrilor doriţi din această cererii, pagină şi toate trimiterea informaţiile selectate vor fi şterse din curs. Banca de întrebări. Cu ajutorul acestei funcţii se pot crea categoriile de întrebări şi tipurile de întrebări care vor fi folosite în testele de verifica 9 | P a g e
 • 10. 3. Facilități de comunicare oferite în cadrul platformei educaționale Platforma eLearning permite accesul rapid la adresa de email ale cadrelor didactice titulari sau tutori ai unui curs. Comunicarea asincronă între studenţi, precum si între profesor-student (comunicare în grup) este asigurată prin intermediul forumurilor de discuţii ce pot fi deschise individual la nivel de disciplină. Comunicarea sincronă este asigurată prin intermediul sistemului de mesagerie. Principalele facilități de comunicare oferite în cadrul platformei sunt: forumul și sistemul de mesagerie. 3.1. Forum Forum-urile constituie un puternic instrument de comunicare asincronă în cadrul unui curs de pe platforma educațională. Acestea permit studenților și profesorilor să comunice oricând, la orice oră și de oriunde atâta vreme cât există o conexiune activă la Internet. Fereastra specifică forumului conține în centru secţiunile de conţinut, cu resurse (documente, directoare, linkuri) și activităţi (teste, chestionare) necesare procesului 3.2. Sistemul de mesagerie Mesageria reprezintă un mod de comunicare privat între student și profesor, între 2 studenți sau între 2 profesori. Spre deosebire de forum-uri, sistemul de mesagerie internă al platformei nu depinde de înregistrarea la un anumit curs. Utilizatorii de la nivelul întregii platforme își pot trimite mesaje, chiar dacă nu sunt înscriși la același curs. Pentru a trimite un mesaj, se vor parcurge următorii pași: Pas 1: Se deschide fereastra “Mesaje”. reciproc 10 | P a g e
 • 11. Alte funcționalități oferite utilizatorilor sunt: citirea tuturor mesajelor, trimiterea unui mesaj la mai mulți utilizatori. În cadrul fiecărui curs avem la dispoziţie Listă utilizatori va afişa lista tuturor participanţilor la cursul curent, inclusiv a tutorilor şi numele profesorului titular de curs. Dacă se va face click pe numele unui participant platforma va afişa informaţiile despre acea persoană, inclusiv adresa de email. Folosind această adresă de email studentul poate transmite cadrelor didactice, tutorilor sau colegilor de curs, orice corespondenţă necesară desfăşurării procesului de învăţare într-un mod comod şi rapid. 4. Rapoarte În zona de rapoarte profesorul poate analiza activitatea unui elev pe o perioada de timp. Platforma oferă posibilitatea de monitorizare și control a procesului de instruire prinrapoarte. Aceste rapoarte, sau orice alte liste din platforma pot fi exportate din interfața aplicației într-un format ce permite prelucrarea lor ( XLS sau CSV), pentru analize avansate sau tipărire. rapoarte astfel încât în orice moment să existe o imagine clară asupra activității desfășurate. Se pot genera rapoarte precum: lista utilizatorii conectați la un moment dat, statistici pe utilizatori constând în numărul de activități de instruire terminate, numărul de activități de instruire în derulare, numărul de activități de instruire neîncepute, progresul detaliat pentru fiecare activitate de instruire parcursă . 11 | P a g e
 • 12. Accesibilitate În prezent, platforma Moodle este disponibilă în mai mult de 120 de limbi. Platforma Moodle poate sa fie accesată atât dintr-un browser, cat si de pe un dispozitiv mobil. De la câțiva elevi la cateva milioane de utilizatori, Moodle poate fi scalat astfel încât să corespundă atat nevoilor unor mici cursuri cât şi celor unor mari organizatţi.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x