Feng Shui A-Z

Please download to get full document.

View again

of 221
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Care este poziționarea corectă a unor obiecte de zi cu zi care joacă un rol important în bunăstarea noastră. Se presupune că obiectele de mobiler potrivite pentru mediul dvs., cum ar fi mobila, echipamente, decoratiuni, precum și culoarea specifică, dimensiunea, va contribui la realizarea bunăstării și va îmbunătăți viața ta.
Share
Transcript
     Feng Shui A-Z   Lillian Mae   Introducere Capitolul 1: Istoria Feng Shui   Capitolul 2. Qi de energie, sursele și efectele s ale   Capitolul 3. Yin si Yang   Capitolul 4. Feng Shui și elementele     Capitolul 5. Feng Shui in afara casei   Capitolul 6. Primul principiu al Feng Shui   Capitolul 7. Feng Shui apartament   Capitolul 8. Feng Shui și sănătatea ta     Capitolul 9. Feng Shui la locul de muncă     Capitolul 10: Fericirea și bunăstarea     Capitolul 11. Armonia în familie   Capitolul 12. Feng Shui in gradina   Capitolul 13: dragoste   Capitolul 14 Talismanuri si amulete   Capitolul 15. Factori de interior  Introducere Feng Shui luat na ștere în urmă cu mai mult de două mii de ani în China antică.  Dar acum interesul nu este doar stinge, ci, dimpotrivă, în fiecare an creș teri atât în Est ș i Vest. Arta de a Feng Shui a fost întotdeauna înconjurat de mituri ș i mistere. Timpul nostru nu este o excep ț ie.   Având recent în Shanghai, am auzit o poveste uimitoare. Pavaj autostrăzi într  - o zonă a oraș ului, constructorii nu au putut rupe prin pământ pentru a stabili gramada.  Unele foraj mitic fel nu a vrut să se prăbușească în pământ.  Dându- și seama că nu se întâmplă nimic, constructorii invitat un specialist in Feng Shui - călugărul bine cunoscută și respectată.  Evaluarea situa ției, calugarul a spus că balaurul locuieș te aici - el nu stabile ș te gramada. Ar trebui să fie într  -un anumit loc pentru a detalia la sol, stră  puns de inima de dragon, l omoare.Singura modalitate de a rezolva problema. În urma sfatul călugăr  -geomancy, constructori din acest punct au forat la sol, iar gramada apoi u ș or de instalat. Construc ț ie în continuare a drumului a trecut ca ceasul. Când câ teva luni după deschiderea jurnaliș tilor autostrada decis să găsească Feng Shui maestru ș i întreba ț i despre misterele artei antice, sa dovedit că călugărul a murit.  Alte geomancy concluzionat că balaurul a efectuat cu el.  Aceasta este o astfel de  poveste uimitoare. Deci, ce este Feng Shui? Cum să - l folosească în practică?  Cum  poate ajuta in dragoste, afaceri, grădină, iar în relaț iile dintre oameni? Acestea și alte întrebări vă va ajuta să răspundem la cartea mea.      Capitolul 1: Istoria Feng Shui Originea Feng Shui are rădăcini adânci în trecut în urmă, câteva mii de ani. Știm că strămoș ii poporului chinez nu a construit   casa, nu au ales un loc de înmormântare a celor dragi ș i nu iau   nici decizii importante fără sfatul unui geomancy experien ță.  Ini ț ial, Feng Shui a fost creat pentru a proteja oamenii din vremea ș i alte fenomene naturale. De exemplu, inunda ț ii sau cutremure severe, vânturi violente. Dar în timp, el a  primit o dezvoltare globală ș i a fost, de asemenea, folosit pentru a atrage bogăț ia, faima si avere. În jur de 475 - 770 de ani. BC, pe baza practicii Feng Shui a luat forma ș i baza sa ș tiin țifică.Cu toate acestea, principiile feng shui, au fost cunoscute pentru cel pu țin încă mii de ani în urmă.   Cărț i dedicate acestor probleme datează  25 î.Hr. (dinastiei Han). China - o țară minunată în care istoria este plină de mituri ș i legende. Unul dintre aceste legende spune de la fondarea Feng Shui. Aspectul său este creditat cu una dintre cele trei împăraț i mitice ale China - au de Xia. Potriv it legendei, împăratul Wu a petrecut de lucru de irigare de  pe Fluviul Galben. După ce a ieș it dintr- o broască țestoasă gigant. Aspectul ei este considerat un semn favorabil, deoarece în acele zile se credea că zeii broasca testoasa sub -decojite trăi.  Când au analizat cu aten ție mai aproape, a văzut pe spatele unui pătrat țestoasă magie format de liniile carcasei.  Acesta suma numerelor din fiecare dintre rândurile verticale, orizontale ș i diagonale egal la 15. Este neobi șnuit, deoarece Împăratul a fost surp rins de faptul că el a chemat pe magi să studieze broasca testoasa. Ca urmare a reuniunii de în ț elep ți, nu numai a apărut
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks