Együttműködéssel kapcsolatos kritériumok a KMÉR-ben – Horváth Adrienn (Könyvtári Intézet)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  1. Együttműködéssel kapcsolatos kritériumok a KMÉR-ben Horváth Adrienn horvath.adrienn@oszk.hu 2. Mi az együttműködés? 3. A kép forrása:…
Share
Transcript
 • 1. Együttműködéssel kapcsolatos kritériumok a KMÉR-ben Horváth Adrienn horvath.adrienn@oszk.hu
 • 2. Mi az együttműködés?
 • 3. A kép forrása: http://kozossegek.atalakulo.hu/partnerkapcsolatok-kiepitese „Harmadik felekkel megvalósuló kereskedelmi vagy nem kereskedelmi alapú tartós munkakapcsolat egy közös cél elérése érdekében, amely a szervezet, annak ügyfelei, illetve az érdekeltek számára hozzáadott értéket teremt. Ilyen partnerség alakulhat ki a közigazgatási szervvel együttműködő társszervekkel, vagy a társadalmi csoportokat képviselő szervezetekkel.” In: CAF 2013 modell. p. 111.
 • 4. Mihez kell erőforrás?
 • 5. mit erőforrás felelős határidőhipotézis (Minőség)célok kialakításának lépései
 • 6. Mit kell végiggondolni? • A belső erőforrásoknak is vannak korlátai! • Hol van a határa a belső erőforrásoknak? • Mit kell más szolgáltatótól beszerezni?
 • 7. A PDCA –ban Plan • Miért tervezünk? Miért tervezzünk? • lehetőségek kihasználása • nem kívánt következmények megelőzése • Mit tervezzünk meg? • folyamatok céljait • erőforrások •Minek a mentén? •Vevői elégedettség, igény, belső szabályzat, jogszabály, szerződés, szakmai normák, trendek
 • 8. Együttműködési körök és a KMÉR Társadalmi partnerek Fenntartó Használók Munkatársak Meg kell állni a komfortzónánknál? „Hiába döngetek kaput, falat” ?
 • 9. Munkatársak • Emberierőforrás-menedzsment • Igények, elvárások felmérése • Tervezni – a hosszú távú tervekhez milyen kompetenciájú munkatársakra van szükség – munkaköri leírások • Feladatok és felelősségi körök – felvétel, előléptetés, jutalmazás • A munkatársak kompetenciáinak fejlesztése • Kompetencia térkép, fejlesztéshez stratégia, összevetés a célokkal • Szociális kedvezmények, új munkatársak mentorálása, mobilitás segítése • Munkahelyi továbbképzés eredményességének mérése • A munkatársak bevonása és felhatalmazása • Csapatmunka, nyílt kommunikáció, konszenzus, érdekképviselet bevonása • Egészségvédelmi, ergonómiai szempontok, esélyegyenlőség • Felmérések
 • 10. Együttműködés, partnerek, erőforrások • 4.1 Kapcsolat a társadalmi partnerekkel • 4.2 Kapcsolat a könyvtárhasználókkal • 4.3 Hatékony forrásgazdálkodás • 4.4 Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése • 4.5 IKT eszközök, e-szolgáltatások menedzselése • 4.6 Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás
 • 11. Kapcsolat a társadalmi partnerekkel • Kik a partnerek – miért • Partnerek szerepe a könyvtár működésében és a könyvtár szerepe a partnerek működésében • Igény és elégedettségmérés • Megállapodások, közös projektek • Tájékoztatás, kommunikáció (visszacsatolás szerepe) • Trendek követése • Benchlearning • Érdekelt felek • Szakmai egyesületek, érdekképviselet (integrált intézmények – torta; MKE) • Megkerülhetetlenné válni
 • 12. Kapcsolat a könyvtárhasználókkal • Elképzelések, igények, javaslatok, panaszok • Gyűjtés, elemzés, következtetés • Bevonás a könyvtár tudatos működésébe és a tervekbe (hulladékgazdálkodás, programtervezés) • Tájékoztatáspolitika – kommunikációs felületek kontra célcsoport • Plusz: naprakész a mindennapokból (használói szokások)
 • 13. Hatékony forrásgazdálkodás • Stratégiai cél mellé erőforrás rendelése – személyzet, költség, hely, idő • Költségvetés-tervezés – munkaterv • Projektköltségvetés – energetikai költségvetés • Beruházás: fenntartható, etikus – kockázatelemzés, lehetőségek • A könyvtár teljesítménye a költségvetési dokumentumokban – mecénások, pályázatok
 • 14. Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése • Kommunikációs - információs csatornák: • szervezeten belül - munkatársak • szervezeten kívülre – fenntartó, könyvtárhasználók, társadalmi partnerek • Az információ kezelése, tárolása, értékelése • Hozzáférés biztosítása (belső, külső, honlap, intranet) • Kompetenciatérkép • Felhasználás, alkalmazás • Folyamatos képzés • Tudásátadás • Munkatársak • A könyvtár ügyéért • Társadalmi hasznosság
 • 15. IKT eszközök, e-szolgáltatások menedzselése • Információs és kommunikációs technikák a • Projektekben – online ütemterv, költségvetés • Tudásmenedzselésben – prezi, felhő • Tanulás, fejlesztés – kahoo • Kapcsolattartás az érdekeltekkel • Szolgáltatások javítása (távfizetés, könyvvisszavevő automaták) • Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásuk és ennek a kommunikálása (kevesebb papír) • Új technológiák követése, irányelvek felülvizsgálata (nyomtatók, DVD)
 • 16. Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás • Költséghatékony infrastruktúra – raktárak, fiókkönyvtárak, letétek • Munkatársak munkakörnyezete, ergonómia • Karbantartás (klíma, xp, fűtés) • Felhasználóbarát terek • Fizikai megközelíthetőség (zebra, centrum, akadálymentesítés, járda, parkolás, tömegközlekedés) • Terv a kivont eszközök újrahasznosítására, ártalmatlanítására (tintapatron, monitor, floppy, elem, mobil) • Könyvtár terei a helyi közösségek részére, kihasználtság értékelése (zenei részleg)
 • 17. Ügyfélközpontú eredmények • A könyvtárhasználók véleménye • Megítélés, sztereotípiák • Megközelíthetőség • Kommunikációs csatornák • Szolgáltatások • Rendezvények • Gyűjtemény • Információ megbízhatósága • A könyvtár működés mutatói alapján való értékelés • Önkéntesek, partnerek száma • Javaslatok, tájékoztatás • Rendezvények, programok • Szolgáltatások kihasználtsága • Várakozási idő • Szolgáltatások díjai • Információs csatornák száma
 • 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! horvath.adrienn@oszk.hu
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x