Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  Transportul rutier 1.Structura marfurilor transportate Transportul rutier are o pondere din ce in ce mai importanta in structura transportatorilor din tara noastra, in special din punct de vedere al cantitatilor de marfuri transportate, care depasesc cu mult cantitatile transportate de toate celelalte moduri de transport luate la un loc. In tarile avansate industrial (precum SUA), autocamioanele transporta in primul rand produse manufacturate de mare valoare, apoi alimente, bunuri de consum, toate animalele vii, mai mult de 50 % din productia de grau, produse metalice neferoase, hartie. 2.Competitia Transportatorii auto se concureaza intre ei , dar si cu celelalte moduri de transport. Competitia intramodala In Romania , majoritatea firmelor de transport nou infiintate(de ordinal miilor), sunt cele rutiere, datorita capitalului mic necesar pornirii afacerii constrangerilor juridice minime associate acesteia.Aceasta inseamna ca fenomenul de concentrare a productiei este foarte redus, atat ca cifra de afaceri cat si ca numar de personal ocupat.Lipsa de concentrare stimuleaza concurenta, cu efectele ei benefice asupra satisfacerii cerintelor clientilor, la un prêt al transportuluicat mai redus. Este mai redusa in domeniul segmentelor de transporturi auto care cer un capital de pornire mare sau pot avea anumite restrictii de intrare.In aceasta categorie intra:transportatorii de incarcaturi incomplete, deoarece ei trebuie sa investeasca in terminale si echipamente de manipulare a marfurilor; transportatorii de produse speciale:gaze lichefiate, produse chimice, produse pastrate la frig. Competitia intermodala Se manifesta in special cu calea ferata si mai putin cu celelalte moduri de transport.Deja s-a conturat o impartire a pietelor de transport , astfel ca mijloacele auto s-au impus categoric pe distante scurte pentru operatii de colectare-distribuire dar si pentru transporturi directe (din poarta in poarta) ale marfurilor valoroase sau perisabile, pe distante ce depasesc 100 de km. Paralel cu competitia, mijloacele auto colaboreaza mult cu transportul feroviar, in cadrul transporturilor multimodale. 3.Caracteristicile de exploatare ale serviciilor a.Accesibilitatea Reteaua rutiera este atat de extinsa pe teritoriul tarii, incat practice nu exista localitate care sa nu fie legata printr-un drum, mai bun sau mai rau, de alte localitati.Aceasta face posibila deplasarea autovehiculelor intre srcine si destinatie, indifferent de amplasarea geografica a acestora.Acest lucru este important in special pentru operatiile de colectare-distribuire. b.Viteza comerciala (viteza marfii) relative mare.Datorata faptului ca la calcularea vitezei comerciale se tine cont si de timpii de manipulare a marfurilor, precum si a accesibilitatii foarte mari(care anuleaza operatiile de transbordare), mijloacele auto realizeaza viteze comerciale superioare chiar fata de avion, a carui viteza de deplasare poate depasi de 10 ori viteza unui autocamion.La transportul aerian al  marfurilor, pe langa timpul real de zbor, se adauga: timpii de stationare ai aeronavei inainte si dupa decolare, timpii de aducere ai marfii de la sursa la aeroport, timpii necesari intocmirii documentelor de preedare-primire, timpii de pastrare ai marfurilor in depozitele aeroportului, timpul de distributie de la aeroport la destinatie.Aici se adauga si intarzierile provocate de frecventa redusa a zborurilor, precum si intarzierile provocate de vremea nefavorabila.In schimb, vehiculul auto poate pleca in cursa exact in momentul dorit si deplasarea sa este in intregime conditionata de dorintele clientului. c.Capacitatea redusa de transport ofera autovehiculelor posibilitatea de a circula cu capacitatea nominal, ceea ce duce la minimizarea pretului unitar al transportului.Cand benificiarul doreste transportarea unei cantitati de marfa , care necesita mai multe autocamioane, se poate face o reducere de pret.Comparativ cu autocamionul greu, care poate incarca 12.5…15 t, vagonul de cale ferata trebuie incarcat cu minim 20-30 t, iar barja cu cateva sute de tone.Marimea redusa a expeditiei si frecventa mare a transportatorilor duc la reducerea nevelului stocurilor si a cheltuielilor aferente. d.Gradul ridicat de protectie a marfurilor  , datorita spatiilor inchise de transport (chiar etanse), suspensiilor performante ale autovehiculelor moderne si calitatii bune a soselelor, duce la un grad redus al deteriorarilor si la scaderea cerintelor de ambalare.Prin contrast , la transportul pe calea ferata, marfurile sufera socuri puternice datorita procesului de triere a vagoanelor si trecerii vagoanelor cu suspensii rigide peste joante. e.Durata redusa de incarcare Pentru expedierea unui tren este necesara existenta unui numar mare de vagoane avand ca destinatie o anumita statie de triere;uneori aceasta inseamna mult timp de asteptare.Un autocamion se incarca repede si poate pleca imediat, ceea ce inseamna cresterea vitezei comerciale sau reducerea timpului de tranzit. f.Flexibilitatea extraordinara a autovehiculelor duce la diminuarea oricarei constrangeri in folosirea drumurilor.Exista autovehicule cu constructie speciala, care pot circula si in afara drumurilor. 4.Terminale in transportul rutier  Notiunea de terminale in transportul rutier oarecum asemanatoare cu notiunea de nod de cale ferata din transportul feroviar, cu toate facilitatile cunoscute. Marea majoritate a transporturilor rutiere nu utilizeaza door to door, pentru incarcare si descarcare se intrebuinteaza spatiile si instalatiile de manipulare ale expeditorilor si destinatarilor.Totusi, activitatile legate de incarcaturile incompletecer obligatoriu terminale;firmele mari sau specializate de transport folosesc de asemenea terminale, care se pot categorisi astfel:terminale de colectare si distribuire, terminale de separare si regrupare si terminale pentru odihna. A.Terminale de colectare distribuire Ele se organizeaza in orase sau in anumite amplasament centrale si reprezinta locurile de plecare si sosire ale autovehiculelor de linie, a caror incarcatura este constituita din mai multe expeditii mici.Aceste expeditii sunt colectate cu vehicule mici(de oras) si aduse la depozitul terminalului, unde se face selectia pe destinatii, completandu-se incarcarea utila a vehiculelor de linie.La sosire se procedeaza  invers, incarcaturile fiind sortate si distribuite cu autovehicule adecvate la destinatie.In aceste terminale se pot face si alte operatii:vanzari, facturari, depozitari de marfa, reparatii curente la autovehicule, transbordari de marfuri. B.Terminale de separare si regrupare  Terminalele de acest tip se amplaseaza de regula intre terminalele de colectare si distribuire, intr-o pozitie avantajoasa (la intersectia unor cai de comunicare), dupa cum se vede in fig. 5.1.Incarcaturile grupate sosesc la terminalul de separare-regrupare de la diferite terminale de colectare.Deplasarile grupate permit transportatorului sa ealizeze economii.In urmaoperatiilor de separare-regrupare se constituie noi incarcaturi complete, care sunt expediate la diferite terminale de distribuire. C.Terminale de odihna Acest terminal este cerut de modul de reglementare a programului zilnic al soferilor.In multe tari exista reglementarea ca un sofer sa poata conduce10 ore, dupa 8 ore de odihna.La un astfel de terminal un sofer obosit poate fi substituit cu altul odihnit, astfel incat transportul sa se desfasoare continuu(fig 5.1).Daca terminalul de odihna este amplasat la 5 ore de drum de un alt terminal, un sofer poate parcurge aceasta distanta dus intors intr-o zi de lucru. Caracteristici tehnico-economice ale transportului de pasageri Transporturile de pasageri se clasifica in transporturi de interes public (linii aeriene comerciale, trenuri, autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou) si de interes privat(automobile, avioane, elicoptere, motociclete, scutere, biciclete).Cele doua moduri de transport se concureaza intre ele in anumite circumstante, dar se si completeaza reciproc in foarte multe situatii.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x