[arquitetura] projetos de casas - suomi.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  KARHUTALOT 1 TUOTTEEMME VOIDAAN VALMISTAA SEURAAVISTA HIRSITYYPEISTÄ: PYÖRÖHIRSI 170, 190, 210, 230 mm HÖYLÄHIRSI 95x120, 120x170, 145x170 (myös lamellihirrestä) KÄSITYÖNÄ VALMISTETTUJEN TUOTTEIDEN TOIMITUSAIKA ON PIDEMPI KUIN KONETYÖNÄ TEHTYNÄ. VARATKAA AINA RIITTÄVÄSTI AIKAA HANKKEENNE TOTEUTTAMISEEN. KELO KÄSINVEISTETTY PYÖRÖHIRSI 2 ARVOISA ASIAKKAAMM
Share
Transcript
  1   KARHUTALOT  2  TUOTTEEMME VOIDAAN VALMISTAA SEURAAVISTA HIRSITYYPEISTÄ: PYÖRÖHIRSI 170, 190, 210, 230 mmHÖYLÄHIRSI 95x120, 120x170, 145x170(myös lamellihirrestä)KELOKÄSINVEISTETTY PYÖRÖHIRSI KÄSITYÖNÄ VALMISTETTUJEN TUOTTEIDEN TOIMITUSAIKA ON PIDEMPIKUIN KONETYÖNÄ TEHTYNÄ. VARATKAA AINA RIITTÄVÄSTI AIKAAHANKKEENNE TOTEUTTAMISEEN.  3  ARVOISA ASIAKKAAMME Hirsirakentamisen arvostus on noussut voimakkaasti Suomessa viimevuosina asumisenterveydellisten vaatimusten lisääntyessä. Hirsitalo, jossa seinärakenteet hengittävät jatasaavat kosteutta, on osoittautunut yhdeksi parhaimmista asumismuodoista. Oikeinrakennettu aito massiivihirsitalo on myös erittäin hyvä ratkaisu ekologiset näkökohdathuomioiden, koska puu on uusiutuva luonnontuote.Tämän esitteen tarkoituksena on antaa Teille ideoita oman hirsitalon tai vapaa-ajan asunnonsuunnitteluun. Jokaisella on omia toiveita tilantarpeen ja rakennuksen arkkitehtoonisenulkoasun suhteen. Myös tontti ilmansuuntineen vaikuttaa siihen, millainen rakennusparhaiten paikalle sopii.On huomioitava rakennusviranomaisten kaavamääräykset ja rakennusoikeus. Selvittäkääaina aluksi rakennuslupaviranomaisten kanssa, mitä omistamallenne tontille saa rakentaa.Varsinainen suunnittelu kannattaa tehdä aina huolellisesti olipa kyseessä rantasauna taihirsiomakotitalo. Hyvä suunnitelma rakennusaikatauluineen helpottaa toteuttamistahuomattavasti. Nykyiset rakennusmääräykset edellyttävät, että rakennusvalvontasuoritetaan ammattilaisten toimesta ja että rakentamisesta tehdään valvontapöytäkirjat, joista selviää vastuunalaiset työn toteuttajat. Näistä asioista saatte tietoa paikkakunnanrakennusviranomaisilta.Me voimme auttaa Teitä hirsitalon- tai mökin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Voitte valitatalonne tästä mallistosta, tai esittää meille omat suunnitelmanne, toteutamme nehaluamallanne tavalla. Kaikki toimituksemme ovat aina mittatilaustyönä tehtyjä.Toimitussopimus tehdään aina kirjallisesti ja siinä on tarkka erittely toimitukseen sisältyvästämateriaalista.Toivomme että löydätte tästä esitteestä ideoita omien suunnitelmienne toteuttamiseksi.Ystävällisin hirsitaloterveisinMatti Oikaritoimitusjohtaja, Finnbär Oygsm. 0400 761 438Tutustukaa tuotteisiimme internetissä: www.finnbar.com  4  PARVEKE 4200 42008400 YLÄAULAMH    A    V   O    I    N    A    L   A   S WC    K   A   I   D   E MH    2   1   0   0   1   5   0   0    3   6   0   0    4   2   0   0 YLÄKERTAPYSTYRUNKORAKENNE 4800 3600 3600 3600    4   8   0   0    1   8   0   0    2   1   0   0   2   1   0   0    1   5   0   0   1   2   3   0   0 4800 6000 480015 600    6   6   0   0    4   2   0   0   1   0   8   0   0 MHMHMHTERASSITK/ETWCHALLIOLOHUONEKEITTIÖVAATEH.PESUH/KHH SUIHKU SAUNATERASSI    A    V   O    I    N     Y    L    Ö   S POREA. 1-KERROSJULKISIVU FINNBÄR 1 LÄMMIN ALA165,10 m 2 YLÄKERTA61,70 m 2 TERASSIT+PARVEKE34,50 m 2 YHTEENSÄ261,30 m 2 MALLI SOVELTUU SEKÄOMAKOTITALOKSI, ETTÄEDUSTUSLUOKANVAPAA-AJAN ASUNNOKSI. 6000
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x