Ako varovať obyvateľstvo lacno a dobre od zajtra?

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Včasné varovanie obyvateľstva do mobilov od štátu: Neadresné SMS ľuďom z postihnutých oblastí pre systém včasného varovania obyvateľstva Min.vnút. SR cez mobilných operátorov, Telegrafia, Instarea/Market Locator. Rokovanie po stretnutí s operátormi pre Ministerstvo vnútra SR, sekcia civilnej ochrany,Peter Fusek | COO, February 6th, 2019
Share
Transcript
 • 1. Rokovanie po stretnutí s operátormi pre Ministerstvo vnútra SR, sekcia civilnej ochrany Peter Fusek | COO February 6th, 2019 Neadresné SMS ľuďom z postihnutých oblastí pre systém včasného varovania obyvateľstva Min.vnút. SR cez mobilných operátorov, Telegrafia, Instarea/Market Locator
 • 2. Agenda 01 Market Locator ako geolok. platforma mobil. operátorov 02 Existujúci systém okamžite použiteľný na varovanie ľudí 03 Možnosti trigrovania a rýchlosť odosielania správ do postihnutej oblasti 04 Populačná analytika na monitoring vyprázdňovania postihnutej oblasti 05 Návrh riešenia, otvorené otázky a ďalšie kroky 06 Pozitívne PR a voliteľný inteligentný zber GDPR súhlasov
 • 3. Designed & made in Slovakia with Information Management solutions and services. Big data expertise - management, analytics. Strategic advisory services on risk management, fraud prevention, collection & recovery, marketing and pricing strategies, value based management and controlling. Cutting-edge Data Quality Management, Master Data Management and Data Governance software. Big data engine. In 3 of Garner’s Magic Quadrants. Previously known as Adastra Partnering, Data monetization solutions - internal data monetization (Adalytics) consolidated customer interaction view, event driven reactions. External data monetization (Market Locator). 10 years on the market, one of the most innovative Slovak scaleup company working with big data Market Locator SK, a spin-off marketing company of Instarea, as customer facing marketing agency brand for running www.marketlocator.com service on SK, CZ & other CEE markets based on Crowdspector software. Part of a great international Adastra Group family 🇬🇧 🇺🇸 🇨🇦 🇩🇪 🇷🇺 🇨🇿 🇸🇰 🇧🇬 Adastra Group is an international information management consultancy. The group consists of multiple companies covering all areas of data management and use.
 • 4. Multi-criteria hard data visualized on heat-maps & reports Self-service heavy weight campaigning Self service Web based Store Payments Reports CONFIDENTIAL Market Locator based on Telco Big Data — is powered by Crowdspector software of
 • 5. Viac ako 3.000 firiem v SR a ČR využíva geolokačný marketing a populačnú analytiku — https://www.marketlocator.sk/ https://www.marketlocator.cz/
 • 6. Aj vás prekvapili náhle nízke teploty? Inteligentné výstrahy štátu a samospráv v budúcnosti pomôžu. — https://www.marketlocator.sk/aj-vas-prekvapili-nahle-nizke-teploty-inteligentne-vystrahy-v-buducnosti-pomozu/
 • 7. 31.08.2018 - MČ Bratislava-Ružinov spustila „Komunálne SMSky“ na prítomných obyvateľov vrátane Varovaní (prívalové dažde...) http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/ruzinov-spusta-informovanie-obcanov-pomocou-komunalnych-sms-sprav
 • 8. Agenda 01 Market Locator ako geolok. platforma mobil. operátorov 02 Existujúci systém okamžite použiteľný na varovanie ľudí 03 Možnosti trigrovania a rýchlosť odosielania správ do postihnutej oblasti 04 Populačná analytika na monitoring vyprázdňovania postihnutej oblasti 05 Návrh riešenia, otvorené otázky a ďalšie kroky 06 Pozitívne PR a voliteľný inteligentný zber GDPR súhlasov
 • 9. Min. vnút. SR chce systém včasného varovania obyvateľstva od Telegrafia rozšíriť o neadresné SMS ľuďom cez operátorov1/2 Ministerstvo vnútra SR (MVSR), sekcia ochrany obyvateľstva zodpovedá za systém včasného varovania (EWS), kde HW, SW a služby dodáva Telegrafia a.s. DNES EWS obsahuje eskalačný systém varovania kompetentných v postihnutom regióne, podľa druhu udalosti: cez sirény, adresné SMS a telefonáty + TV/rádio vysielanie PROBLÉM je, že do mobilu dnes vie EWS varovať iba po úroveň starostu adresnými SMS, nie konkrétnych ľudí aktuálne v krízovej oblasti, príp.. so vzťahom k nej (vík. chata) ĎALŠIE INFORMÁCIE • https://www.minv.sk/?budovanie- systemu-vcasneho-varovania • http://www.telegrafia.eu/riesenia/ hromadne-varovanie/vcasny- celostatny-varovny-system/
 • 10. Min. vnút. SR chce systém včasného varovania obyvateľstva od Telegrafia rozšíriť o neadresné SMS ľuďom cez operátorov2/2 PRÍLEŽITOSŤ PRE OPERÁTOROV Telegrafia z poverenia MVSR roky neúspešne rokovala s operátormi cez cell-broadcasting sieťových prvkov a integrovať takýto notifikačný kanál do front-endu / užívateľskej aplikácie EWS. (najväčší problém bol chýbajúci spoločný interfejs na heterogénne prostredia jednotlivých operátorov kvôli centrálnej integrácii a riadeniu). MARKET LOCATOR AKO RIEŠENIE je u top3 z 4 operátorov, kde centrálny 1xMLFE umiestnený v public ST+Orange cloude (k dispo pre EWS) s vytvorenou bezpečnou konektivitou do infraštruktúr operátorov, kde bežia 3xMLBE. Využívané sú na limitované marketing účely (nižšia priepustnosť, menší pool prijímateľov sprav),avšak technologicky ready&proof z KSA na nasadenie v tejto government podobe
 • 11. Návrh riešenia : MV SR/EWS odovzdá územie na mape a predvolenú správu cez API do ML na distribúciu cez operátorov na ich klientov
 • 12. ML je poskytovateľom agregovaného API cez súčasné riešenie, operátor poskytovateľom bázy a kanálov pre EWS MVSR od Telegrafia Not in scope Existujúce a požívané technické toky pre požiadavky a distribúcia núdzových správ od MVSR cez EWS od Telegrafia k občanom Na dobudovanie ako klon existujúcic a používaných technických tokov u iných operátorov (3-6 mesiacov)
 • 13. Agenda 01 Market Locator ako geolok. platforma mobil. operátorov 02 Existujúci systém okamžite použiteľný na varovanie ľudí 03 Možnosti trigrovania a rýchlosť odosielania správ do postihnutej oblasti 04 Populačná analytika na monitoring vyprázdňovania postihnutej oblasti 05 Návrh riešenia, otvorené otázky a ďalšie kroky 06 Pozitívne PR a voliteľný inteligentný zber GDPR súhlasov
 • 14. 1. Trigrovanie správ počas krízovej udalosti Market Locator (vďaka SW Crowdspector) dnes spúšťa odosielanie správ : • Online: v reálnom čase podľa momentálnej polohy mobilu v zasiahnutej oblasti, kde vďaka streamovaniu signalizačných dát zo siete vďaka tzv. LBS technológii, čítame do 6.000 udalostí za každú sekundu a teda keď SIMka robí aktívnu operáciu (hovor, SMS, dátový prenos) alebo prebehne tzv. network update, tak máme presný výskyt na BTS stanici nie starší ako 15 min.* • Offline: podľa vzťahu k danej zasiahnutej oblasti lokalite, t.z. sa tam A. typicky vyskytujú podľa napočítanej priemerne polohy SIMky v noci, cez pracovný deň a/alebo cez víkend B. majú registrovaný trvalý pobyt alebo korenšpodenčnú adresu podľa kontratku u operátora C. registrovali sa na odber (žijú mu tam rodičia, má tam chalupu, viď. neskorší slide) *alternatívne sa dá zanalyzovať aj zahrnutie ľudí, ktorých sme videli tesne pred udalosťou, t.z. spätne
 • 15. 2. Rýchlost vyposielania správ počas krízovej udalosti • Realne priepustnosti SK bran SMS/sec za operatora namerane pocas kampane Hodiny detom su 3x ~10SMS/s, t.z. 500tis. SMS sa vyposlalo za 4,6h už dnes na best effort báze • V Saudskej Arábii mame od STCS operátora kapacitu brány 50 SMS/sec, kde sa 500tis. SMS vyposle za 2,7h na stávajúcom riešení • V prípade požiadavky CO Min vnútra SR na 500tis SMS do 60min = 138 SMS/sec na cele SR, t.z pri 4 operatorch = 35 SMS/sec per brana (iba 3,5x nutne zrychlenie). *toto vsetko je pre SMPP, kde operatorom exponencialne rastie cena ich licencii vendorov, operatori preveruju iny sposob integracie do brany/odoslanie ** multithreadove riesenie Crowdspector zvlada vdaka paralelizacii odosielat do brany stovky sprav za sekundu, cize teoreticka rychlost na 500 tis. SMS su radovo jednotky až kusy desiatok minut
 • 16. Agenda 01 Market Locator ako geolok. platforma mobil. operátorov 02 Existujúci systém okamžite použiteľný na varovanie ľudí 03 Možnosti trigrovania a rýchlosť odosielania správ do postihnutej oblasti 04 Populačná analytika na monitoring vyprázdňovania postihnutej oblasti 05 Návrh riešenia, otvorené otázky a ďalšie kroky 06 Pozitívne PR a voliteľný inteligentný zber GDPR súhlasov
 • 17. How many people are in the area right now? Insight • How many people is currently in specific place, e.g. compare with similar areas • Compare to typical day • Watch realtime population count changes 3. Meranie vyprázdňovania postihnutej lokality
 • 18. 4. Platforma na plánovanie prevencie v potencionálne ohrozených oblastiach — 1. Choose location and precisions 2. Choose report – e.g. locations insights 3. Report is generated by back-end and delivered to user report inbox in few moments
 • 19. Agenda 01 Market Locator ako geolok. platforma mobil. operátorov 02 Existujúci systém okamžite použiteľný na varovanie ľudí 03 Možnosti trigrovania a rýchlosť odosielania správ do postihnutej oblasti 04 Populačná analytika na monitoring vyprázdňovania postihnutej oblasti 05 Návrh riešenia, otvorené otázky a ďalšie kroky 06 Pozitívne PR a voliteľný inteligentný zber GDPR súhlasov
 • 20. Ako varovať obyvateľstvo lacno a dobre od zajtra (technicky)? • Využitie stávajúceho komerčného riešenia Market Locator (SW Crowdspector), ktorá majú unifikovane dnes k dispozícii Orange, Telekom aj O2 pre obdobné usecases • Umožní sa okamžitý štart bez zdĺhavých a drahých integrácií s benefitom pre občanov už v prvom polroku 2019 • Na besteffort báze 30 SMS/s sa overí koncept riešenia, ktorý neskôr môže byť upgradnutý na prísnejšiu platenú SLA alebo pokročilé funkčnosti • Jednotné s overené riešenie, jednoduché pripojenie aj 4ky/Swanu • Zabezpečená minimum viable product funčnosť pri komerčnej spokojnosti zúčastnených (vďaka utilizácii už realizovaných investícií), čo je zárukou kvalitnej dlhodobej spolupráce (t.z. nie z donútenia a potom min. možná kvalita)
 • 21. Benefity jednotlivých zúčastnených strán v rozširení EWS MVSR • MVSR ma Register obyvateľstva, a ak v ňom ma aj mobily, tak ho vieme využiť na cielenie ľudí z trvalým ci prechodným pobytov v postihnutej oblasti (alebo cez rodné číslo vieme párovať s operátorskými kontraktmi pre tento účel a tak zistiť mobil). • Operátori však vďaka Market Locator majú aj okamžitú (LBS), typickú sleeping, working, weekend a yesterday address, čim sa zlepši zásah aj o ľudí, čo majú vzťah k postihnutej oblasti aj keď v nej oficiálne nie sú registrovaný (vid. bullet vyššie). Štát tak získa kvalitnejšiu služby pre občanov • štát získa kanál na každého obyvateľa (aj z dumbphone, bez gps, bez dát, bez appky, cez populárny SMS kanál), kde vie dodatočne získať aj súhlasy aj na zasielanie nekrízových info, kanál je obojsmerný vďaka replyback SMS, ktorá je implementovaná a tak obyvateľ vie potvrdiť, ak je v bezpečí, ci rýchlo požiadať o pomoc napr. odpovedaním SOS • Štát posilni vieru v bezpečnosť a ochrany ľudí, predvedie sa inovatívnym spôsob založeným na bigdata a mobilných technológia, podporí lokálne korporácia ako aj lokálny startup/scaleup • Dobra príležitosť monetizovať ustupujúci SMS kanál • Vyblokovať hráčov s náhradami vo forme Android/iOS appiek • Paušálny a priamy štátny dlhodobý kontrakt bez nutnosti repetitívneho sales • GDPR súhlasy pre municipality aj komerčne pre operátora zozbieravaného paralelne pri konfigurácii (pomoc pre B2C aj B2B sales/marketing) • Extra paušálny kontrakt bez nutnosti repetitvneho sales • Upevnenie spolupráce s operátormi • Nová doména/industry okrem existujúcej aj v Európe, kde okrem komerčných zadávateľov reklamy bude služby odoberať aj government • Upevnenie postavanie EWS na MVSR • Inovatívne riešenie
 • 22. Agenda 01 Market Locator ako geolok. platforma mobil. operátorov 02 Existujúci systém okamžite použiteľný na varovanie ľudí 03 Možnosti trigrovania a rýchlosť odosielania správ do postihnutej oblasti 04 Populačná analytika na monitoring vyprázdňovania postihnutej oblasti 05 Návrh riešenia, otvorené otázky a ďalšie kroky 06 Pozitívne PR a voliteľný inteligentný zber GDPR súhlasov
 • 23. Pozitívny a inteligentný zber GDPR súhlasov pre operátorov ako voliteľný side efekt pravidelného mesačného testovania EWS Takto by sa operátori zviezli pri pozitívne public good téme, kde by si obyvateľstvo lepšie uvedomilo benefity udelenia súhlasu na prijem sprav nielen na katastrofy, ale aj pre nich zaujímavé správy z okolia. Čiže by to kompenzovalo pripadne GDPR dropy v počtoch a naboostovalo súhlasy aj na cielenú reklamu (ak sa šikovne zvoli vysvetľovanie a pripadne option/preferencie čo si človek vyberie aj s vhodnými ilustratívnymi príkladmi sprav) Ministerstvo vnutra pravidelne realizuje skúšky sirén Civilnej Ochrany https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=v-piatok-napoludnie-prebehne-pravidelna- skuska-siren-civilnej-ochrany . V rámci skúšky by boli odoslane LBS správy v príslušnej lokalite podľa skutočnej polohy telefónu cez každého zo zapojených operátorov Napr. obsah nastavovania preferencii občana na www.orange.sk/civilna-ochrana (samozrejme chce to ešte učesať pravnictinu v súlade GDPR): • Budem dostávať upozornenia o krízových situáciách ohrozujúcich život, zdravie a majetok: ANO (tu možnosť NIE nebude) (napr. prívalové dažde v Bratislave ak tam bývam alebo aktuálne som, aby sa mi nepoškodilo auto ci pivnica, ďalšie info www.shmu.sk/varovania ) • Budem dostavat upozornenia statnej a miestnej správy ohľadne spoločenského života komunity, podujatia (napr. volebná miestnosť v Ružinov Trávniky bude otvorená od 7 do 21:00 tuto sobotu 10. júna pre voľby do miestnej správy, nezabudnite si platný doklad totožnosti, viac info www.volby2018.sk ) ANO / NIE • Budem dostávať lokálne novinky ohľadne miestnych zaujímavostí a akcii od Orange Slovensko: (napr. Na detskom ihrisku pri obchodnom centre RETRO na Nevädzovej ul. tuto nedeľu vystúpi Spevákovo a budete môcť dotestovať s Vašimi ratolesťami novu kolekciu detskej opaľovacej kozmetiky + darček pre každého. Vaša DM ): ANO / NIE (tu sa da pohrať s preferenciami štýlom ako je naznačené na obrázku vľavo):
 • 24. Stay in touch Instarea s.r.o. 29. Augusta 36/A 811 09 Bratislava www.instarea.com Thank you!
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x