5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.doc
Share
Transcript
  39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα παραπάνω ενδεικτικά εξεταζόμενα ποιήματα και αποσπάσματα, επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμετόσο τον τρόπο με τον οποίο το ερωτικό βίωμα εγγράφεται στο λόγο, και συγκεκριμένα, στολογοτεχνικό, όσο και το αν και κατά πόσο μια γνωσιακή θεωρία, όπω αυτή των γνωστικ!νσεναρίων κατά "#$$%,αλλά και τ& εννοιακή μεταφορά στ&ν ποι&τική τ& εκδοχή κατά '()*++ και -.%$., μπορεί να αποτελέσει σ&μαντικό εργαλείο στο πεδίο τ& λογοτεχνική ανάλυσ&/Σ0 αυτά τα δύο ερευν&τικά μα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στ& συνέχεια,στ&ριζόμενοι πάντοτε στα συνολικά πορίσματα που εξήχθ&σαν μέσα από τ&ν εφαρμογή τ&συνδυαστική μα γνωσιακή ανάλυσ&/1ρχικά, ένα πρ!το συμπέρασμα που εξάγεται είναι το ότι & εγγραφή και συνακόλουθα, εννό&σ&του ερωτικού βι!ματο μέσα στο λόγο, φαίνεται να επιτυγχάνεται μέσα από μια σύνθετ& καισταδιακή διαδικασία εσωτερική αναπαράστασ&, τ&ν οποία και θα περιγρά2ουμε παρακάτω/Σ0 ένα πρ!το στάδιο, & αφήγ&σ& κάθε ερωτική εμπειρία θα λέγαμε ότι ανταποκρίνεται σ0 ένασυγκεκριμένο γνωστικό σενάριο, σύμφωνα με τ& θεωρία των γνωστικ!ν σεναρίων του "#$$%,γιατ&ν πραγμάτωσ& των οποίων επιστρατεύονται οι σχετικέ με αυτό μεταφορικέ ό2ει/1υτέ οι μεταφορικέ ό2ει, στ& συνέχεια, πραγματ!νονται χάρ& στ&ν επιλογή αφ&ρ&μένωναρχικά μεταφορικ!ν αντιστοιχι!ν, που προσλαμβάνουν τ& μορφή είτε εννοιακ!ν μεταφορ!ν, είτεεννοιακ!ν ή εικονιστικ!ν αντιστοιχι!ν3, οι οποίε μορφοποιούνται με τ& σειρά του, χάρ& στ&χρήσ& συγκεκριμένων απλ!ν νο&τικ!ν μ&χανισμ!ν 4μέθοδο τ& επέκτασ&, τ& λεπτομερειακήεπεξεργασία, τ& αμφισβήτ&σ&, συνδυαστική3 σε ορισμένε μεταφορικέ γλωσσικέ εκφράσει/5ατ0 αυτόν τον τρόπο, ανακαλείται ή καλύτερα, κατασκευάζεται, ένα ορισμένο μεταφορικό νο&τικόγνωστικό πλαίσιο 4+.(6$3,το οποίο αναπτύσσεται μέσω τ& χρήσ& των κατάλλ&λων λεξιλογικ!νεπιλογ!ν, όπω και τ& ύπαρξ& μια νο&τική κλίμακα 4νο&τική εξειδίκευσ&7νο&τικήγενίκευσ&3/ Συγκεκριμένα, το μεταφορικό νο&τικό πλαίσιο τ& ερωτική εμπειρία εκμεταλλεύεταιπάγια το καθολικό σχήμα του 89:;95< = , το οποίο εξειδικεύει και επεκτείνει αναλόγω κατάπερίστασ& 4π/χ/ στα ποιήματα των :ίτσου >? Σ@A1 <Σ 1B18<A9C<Σ 9;C1;89:;95<ΣD, 9λύτ& >? 9:1Σ<Σ 9;C1; EFΣ;5< GFC1A< 7 89:;95<ΣD, 9γγονόπουλου>< 9:@;5< B?<9;1 9;C1; G;HF 7 89:;95<ΣD, 5ακναβάτου >< 1B18< 9;C1;G?H9;? 7 89:;95<ΣD, Iειβαδίτ& >< 1B18<A9C< 9;C1; ? 5?ΣA?Σ 7 89:;95<ΣD3/Συνο2ίζοντα, παρατ&ρούμε ότι & εγγραφή του πανανθρ!πινου και πολιτισμικά χαρακτ&ρισμένουερωτικού βι!ματο αρθρ!νεται σε δύο επίπεδα, σε αυτό τ& βιωμέν& εμπειρία ή εμπειρικό, καισε εκείνο τ& γλωσσική αναπαράστασ& ή συμβολικό, διαγράφοντα μια πορεία μετάβασ& απότο βιωματικό στο συμβολικό επίπεδο, με όχ&μα τον συμβατικό μεταφορικό τρόπο σκέ2&, τονοποίο εκμεταλλεύεται ω πρ!τ& ύλ& αλλά και επεκτείνει & ποι&τική σκέ2&, μέσω τ& δ&μιουργίασυγκεκριμένων ιδιοσυγκρασιακ!ν και αντισυμβατικ!ν εννοιακ!ν μεταφορ!ν και μεταφορικ!ναντιστοιχι!ν, για να λάβουν υπόστασ& στι αντίστοιχε μεταφορικέ γλωσσικέ εκφράσει,γεγονό που καταλήγει στ&ν εξακτίνωσ& ποικίλων, νέων και πρωτότυπων σ&μασι!ν/ 1 Bια το καθολικό σχήμα του 8εριέκτ&, βλ/ ? Aεταφορικό λόγο 4JKKLMNO3 και 8αναρέτου 4JK==M===3  40 ΣH9G;1B:1AA1 =/< 1IFΣ;G1 9BB:1E<Σ <Σ 9:@;5<Σ 9A89;:;1Σ ΦΑΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ   ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ↓ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ↓ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ↓ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ↓ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  8;C151Σ =  ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΕΔΙΟ ΠΗΓΗ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΕΡΩΤΑΣ ΥΛΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗΕΡΩΤΑΣΦΥΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ-ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΑΣ ΔΙΧΤΥ-ΠΑΓΙΔΑΕΡΩΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΜΥΣΤΗΡΙΟΕΡΩΤΑΣΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥΕΡΩΤΑΣΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΠΑΡΤΙΔΑ ΣΚΑΚΙΕΡΩΤΑΣΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣΑΠΟΥΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΕΡΩΤΑΣ 8;C151Σ J ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑ STEEN ΠΟΙΗΜΑΤΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΑΠΟΨΕΙΣΠΟΙΗΜΑ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΛΛΕΙΨΗΘΕΛΗΣΗΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΔΕΣΜΟΥΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΣΜΟΥ-ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΜΟΝΑΞΙΑΠΟΙΗΜΑ  ΣΕΝΑΡΙΟ 3ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΕΣΜΟΥΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣΔΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΩΣΗ  41ΠΟΙΗΜΑ 3ΣΕΝΑΡΙΟ 4ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΕΣΜΟΥΗ ΕΡΩΤΙΚΗΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙΠΕΙΝΑ! Η ΣΧΕΣΗΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΟΙΗΜΑ 4ΣΕΝΑΡΙΟ " P9I<Σ<7G<A;?F:B;17G;1<:<Σ<G9ΣA?F Η ΕΡΩΤΙΚΗΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙΦΥΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΙΗΜΑ " ΣΕΝΑΡΙΟ 3ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΕΣΜΟΥΗ ΕΡΩΤΙΚΗΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙΠΑΓΙΔΑΠΟΙΗΜΑ # ΠΟΙΗΜΑ #ΣΕΝΑΡΙΟ 3ΕΛΛΕΙΨΗΘΕΛΗΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΔΕΣΜΟΥ Η ΕΡΩΤΙΚΗΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙΜΥΣΤΗΡΙΟ-ΚΙΝΔΥΝΟΣΠΟΙΗΜΑ $ ΣΕΝΑΡΙΟ "ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΕΣΜΟΥΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣΔΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΟΥΘΑΝΑΤΟΥΠΟΙΗΜΑ % ΣΕΝΑΡΙΟ 1ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΔΕΣΜΟΥΟ ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΠΑΡΤΙΔΑΣΚΑΚΙΠΟΙΗΜΑ 9ΣΕΝΑΡΙΟ 3ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΕΣΜΟΥΟ ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙΠΟΛΕΜΙΚΗΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-ΗΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΙΗΜΑ 10ΣΕΝΑΡΙΟ 3ΘΕΛΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΕΣΜΟΥΟ ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΗΕΡΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ  41& 1ναγνωστάκ&, A/ Τα ποιήματα, (1941-1971), < συνέχεια 4ο σκάκι3, εκδόσει Στιγμή, 1θήνα=QRL/J/9γγονόπουλο, C/ ο χέρι, απ0 ο  Ναύπλιο: μια πόλη στη λογοτεχνία (επιλογή κειμένν, !" #κόνη$), εκδόσει Aεταίχμιο, JKKJ/O/9λύτ&, ?/ Το %ονόγ&αμμα, =O& έκδοσ&, Sκαρο, JKKO/T/9μπειρίκο, 1/  ' ενοχ&α, (19*4-19*7) οι σπόνδυλοι τ& πολιτεία 4< &λικία των φυτ!ν3εκδόσει Uγρα, =QRK/L/5ακναβάτο, 9/  +οιήματα (194*-1974), 1V τόμο, W-X( 4απόσπασμα3, εκδόσει Uγρα/N/5αρούζο, C/ G/,  ' έλαο$ τν στ&ν 4 Bυναίκα, πείσμα τ& 1σία3, 1θήνα, =QNJ/Y/Iειβαδίτ&, /  +οίηση , 1υτό το αστέρι είναι για όλου μα, 4απόσπασμα3 O, 1θήνα, =QNL/R/:ίτσο, B/ Τα ε&τικ, ο Σάρκινο Iόγο, 5έδρο, 1θήνα =QR=/Q/Σεφέρ&, B/  +οιήματα, ετράδιο Bυμνασμάτων 4=QJR7=QOY3, < φυγή, =K& έκδοσ&, Sκαρο=QYN/=K/Hριστιανόπουλο, C/ Το κο&μί και το σα&κι (ποιήματα) , εκδόσει Gιαγ!νιο, Pεσσαλονίκ&=QYT Αγγλική ιλι!γ"#$%# Z1Σ;51 9:B1 1C1E?:1Σ=/[(\]%^,_, (%` "#$$%, [/ 4JKKO3 $`^ ./02325 6/5328 2 6325, '*%`*% a*-#b$`X$ 4cd(e#$. N3J/'()*++,[/, (%` f-.%$., g 4=QRQ3M  ;/5 3<  //= 58/: > ?25=@ 0A2@5 3/ B/532 C53B</" hd]c(X*M i%]\$.^]#j *+ hd]c(X* k.$^^O/"#$$%,[/ 4=QQT3M D@583@20 ;53B</ 2 E2353A5" > 5CB22= BB/<" '*%X6(%k-lb]^]%X 4cd(e#$. J,T3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ =/m\(%^ g/ (%` g/[.$$%4JKKN3M ./02325 E20A28328" > F3/@A32/" m`]6l-.XdM m`]6l-.Xdi%]\$.^]#j k.$^^4cd(e#$. Q3J/no\$^c$^, p/ 4JKKJ3M  ;53B</" > B32= 23/@A32/, qr+*.` i%]\$.^]#j k.$^^O/n%*sb$^, g/ (%` a/ g**% 4JKKN3M  G3/@A20 ;53B</" '*%`*% a*-#b$`X$T/"$6]%*, m/ 4JKKR3M  ;53B</ 2 H28/A85" h(6l.]`X$ i%]\$.^]#j k.$^^ 4cd(e#$. J3L/"$6]%*, m/ (%` _/ h-be$e$. 4JKKJ3M ./02325 I3J=28328, E0A05 @ ./0232/ 2 35K3 =J828" t6^#$.`(6, kd]b(`$bed](, _/ u$%v(6]%^ k-lb]c]%X h*6e(%j 4cd(e#$. J3 Ελλ&'ική ιλι!γ"#$%#ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ =/Iακοφ ζορτζ και A/ ζονσον, 4JKKL3M L μεταο&ικό$ λόγο$" L &όλο$ τη$ μεταο&$ στηνκαMημε&ινή μα$ Nή (μετ&αση Oλγα PαλομενίοQ), Pεσσαλονίκ&, 9κδόσει 8ανεπιστ&μίουAακεδονίαJ/8αναρέτου, 9/ 4JK==3M !έματα #νσιακή$ #λσσολογία$" 1θήναM 9κδόσει 5ριτικήO/Σγουρούδ&, Σ/ 4JKKO3M  ' μεταο& και η σQμRολή τη$ στη γλσσα, 9κδόσει 5ριτική ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ =/Hοκ ερεν 4JKKQ3M  ' γλσσα τη$ κ&ιτική$" %εταο& (μετ&αση #" Ν" +εντNίκη), 9κδοτική9ρμή 9/8/9/  43 ()*E+ w% #d]^ ^#-`j (l*-# c*%c$e#-(b 6$#(ed*., ]% #d$ +].^# e(.#, #d$ (-#d*. (##$6e#^ #* X]\$ ( ^d*.# (%`c*6e.$d$%^]\$ e.$^$%#(#]*% *+ h*%c$e#-(b g$#(ed*. fd$*.j 4hgf3, ^-cd (^ l$$% ^-XX$^#$` ]% #d$=QRK0^, +.*6 [/ '()*++ (%` g/ _*d%^*% ]% #d$]. +].^# ^#-`j7]66$%^$bj $^^$%#](b +*. #d$ ]%#$.%(#]*%(b l]lb]*X.(edj xg$#(ed*.^ s$ b]\$ ljy (%` (b^* e-.^-$` #* (eeb]c(#$ ]% #d$ +]$b` *+ b]#$.(#-.$ ^#-`j,(^ ( .$^-b# #* `$6*%^#.(#$ #d$ `$#$.6]%$` c*%#.]l-#]*% *% #d$ #d$6$ b]#$.(b (%(bj^]^, (%` e(.#]c-b(.bj,^#jb$ *+ #$r#/ fd$ 6(]% (]6 *+ #d$ (-#d*. ^e$c]+]c(bbj (# #d$ +].^# e(.# *+ #d]^ ^#-`j, ]^ #* (ee.*r]6(#$#d$ hgf #d$*.j +.*6 ( #d$*.$#]c(b e*]%# *+ \]$s, (^ ]# (.]^$^ +.*6 #d$ ]%z-].$^ *+ c-..$%# c*X%]#]\$b]%X-]^#]c^ (%` #* `]^c-^^ #d$ d]``$%, l-# ]%c.$`]lb$ e*s$. *+ c*%c$e#-(b 6$#(ed*. ]% *-. $\$.j `(jb]+$, (^ ]# `.*s%^ *-. (##$%#]*% #* #d$ s(j #d$ d-6(% c*%c$e#-(b ^j^#$6 +-%c#]*%^, (%` ]% b]#$.(#-.$(^ s$bb/W-.#d$.6*.$, #d]^ ^#-`j ]%cb-`$^ (b^* ( e.$^$%#(#]*% *+ #d$ #d$*.j *+ c*X%]#]\$ ^c$%(.]*^ ]% b*\$ e*$#.j lj [/ "#$$%, sd]cd ]^ c*6l]%$` s]#d hgf #d$*.j, ]% *.`$. #* ^-XX$^# ( %$s c*X%]#]\$ 6*`$b(%(bj^]^ *% b*\$ e*$#.j/ W*. #d]^ .$(^*%, #d$ ^$c*%` e(.# *+ #d]^ ^#-`j ]^ ^#.-c#-.$` ]%#* ^$\$.(b`]++$.$%# ^$c#]*%^, s]#d ( d(%`+-b *+ ]%`]c(#]\$ $r(6eb$^ *% b*\$ e*$#.j, *% #d$ e-.e*^$ *+ e*$#]c(%(bj^]^, +.*6 ( c*X%]#]\$ e*]%# *+ \]$s/w% c*%cb-^]*%, #d$ (-#d*. e.$^$%#^ #d$ .$^-b#^ *+ d$. $r(6]%(#]*% ]% *%$ ^$e(.(#$ ^$c#]*%, (%` X]\$^^*6$ l]lb]*X.(edj, (%` *+ c*-.^$ #d$ %$c$^^(.j ^-eeb$6$%#^/
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x