1. Sınıf Uyum Eğitimi Semineri

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  1. İLKOKULA BAŞLARKEN NELER YAPMALIYIZ? 2. İNSAN 3. İNSAN 4. İNSAN 5. İNSAN 6. İNSAN 7. İNSAN 8. İNSAN 9. PHİNEAS GAGE 10. PHİNEAS GAGE 11. İNSAN 12.…
Share
Transcript
 • 1. İLKOKULA BAŞLARKEN NELER YAPMALIYIZ?
 • 2. İNSAN
 • 3. İNSAN
 • 4. İNSAN
 • 5. İNSAN
 • 6. İNSAN
 • 7. İNSAN
 • 8. İNSAN
 • 9. PHİNEAS GAGE
 • 10. PHİNEAS GAGE
 • 11. İNSAN
 • 12. ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ 1) Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0 – 2) 2) Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku (2 – 4) 3) Girişimciliğe Karşı Suçluluk (4 – 7) 4) Başarıya Karşı Aşağılık – Yeterliliğe Karşı Yetersizlik (7 – 12) 5) Kimliğe Karşı Rol Karmaşası (12 – 18) 6) Yakınlığa Karşı Uzaklık (18 – 30) 7) Üretkenliğe Karşı Durgunluk (30 – 60) 8) Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (60 üstü) PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ 1) Duyusal Motor Dönem (0-2 Yaş) 2) İşlem Öncesi Dönem (2-6 Yaş) 3) Somut İşlemler Dönemi (6- 11 Yaş) 4) Soyut İşlemler Dönemi (11- 16 Yaş)
 • 13. GELİŞİM DÖNEMLERİ Bebeklik Dönemi Çocukluk Dönemi Ergenlik Dönemi
 • 14. BEBEKLİK DÖNEMİ(0-2 YAŞ) TGG-DHD • Anne çocuk bütün algısı • Dış dünyayı keşfetme-düşünmenin • Dokunsallık • Güven • Temel ihtiyaçların karşılanması • Taklit ve oyun
 • 15. BEBEKLİK DÖNEMİ(0-2 YAŞ) TGG-DHD ÇOCUĞUN BEKLENTİLERİ İlgi, sevgi, yeme-içme ve rahatsızlık verici durumların (örn: poposunu acıtan bez) ortadan kaldırılmasıdır. Ebeveynler, bebeğin bu beklentilerini sağlıklı bir şekilde, aksatmadan karşılarsa bebekte güven duygusu gelişir. Gelişen güven duygusu, çocuğun ilerleyen yaşlarda hayata bakış açısını etkileyebilecek düzeye ve öneme sahiptir. İHTİYAÇLARIN KARŞILANMAMASI Güvene dayalı problemler yaşaması, ilerleyen yaşlarda çok farklı problemlere yol açabilir. Bunlar: Karamsarlık, içe kapanık olma durumu ve madde bağımlığı şeklinde gözlemlenmektedir. Muhakkak böyle olacağı iddia edilmez ancak ihtimalleri güçlendiren bir durumdur.
 • 16. Bebeklik Döneminde (0-2 Yaş) TGG-DHD TANIDIKLIK TUTARLILIK SÜREKLİLİK SAĞLIKLI GÜVEN « 2 yaşla birlikte ben merkezli dönem başlar. Bu dönemde çocukla iletişimin “zıtlaşmak-inatlaşmak” yerine “uyum ve bol seçenek sunma” yöntemleri şeklinde olmalıdır.»
 • 17. ÇOCUKLU K DÖNEMİ 6-12 YAŞ BKA SİD 3-6 YAŞ GKS İÖD
 • 18. ÇOCUKLUK DÖNEMİ (3-6 YAŞ) GKS-İÖD • Dil motor becerileri • Nesneleri tanımlama-sınıflama • Cinsiyet merakı • Merak • Arkadaşlık ilişkileri • Tuvalet eğitimi • Doğru yanlış kavramları-vicdan
 • 19. ÇOCUKLUK DÖNEMİ (3-6 YAŞ) GKS-İÖD ÇOCUĞUN BEKLENTİLERİ Çevreyi tanımak, anlaşıldığını hissetmek , belirli ölçüde serbest bırakılmak, nesneleri tanımak, cinsel merak , Şiddet eğilimi karşılığında olumlu bir şekilde yönlendirilme İHTİYAÇLARIN KARŞILANMAMASI Merakları yüzünden aşağılanan, dövülen veya cezalandırılan çocuklar adeta yıkım yaşarlar. Şiddete eğilimi olan çocuğa sözel veya fiziksel şiddet ile terbiye uygulamak, olsa olsa şiddet eğilimini artırır. İleri dönemlerde ise başkalarının hayat görüşüne saygısı olmayan, çevresindekileri kendi görüşlerine uygun davranmaya zorlayan, egosu yüksek bireylere dönüşebilirler.
 • 20. Okul Öncesi Dönemde Mahremiyet Eğitimi (3-6 Yaş) BKA-İÖD Merak Açıklayıcı yanıtlar
 • 21. ÇOCUKLUK DÖNEMİ (6-12 YAŞ) BKA-SİD • Çocukların bedensel gelişmeleri yavaşlar, motor yeteneklerinde ise gelişme gözlenir. • Kalem tutma becerileri gelişir, çabuk yorulurlar. • Arkadaşlarıyla oyun oynamaktan çok hoşlanırlar. • Kurallara uymayı öğrenirler. • Okuma yazma ve sayısal alanlarda temel beceriler geliştirirler. • Kişisel bağımsızlık kazanırlar.
 • 22. ÇOCUKLUK DÖNEMİ (6-12 YAŞ) BKA-SİD • İlk yıllarda çocuk somut düşünür. Soyut kavramları anlamada ve sembolik düşünmede güçlük çeker. • Ancak 4. ve 5. sınıflarda çocuğun mantıklı ve soyut düşünme yeteneğinde artış görülür. • Kendi kendilerine çalışma, öğrenme ve araştırma yapma becerileri artar
 • 23. ÇOCUKLUK DÖNEMİ (6-12 YAŞ) BKA-SİD ÇOCUĞUN BEKLENTİLERİ Bir işi kendi başlarına başarabildiklerini ve başkalarına nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenmek. Başarma duygusunun hissetmek. Bu dönemi başarılı geçiren çocuklar aşağılık kompleksleri geliştirmeden, kendileriyle barışık ve yeterlilik duygusu içerisinde olurlar. İHTİYAÇLARIN KARŞILANMAMASI Çocuklarınıza da yüklediğiniz her güç sorumluluk sonucunda mükemmeli yapmaya çabalayacaklardır. Gerçekleştiremediği her deneyiminde de özgüveninden bir şeyler kaybedecek ve hep yanlış yapacağına inanacaktır. Çocuğun kendini yetersiz hissetmesi.
 • 24. İlkokul Döneminde Mahremiyet Eğitimi (7- 12 Yaş) BKA-SİD TAKDİR ONAYLAN MA KIYASLAMA MA İMKAN SUNMAKENDİNE GÜVEN OLUMLU BENLİK ALGISI
 • 25. Erinlik ve Ergenlik Dönemi (12-18 yaş) KKKK-SİD• Bireyin bedensel gelişimi çok hızlıdır. • Bunun yanında duygusal değişimleri de hızlıdır. • Bireyin vücut oranları bozulur. Yeni görünüşüne alışamayan sinirli ve huzursuz olurlar. • Dönemin sonuna doğru cinsel olgunlaşma belirtileri çoğalır. • Bu dönemde bireyler kimlik edinme hedefiyle hareket eder. O güne kadar edinilen alışkanlıklar, hayata bakış açısı, inanç ve düşünceler değişebilir; sorgulanabilir. • Gelecek kaygısı, kendi ayakları üzerinde durabilme arzusu, evden ve ebeveynlerden ayrılma düşünceleri bu evrenin sonlarına doğru görülür.
 • 26. Erinlik ve Ergenlik Dönemi (12-18 yaş) KKKK-SİD ÇOCUĞUN BEKLENTİLERİ Kendi kimliğinin farkında olmak, çevreden kabul görmek, kendini bir yere veya gruba ait hissetmek ister. Duygularını çok yoğun yaşamaya başlarlar ve herkesten duygu, düşünce ve davranışlarına karşı anlayış bekler İHTİYAÇLARIN KARŞILANMAMASI Bu dönemde çocuklar küçümsemek, dinlememek, emir cümlesi kullanmak, öğüt vermek, sıklıkla eleştirmek, ad takmak gibi iletişim engelleri kişilik gelişimi gelişme sürecinde olan çocuğun olumsuz benlik algısı geliştirmesine sebep olacaktır.
 • 27. Erinlik ve Ergenlik Dönemi (12-18 yaş) KKKK-SİD • Bireyin kendini tanıması ve gelecekteki hayatını şekillendirmesi adına önemli bir evredir. Gençler bu evreyi sağlıklı tamamlamak için önceki evrelerden muhakkak sağlıklı geçmiş olmalıdır.
 • 28. • Çocuklarımızın içinde bulundukları dönemin gelişim özelliklerini bilmek onları daha iyi tanımamıza ve iletişimimizin kolaylaşmasına katkıda bulunacaktır.
 • 29. Çocuklarımızın sosyalleşmeye başladıkları ilk yer şüphesiz aile, ikinci durak ve en önemli basamak ise okul hayatıdır. Konu 1. sınıf olunca da bu durum, kimi çocuklar için iple çekilen bir başlangıç, kimi çocuklar için ise korkulu bir bekleyiş haline gelir.
 • 30. • Evinin adresini söyler. • Ebeveynin telefon numarasını söyler. • Duygularını belli eder. • Başkalarının duygularını açıklar. • Kendini özgün yollardan ifade eder. • Kurallara uyar. Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar. • Aldığı sorumluluğu yerine getirir. • Kendine güven duyar. • Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. • Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar. • Duygularını kontrol eder. • Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir.
 • 31. • Dişlerini fırçalar. • Elini yüzünü yıkar • Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir. • Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyer. • Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer, ilikler. • Ayakkabılarını bağlar. • Yemek araç gereçlerini doğru kullanır. • Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır. • Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. • Tehlike yaratacak durumlardan kaçınır.
 • 32. Okula duygusal anlamda hazır olması, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade edebilmesi, karşılaştığı problemlerde kendi çözümlerini üretebilmesi, başkalarıyla empati kurabilmesi, yeni etkinliklere merak ve istek duyması, okul kurallarına uyması, arkadaş edinebilmesi, sorumluluk alabilmesi ve kendine güvenmesi gibi becerilerine sahip olmasıdır.
 • 33. Çocuğun Endişeleri: • Okulda ne yapılır? Ben istediklerini Yapabilecek miyim? • Öğretmen bana ne zaman kötü davranacak? • Ben yokken annem babam ne yapıyor? • Büyük yaştaki çocuklar bana zarar verirmi? Ya bana sataşırlarsa? • Kalabalıkta ne yapacağım? • Okul ne zaman bitecek? Anne Babanın Endişeleri: • Çocuğum okulda sıkılacak mı? • Çocuğum gerekenleri başarabilecek mi? • Öğretmeni çocuğumu sevip ilgilenecek mi? • Çocuğum tuvaletini yapabilecek mi? • Merdivenlerden düşecek mi? Mikrop kapacak mı? • Çocuğum eşyalarını koruyabilecek mi? • Çocuğum okulunu, öğretmenini sevebilecek mi? • Çocuğum arkadaş bulabilecek mi? • Çocuğuma diğer çocuklar iyi davranacak mı?
 • 34. •Hayatın yeni bir aşaması •Yüksek düzeyde uyum sağlama kabiliyeti -zorlanan çocuklar • Okul ortamı sosyal bir ortamdır. •Yeni ortama alışması zaman alır. •Sahip olmadığı sosyal özellikleri edinme •Duygusal olarak gel-git içeren bir dönem
 • 35. Okulun korkulacak bir ortam olmadığını aktarmak kolay değildir. Zihinde tasarlanan bu duygunun sönmesi için sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemek gerekir. Okulun ona kazandıracakları anlatılmalı ve özellikle evdeki durum ve ilişkilerde kayıplara yol açmadığı vurgulanmalıdır. Öncelikle sınıf öğretmeni ile kuracağı ilişki desteklenmeli, öğretmenin önerileri ile hareket edilmelidir.
 • 36. Korku ve tedirginlik umulan süreyi aşıyorsa, iki-üç haftadan uzun sürüyorsa zaman kaybetmeden psikolojik yardım istemek gerekir. Rehber öğretmenler ilk başvurulacak profesyonellerdir. Yeterli çözüm bulunamazsa, çocuk ruh sağlığı uzmanlarına başvurmak gerekir.
 • 37. Sorumluluk kazanmaları için ev yaşantısında belirli görevler verilerek bunları yerine getirmelerinin takibi anne babalar tarafından yapılabilir. Her gün çiçeklerin sulanması, oyuncakların kutuya toplanması, yemek masası hazırlanırken örneğin tuzu getirme görevinin verilmesi gibi basit ama süreklilik gerektiren görevler hem eğlenceli hem de sorumluluk kazandırıcı değer taşır ve çocuğa özgüven kazandırır. Anne babalar arkadaşlarıyla oyun oynarken ya da başka bir aktivite yaparken çocuklar arasında çıkan anlaşmazlıklarda onların yerine çözüm üretmek yerine sabırlı davranarak, çocuklarının çözüm bulmasına ve karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeyi deneyimleyebilmelerine olanak sağlamalıdırlar.
 • 38. • Öncelikle ilk günlerde anne-baba sakin ve soğukkanlı olmalıdır. Çünkü ailenin verdiği tepkiler önemlidir. Çocuk bu tepkilere bakarak aynı kaygıyı ve paniği yaşamaya başlayabilir. • Okula gitmesi konusunda ailenin her üyesinin tutarlı bir tutum takınması, çocuğun bu konuda cesaretlendirilmesi gerekmektedir.
 • 39. • Çocuğunuza daha sonra hayal kırıklığına uğramaması için okulun her zaman çok eğlenceli ve çok mutlu bir ortam olacağı garantisini vermeyin çünkü bazen zorlandığı, sıkıldığı ve yorulduğu zamanlar da olabilir. • Çocuklar için en önemli şey, güvendir. Anne-babalar çocuklarına güven vermelidirler.
 • 40. • Okul ve öğretmeni ile işbirliği içinde olmanız ve öğretmenine güven duyduğunuzu hissettirmeniz çocuğunuzun okula ve öğretmenine karşı güven duygusunu destekleyecektir. • Öğretmenin rolünü çocuğun benimseyebilmesi için doğru tanımlanması gerekmektedir.
 • 41. • Vedalaşmayı uzun sürdürmeyin. Sınıf önünde beklemeniz çocuğunuzu daha fazla kaygılandırıp uyum süresini uzatabilir. • Ağladığında, yanından ayrılacağınızı sevgi dolu, yumuşak ama bir o kadar da kararlı ve net bir iletişim dili ile anlatmanız çocuğunuzun stresi ile başa çıkabilmesini sağlayacak ve birkaç dakika içinde ağlaması duracaktır.
 • 42. • Gününün nasıl geçtiğiyle ilgili onunla sohbet ederken onu anladığınızı hissettirmeniz çocuğunuza onun okul yaşamına ilgi duyduğunuzu yansıtır. Böylece, okula karşı ilgisini pekiştirebilirsiniz. • Çocuğunuzun gününün nasıl geçtiğine yönelik konuşmasını destekleyebilirsiniz. Ancak okul çıkışında hem fiziksel hem de duygusal olarak yorgun olabileceği için çocuğunuz sizinle sohbet etmek istemeyebilir, ona dinlenmesi için zaman tanıyıp gününün nasıl geçtiğini kendisinin anlatması için fırsat tanıyabilirsiniz.
 • 43. • Çocuğunuz eve geldiğinde “Sıkıldın mı?”, “Korkma!” vb. ifadeleri kullanmanız kaygıyı pekiştirebilir. • Evde çocuğu, öğretmeni ile tehdit etmeniz öğretmenine karşı olumsuz duygular hissetmesine neden olabilir (Yemeğini yemezsen öğretmenine söyleyeceğim vb.).
 • 44. • Çocuğunuzun okulda olacağı zaman içinde olan planlarınızı çocuğun yanında yapmanız okula uyum sürecinin uzamasına neden olabilir. • Çocuğunuzun bir sonraki gün için giysilerini, çantasını akşam hazırlaması, ertesi sabahın telaşlı geçmesini önler. Çocuk birkaç hafta içinde bu düzene uyum sağlayacak ve zamanla, sabahları okula hazırlanması daha az zaman alacaktır.
 • 45. • Eğer ağlarsan giderim. • Okula gitmek zorundasın, evde yalnız kalamazsın. • Şımarıklık yapıyorsun! Her gün geldiğin yer, şimdi ne oldu? • Şimdi sınıfına git, akşama ne alayım, ne istersin? • Ağlarsan akşama gelip seni almam. • Sen çok akıllı bir çocuksun. • Benim kızım/oğlum abla/ağabey olmuş ağlamıyor artık.
 • 46. • Böyle davranırsan bu okulda kimse seni sevmez. • Bugün okulda kal, yarın gelmezsin. • Galiba sen okula alışamayacaksın. • Arkadaşların seni sevmedi mi? • Öğretmenin sana iyi davrandı mı?
 • 47. HAZIR OKUL HAZIR ÇOCUK HAZIR AİLE ÇOCUĞUN HAZIR HALE GELMESİ TÜM PAYDAŞLARIN HAZIR OLMASI VE İŞ BİRLİĞİNE BAĞLIDIR.
 • 48. Çocukları daha iyi tanımak , ihtiyaçlarına çabuk cevap verebilmek ve okula uyumlarını kolaylaştırmak için sınıf öğretmeni ve rehberlik servisi işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Öğrencilerimizin sene başında ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçlara yönelik rehberlik etkinlikleri planlanmaktadır.
 • 49. Eğitim öğretim dönemi başlamadan oryantasyon çalışmalarımız yapılmaktadır.
 • 50. İlkokul 1. sınıf öğrencileriyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamadan önce öğrencinin bireysel olarak yeterlilik düzeyini belirlemek ve öğrenciyi tanıyarak eğitim ve öğretime başlamak için Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği uygulanmaktadır.
 • 51. • Matematik Becerileri • Fen Bilimleri Becerileri • Ses Çalışmaları • Çizgi Çalışmaları • Labirent İlişki Kurma Düzeyleri • Zihinsel Dil Gelişimi • Sosyo-duygusal Gelişim • Fiziksel Gelişim • Öz bakım becerileri
 • 52. • Sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanır Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder. • Zorbalıkla karşılaştığında kimden yardım alabileceğini bilir. • Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korur. • Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemini fark eder. • Engelli bireylere karşı hoşgörülü davranmanın önemini ifade eder. • Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanır.
 • 53. • Okula gidip gelme yolunu fark eder. • İletişimde zamanlamanın önemini fark eder. • Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklar. • Okula ilişkin duygularını ifade eder. • Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu anlar. • Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğunu fark eder. • Paylaşmanın önemini fark eder.
 • 54. Okulun İlk Günü İçin Kitap Önerisi: Okulda İlk Gün - Ayla Çınaroğlu & Mustafa Delioğlu Mızmız Mırnav, okulun ilk günü için çok endişelidir ve okula gitmeyi hiç istemez. Bu nedenle hasta taklidi yapar ve istediğini elde eder. Tüm gün boyunca evde kalır; fakat çok sıkılır. Ertesi gün istemeyerek de olsa okula gittiğinde aslında okulun ne kadar da eğlenceli bir yer olduğunun farkına varır.
 • 55. Gösterilen her türlü özene ve olumlu tutuma rağmen, her yıl okula uyum sağlama konusunda güçlük yaşayan çocuklar olabilmektedir. Bu durumda zaman kaybetmeden sınıf öğretmeni, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ile işbirliği yapmak, süreci daha rahat atlamanıza yardımcı olacaktır. Hepimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum.
 • 56. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM MUSTAFA KILIÇ Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 0507 713 1486 psikolojikdanismanmustafa@gmail.com
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x