Ponolohiya
 
Ponolohiya
PonemangSuprasegmental
TonoHaba
DiinAntala
AngGlotalnaPasarao ImpitnaTunogPonemikoat PonetikongTunog
 
PonemangSuprasegmental
Tumutukoysamakahulugangyunitng tunognakaraniwanghinditinutumbasanng letrasapagsulat.
Sa halip, tinutumbasanitong mganotasyongponemikoupangmatukoyangparaanng pagbigkas.
Kabilangditoang
tono, haba, diinat antala
 
Tono/Intonasyon
Angtaasbaba nainiuukolsapagbigkasng pantigsaisangsalitaupanghigitnamabisaangpakikipag-usapsakapwa.
Pagtaasat pagbabang tinigsapagsasalitanamaaaringmaghudyatng kahuluganng pahayag.
of 22