Indeksne datoteke
s B
-
stablima
B
-
stablo, formiranje, tra
ženje, ažuriranje i obrada indeksne
datoteke sa B
-
stablom
 
Organizacija datoteka
OD
 –
 Datoteke s B-stablima
 
Sadr 
žaj
 
Osnovno B-stablo
Formiranje datoteke s B-stablom
Traženje u datoteci s B
-
stablom
Obrada datoteke s B-stablom
uriranje datoteke s B
-stablom
Ocena karakteristika datoteka s B-stablom
B*-stablo, B
#
-stablo, B
+
-stablo
2 / 75 OD
 –
 Datoteke s B-stablima
 
Osnovno B-stablo
B-stablo
 –
puno stablo i stablo tra
ženja
 
 –
gusto popunjeni, dinami
čki
 indeks
 –
visine
h
 
svi listovi su na jednakoj udaljenosti od korena
put od korena do bilo kog lista je iste
dužine
 
 –
ranga
 (
 >=
)
uvodi ograničenje na dozvoljeni broj elemenata u svakom čvoru
 
 –
reda
n = 2r + 1
3 / 75 OD
 –
 Datoteke s B-stablima
 
Osnovno B-stablo
B-stablo
 –čvor = blok zone indeksa
 
 –čvor sadrži niz elemenata
 
 –element = propagirana vrednost ključa iz primarne
zone
 –
svaki
čvor 
 
sadrži
 maksimalno
2r 
 elemenata
 –
svaki
čvor 
, izuzev korena,
sadrži
 minimalno
 elemenata
 –
koren
sadrži
 minimalno
1
 element
 –
svaki
čvor 
 sa
m
 elemenata, koji ne predstavlja list, poseduje
m + 1
 direktno
podređenih
 
čvorova
 
4 / 75 OD
 –
 Datoteke s B-stablima
of 73