Щоб впливати на підлітків, ми хочемо стати їх друзями - Дмитро Ліненко

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  1. ПІДЛІТКОВЕ СЛУЖІННЯ ЦЕРКВА ГОЛГОФА, ЛУЦЬК. ПІДЛІТКОВИЙ КЛУБ “ХВИЛЯ” 2. ВИКЛИКИ…
Share
Transcript
 • 1. ПІДЛІТКОВЕ СЛУЖІННЯ ЦЕРКВА ГОЛГОФА, ЛУЦЬК. ПІДЛІТКОВИЙ КЛУБ “ХВИЛЯ”
 • 2. ВИКЛИКИ ПІДЛІТКОВОГО СЛУЖІННЯ 1. Особливий вік 12-16 років. Формування особистості та світогляду людини. 2. Залежності від цигарок і алкоголю 3. Залежність від телефонів, комп’ютерів і інтернету 4. Великий вплив друзів
 • 3. ЯК МИ СЛУЖИМО ПІДЛІТКАМИ? • 1. Підліткові зустрічі - один раз у місяць
 • 4. ПІДЛІТКОВІ ЗУСТРІЧІ • 1. Робимо серію серію на цілий сезон. ( Наприклад серія “Євангеліє від створення до Приходу Христа) 2. Робимо класний дизайн щоб людям було приємно сидіти і перебувати у цій атмосфері 3. Проповідь 20-25 хвилин. Більше не потрібно! 4. Ведучі завчасно готують програму яка повинна бути повязана з головною темою зустрічі • 5. Кафе після зустрічі, щоб мати можливість поспілкуватися. 6. Настільний футбол, настільні ігри, теніс, щоб також побудувати з ними стосунки.
 • 5. ПІДЛІТКОВІ ЗУСТРІЧІ • 7. Активне ведення соцільних сторінок в інтернеті, адже підлітки сидять там. • 8. Залучення підлітків до організації клубу, щоб вони відчули себе потрібними.
 • 6. 2. ПІДЛІТКОВІ ДОМАШНІ ГРУПИ • 1. Продовження клубу. • 2. Хлопці і дівчата окремо • 3. Дати можливість їм говорити і чути їх. • 4. Вивчати Біблію глибше • 5. Лідери які є прикладом
 • 7. 3. МАЛЬЧІШНІК І ДІВІШНІК • Окремі зустрічі для хлопців і дівчат. Для чого? 1. Щоб говорити на чоловічі теми з хлопцями • 2. Жіночі теми з дівчатами • 3. Розвивати дружбу
 • 8. 4. ОСОБИСТЕ НАСТАВНИЦТВО • 1. Кожен член команди повинен мати підлітка якого наставляє • 2. Зустрічі щотижня з підлітком і писати хм у соцмережах • 3. Молитва за підлітка • 4. Підготовка до хрещення • 5. Служіння
 • 9. 5. НЕФОРМАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ • 1. Ролики • 2. Футбол, волейбол • 3. Перегляд фільмів
 • 10. 6. ЗИМОВІ І ЛІТНІ ТАБОРИ • 1. Найкращий час для впливу. • 2. Спогади на все життя • 3. Можливість прожити з ними 7 днів і бути з ними 24 години на день. • 4.
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x