Põltsamaa 2019 ENG-FIN

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
  PÕLTSAMAA Tourist information Kunnan matkailutietoaFINLAND SUOMINORWAY NORJAESTONIA VIRO SWEDEN RUOTSIPõltsamaa is near! Põltsamaa on lähellä!RUSSIA…
Share
Transcript
PÕLTSAMAA Tourist information Kunnan matkailutietoaFINLAND SUOMINORWAY NORJAESTONIA VIRO SWEDEN RUOTSIPõltsamaa is near! Põltsamaa on lähellä!RUSSIA VENÄJÄPÕLTSAMAALATVIATALLINNLITHUANIA LIETTUADENMARK TANSKAJõhvi Rakvere LÄÄNEVIRUMAAH A R J U M A ABELARUS VALKO-VENÄJÄKärdlaPOLAND PUOLAH IIUM A ARaplaLÄ Ä N E M A A HaapsaluR A PLA M A APaide J Ä RVA M A AJõgevaNarvaIDAVIRUMAA MustveeJ Õ G E VA M A A P Ä R N U M A ATŠEHHIUKRAINA SLOVAKKIASAAREMAASAKSAMAAKuressaarePõltsamaa ViljandiPärnuVILJANDIMAAPõlva VA L G A MAA ValgaHaapsalu 189 km Jõgeva 30 km Jõhvi 135 km Kuressaare 281 km Kärdla 246 km Narva 184 kmTA R T U M A A TartuP Õ LVA M A A Võru VÕRUMAAPaide 45 km Tallinn 127 km Põlva 105 km Tartu 59 km Pärnu 126 km Valga 116 km Rakvere 99 km Viljandi 47 km Rapla 99 km Võru 127 kmPõltsamaa Tourist Information / Põltsamaan Turisti-info .....................................................................................................................www.visitpoltsamaa.com visitpoltsamaa Lossi 1b, 48103 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa GPS: 58.654782, 25.966953  (+372) 775 1390, 529 3307 turism@poltsamaa.ee Open / Avoinna: 15th of May – 15th of Sept / 15. toukokuuta – 15. syyskuuta: Mon–Sun / Ma–Su: 10.00–18.00 16th of Sept – 14th of May / 16. syyskuuta – 14. toukokuuta: Mon–Sat / Ma–La: 10.00–16.00 Publisher / Julkaisija: Põltsamaa Museum and Tourist Information / Põltsamaan museo ja Põltsamaan Turisti-info Photos / Valokuvat: Egle Oja, Kristjan Sakk, Liina Laurikainen, Raivo Laanes, Rene Türk, Teele Kaeramaa, Tiia Tänav Front cover / Etukannen valokuva: Põltsamaa town / Põltsamaan kaupunki (Raivo Laanes) Back cover / Takakannen valokuva: River Põltsamaa / Põltsamaan joki (Teele Kaeramaa) Translations / Käännökset: Unicom Tõlkebüroo, Põltsamaa Museum and Tourist Information / Põltsamaan museo ja turisti-info Maps and design / Kartat ja taitto: OÜ Regio, www.regio.ee Printing / Painatus: Ecoprint Issued in November 2018 / Julkaistu marraskuussa 2018 Data from September 2018. Publisher is not responsible for any later changes. Tiedot päivitetty syyskuussa 2018. Julkaisija ei ole vastuussa tietojen myöhemmistä muutoksista. ISBN: 978-9949-599-41-7Põltsamaa is a land of fields, but also of big bogs and swamps. You can find gorgeous manor buildings here, particularly imposing is Puurmani manor by River Pedja. Põltsamaa town, located at crossroads of important Estonian highways, is known for roses, parks, bridges and wines. In 1272, the German Order established a stone fort here and named the area as Oberpahlen. In 1570–1578, Põltsamaa was the official residence for Magnus, the king of Livonian Kingdom. The co-existing of three manors in Põltsamaa town results in the rich amount of parks, there are islets established in the river. You can walk on 18 different bridges. Põltsamaa has left a powerful mark in cultural history of Estonia – in 1766, the first Estonian magazine was published in Kuningamäe; in 1884, the teacher of local parish school, Emilie Beermann, sew the first tricolor of Estonia and in 1888, Alexander School was opened in Kaarlimõisa – its aim was to give higher education in Estonian. Fruit and berry wines have been made in Põltsamaa for almost 100 years. You can buy them from local wine cellar and also see there the first tube food that was produced here for cosmonauts. Põltsamaa Rose garden has been operating for over 20 years and by its rich assortment, it's one of the top ten rosaries in Europe.Põltsamaa on peltojen maa, samalla myös suurten soiden ja rämeiden maa. Tässä on upeita kartanorakennuksia, joista kauniin on Puurmanin linna Pedja-joen rannalla. Põltsamaan kaupunki sijaitsee keskellä Viroa isojen valtateiden risteyksessä. Kaupunki tunnetaan erityisesti ruusuista, puistoista, silloista ja viinistä. Saksalainen ritarikunta rakensi tänne vuonna 1272 kivisen ritarilinnan (Schloss Oberpahlen). Põltsamaa oli v. 1570–1578 Liivinmaan kuninkaan Magnuksen asuinpaikka. Põltsamaan kaupungin alueella on kolme historiallista kartanoa, joten täällä on paljon puistoja, jokiin on rakennettu saaria, siltoja on yhteensä 18. Põltsamaa on jättänyt vahvan jälkensä myös Viron kulttuurihistoriaan. Kuningamäen kylässä ilmestyi vuonna 1766 ensimmäinen vironkielinen aikakauslehti, paikallinen opettaja Emilie Beermann ompeli vuonna 1884 ensimmäisen sinimustavalkoisen lipun ja Kaarlimõisaan perustettiin vuonna 1888 Aleksanterinkoulu, jonka tavoitteena oli antaa vironkielistä korkeakoulutusta. Põltsamaalla on lähes 100 vuotta valmistettu hedelmä- ja marjaviinejä. Paikallinen viini- ja säilyketehdas, jonka tunnuslauseena on ”Põltsamaa – aito ja hyvä!”, on valmistanut myös maailman ensimmäiset avaruusruoat. Yli 20 vuotta toiminut Põltsamaan ruusutarha kuuluu Euroopan kymmenen lajirikkaamman ruusutarhan joukkoon.Discover Põltsamaa / Tervetuloa Põltsamaalle .....................................................................................................................1 Põltsamaa Museum Põltsamaan museoLossi 1, 48103 Põltsamaa linn (+372) 775 1390, 529 3307 www.muuseum.visitpoltsamaa.com muuseum@poltsamaa.ee•History of Põltsamaa castle and municipality. Guide service in Estonian, English, German, Finnish and Russian in the museum, castle and all over the district. •Põltsamaan linnan ja kunnan historia. Opaspalvelu viron, englannin, saksan, suomen ja venäjän kielellä sekä museossa, linnassa, kaupungissa että koko Põltsamaan kunnassa.3 Põltsamaa castle Põltsamaan linna Lossi 1, 48103 Põltsamaa linn (+372) 775 1390 loss@poltsamaa.ee www.poltsamaaloss.ee•The stone castle was first built in 1272. Each generation has changed something. After Order era, the castle was the official residence for king of Livonian Kingdom, then the center of Polish public manor and a Swedish fort. In 1770s, the fort building became a magnificent rococo castle, which, unfortunately, was burnt down during the war in 1941 and now awaits for architectural conversation. •Põltsamaan kivilinnoitus rakennettiin joen rannalle 1200-luvun jälkipuoliskolla. Saksalaisen ritariajan jälkeen täällä oli Liivinmaan ainoan kuninkaan asuinpaikka, sittemmin Puolan valtion kartano ja ruotsalainen linnoitus. 1770-luvulla entisen konventti-rakennuksen raunioille rakennettiin upea rokokootyylinen palatsi, joka tuhoutui sodassa vuonna 1941.2 Radiomuseum by Riho Laanes Riho Laanes’in radiomuseo Vahe 7, 48104 Põltsamaa linn (+372) 525 1234 rihol@yahoo.com•Collection of radios from 1925–1990. In addition: gramophones, tape recorders and car radios. •Radiokokoelma vuosilta 1925–1990. Lisäksi gramofoneja, nauhureita ja autoradioita.4 Uue-Põltsamaa manor Uue-Põltsamaan kartano Veski 7, 48106 Põltsamaa linn (+372) 517 2832 info@uuepoltsamaamois.ee www.uuepoltsamaamois.ee•New-Põltsamaa separated from big Põltsamaa manor in 1750. The manor house is classicistic, the road grid in the park is extant. The first owner, Jakob Heinrich von Lilienfeld, wrote the first comedy of Livonia and compiled a detailed peace plan for Europe. For many years, the building housed a local school; nowadays the manor awaits for better times. •Uue-Põltsamaa erottautui suuresta Põltsamaan kartanosta vuonna 1750. Kartanon päärakennus on klassistinen, puiston polkuverkko on säilynyt tähän päivään saakka. Kartanon ensimmäinen omistaja Jakob Heinrich von Lilienfeld on kirjoittanut Liivinmaan ensimmäisen komedian ja laatinut Euroopalle yksityiskohtaisen rauhansuunnitelman. Kartanossa toimi pitkään koulu, nyt rakennus odottaa uutta heräämistä.5 Puurmani manor / Puurmanin kartano Tartu mnt 1, 49014 Puurmani alevik (+372) 521 8565 liia@puurmani.edu.ee www.puurmanimois.ee•This magnificent manor building in Põltsamaa area really deserves a visit. There is a park established by River Pedja; in 1881, white and mighty neo-renaissance style manor was built, the owner was family Manteuffel. In 1918, Julius Kuperjanov founded its partisan squad over there. Nowadays, the manor houses a local school, but you can also have guided excursions, arrange concerts, fancy dinners etc. •Põltsamaan kunnan upein kartanorakennus on katsomisen arvoinen. Mahtava valkoinen uusrenessanssi-tyylinen palatsi valmistui Pedja-joen rannalla vuonna 1881, omistajana von Mannteuffelin suku. Viron vapaussodan sankari Julius Kuperjanov muodosti vuonna 1918 Puurmanin linnassa sissipataljoonan. Kartanossa toimii nykyään koulu, mutta sinne on mahdollista tilata myös opastettuja kierroksia, salissa voi järjestää konsertteja, juhlaillallisia jne.7 Pajusi manor / Pajusin kartano 4822 Pajusi küla (+372) 5323 7310 janne.vaabla@poltsamaa.ee•The manor is built in 1820s, while the owner was family von Wahl. In the recent years, the ancillary buildings of the main house have been nicely restored. Nowadays, the manor houses a local culture house, you can rent rooms for different celebrations. •Kartanon päärakennus rakennettiin 1820luvulla, jolloin kartanon omisti von Wahlin suku. Viime vuosina kartanon talousrakennuksia on kunnostettu huolellisesti. Kartanossa toimii nykyään kansantalo, jossa on mahdollista järjestää erilaisia juhlia ym. tapahtumia.6 Lustivere manor / Lustiveren kartano 48032 Lustivere küla (+372) 775 1390 turism@poltsamaa.ee•The manor house was built in 1880s by the project of R. Guleke. The most famous manor owners were the Samson von Himmelstjerna and von Wahl families. The building has housed a children sanatorium, hospital and nowadays a nursing home. You will find a stream and an impounded lake from the romantic manor park. •Uusgoottilainen päärakennus rakennettiin 1880-luvulla arkkitehti R. von Guleken suunnitelman mukaan. Kartanon tunnetuimmat omistajasuvut olivat Samson von Himmelstjerna ja von Wahl. Kartanossa on toiminut lastensanatorio ja sairaala. Tällä hetkellä kartanossa on hoitolaitos. Kartanon puistossa on romanttinen puro ja tekojärvi.8 Adavere manor / Adaveren kartano Kooli 1, 48001 Adavere alevik (+372) 520 4167 evi.rohtla@gmail.com•Thehistoricistic slate manor, belonged to families von Stackelberg and von Wahl, dates back to 1890s. Nowadays it houses a school, kindergarten and a library. There is an ice-skating rink at the manor park, where you may find famous Estonian speed skaters practicing. •Von Stackelbergien ja von Wahlien omistaman kartanon kalkkikivinen historistinen päärakennus on peräisin 1890-luvulta. Rakennuksessa toimii koulu, päiväkoti ja kirjasto. Kartanon puistossa on myös luistinrata, siellä voi tavata tunnetuimpia Viron pikaluistelijoita.9 Võisiku manor / Võisikun kartano Võisiku tee 9, 48029 Võisiku küla (+372) 775 1390 turism@poltsamaa.ee•Probably the most well-known manor in the area was also one of the biggest in Livonia, expanding from Põltsamaa to Võrtsjärv. In the beginning of the 19th century, the manor belonged to Timotheus Eberhard von Bock. How he tried to turn Russia into constitutional monarchy and how it turned out – that you can read from novel „The Czar's Madman“ by Jaan Kross. Nowadays the manor houses a nursing home, worth-seeing is also a family cemetery in Kundrussaare, 1,5 km away. •Alueen kuuluisin kartano oli myös yksi Liivinmaan suurimmista. 1800-luvun alussa Võisikun kartanon omisti Timotheus Eberhard von Bock, joka ehdotti Venäjän keisarille perustuslaillista monarkiaa. Virolainen kirjailija Jaan Kross on kirjoittanut siitä tunnetun romaaninsa Keisarin hullu. Nykyään kartanossa toimii hoitokoti. Kartanosta 1,5 km:n päässä on kaunis Kundrussaaren sukuhautausmaa.10 Tapiku manor / Tapikun kartano 48218 Tapiku küla (+372) 775 1390 turism@poltsamaa.ee•A smaller manor that belonged to family von Wahl is now in private hands. The victory altar of the Estonian War of Independence was recently restored in the manor park. •Von Wahlien suvun omistama pieni kartano on nykyään yksityisomistuksessa, kartanon puistossa on hiljattain uusittu vapaussodan voitonalttari.12 Põltsamaa St. Nicholas church Luterilainen Põltsamaan Nikolauksen kirkko Lossi 3, 48103 Põltsamaa linn (+372) 5663 9993, 776 9915 poltsamaa@eelk.ee www.poltsamaakogudus.ee•In11 Põltsamaa Orthodox church of the Holy Spirit / Ortodoksinen Põltsamaan Pyhän Hengen kirkko Lossi 21, 48104 Põltsamaa linn (+372) 505 9377 stefan@eoc.ee•This imposing church is built during 1890s. •Näyttävä maakivirakennus on peräisin1890-luvulta.1632, the Swedes established the church inside the castle walls, but just temporarly – until the old church is restored. The church has burnt in the Great Northern War and in WWII, but was restored as a miracle by 1952. Its altar, pulpit, lights and tower bells are from the now defunct University of Tartu church; stained glass windows are made by Dolores Hoffmann. •Ruotsalaisten v. 1632 linnan muurien väliin rakentama kirkko, joka kärsi tulipaloissa sekä Pohjoissodan että II maailmansodan aikana, entisöitiin 1950-luvulla. Kirkon sisustus on pääosin peräisin entisestä Tarton yliopiston kirkosta, ikkunoissa näkee tunnetun virolaisen taiteilijan Dolores Hoffmannin lasimaalauksia.14 Põltsamaa Rose Garden Põltsamaan ruusutarha 13 Kursi Sts. Mary and Elisabeth church Luterilainen Kursin Maria-Elisabetin kirkko Kursi küla, 49007 Põltsamaa vald (+372) 5811 3195 kursi@eelk.ee kursi.eelk.ee•The present sanctum is built on old church walls in 1648. Under the lead of J. G. Mühlhausen, the church got its present looks during 1871-72; the 12 apostle towers are really worth-seeing. •Kirkon rakennus on peräisin 1640-luvulta. 1871–1872 kirkko rakennettiin J. G. Mühlhausenin johdolla nykyiseen muotoon. Huomionarvoisia ovat 12 pientä ns. apostolitornia.Karja 10, 48014 Mällikvere küla (+372) 517 6181 info@eestiroos.ee www.eestiroos.ee•By its rich assortment, the rose garden is the biggest in the Baltic States and also one of the TOP10 rosaries in Europe. New sorts are introduced each year. Possibility to buy rose plants and flowers. Guided excursions. •Lajirikkaudeltaan Baltian suurin ja Euroopan 10 suurimman joukkoon kuuluva ruusutarha esittelee vuosittain uusia ruusulajeja. Sieltä voi ostaa mukaan ruusuntaimia, perennoita ja kesäkukkia. Mahdollisuus tilata opastettuja kierroksia.16 The Park of Friendship Ystävyyden puisto15 Rose Islet / Ruususaari•Nowadays calm rose islet was full of houses and businesses before WWII. The romantic islet is surrounded by a modern fish way – also called as the construction of the century in Põltsamaa. •Kaupungin entisestä keskustasta on toisen maailmansodan jälkeen tullut hiljainen ja rauhallinen alue. Romanttisen Ruususaaren lähellä on entisestä myllynkanavasta rakennettu tekokoski.•The founding of the park began in 1968, but the present purpose of the park was guided by Ants Paju, whose goal was to memorize Estonian cultural history. Several culture and sports man, politicians and country leaders have planted trees here, many memorial statues are placed. You can see the statue of The Son of Kalev (by T. Kangro) from Tallinn-Tartu highway. •Ystävyyden puisto on Põltsamaan puistoista nuorin, jota alettiin perustaa vuonna 1968. Paikallisen kulttuurin edistäjän Ants Pajun tavoitteena oli tallentaa puistoon virolaista kulttuurihistoriaa, joten tänne ovat istuttaneet puita useat tunnetut virolaiset ja ulkomaiset yhteiskunta-, kulttuuri- ja urheiluhahmot. Puistoon on sijoitettu useita kauniita graniittipatsaita sekä T. Kangron tekemä pronssinen Kyntävä Kalevipoeg.Põltsamaa municipality / Põltsamaan kunta ......................................................................................................................4 Kirna hiking trail / Kirnan kävelypolku6 Sarapiku farm corn labyrinth / Sarapiku-maatilan maissi-labyrinttiWater trips in Põltsamaa / Kanoottiretket Põltsamaan joella.1. Suur sild 2. Väike sild 3. Ringtee sild 4. Kiisamauru sild 5. Veski sild 6. Kohtumaja sild 7. Sauna sild 8. Jahimeeste sild 9. Tiigi sild 10. Saariku sild 11. Kiriku sild 12. Lossi sild 13. Vesivärva sild 14. Veinitehase sild 15. Kose-Allika sild 16. Pardioja sild 17. Naistesaare sild 18. Parvei sildPõltsamaa – town of bridges / Põltsamaa – siltojen kaupunki ......................................................................................................................Põltsamaa is a town of 18 bridges. To cross the river by car, you can only use one bridge – the Big bridge (Suur sild), which was fully renovated during 2013-2017. Pedestrians can enjoy beautiful views to the rapid river from Õpetaja (Kohtumaja) and Sauna bridges. At the northern border of the town, near to the location of preterit medieval church, you will find a suspension bridge. Until the WWII, large Parvei factories of sawmill, flour and wool existed here. You will find many bridges near the castle and by the rose islet. Smaller bridges lead to five river islets and also over Papioja (Pardioja) around the parsonage.Põltsamaa on siltojen kaupunki – tällä on yhteensä 18 siltaa. Autolla pääsee Põltsamaan joen yli vain yhden sillan kautta. Suuri silta entisöitiin kokonaan vuosina 2013–2017. Jalankulkijat voivat nauttia kauniista näkymistä Kohtumajan ja Saunan sillalta. Kaupungin pohjoisrajalla, keskiaikaisen kirkon sijaintipaikan läheisyydessä, tarjoaa jännitystä riippusilta. Ennen toista maailmansotaa täällä toimi iso Parvei sahatavara-, jauho- ja villatehdas, josta näkyy nykyään vain vähän raunioita. Monta siltaa löytyy linnan ja Ruususaaren lähistöltä. Pienemmät sillat johtavat joen saarille, joita kaupungin alueella on viisi, ja Papioja-puron yli.4 Kiisamauru sild1 Suur sild2 Väike sild18 Parvei sild 6 Kohtumaja sild9 Tiigi sildEnjoy great tastes / Kokeile makuelämyksiä ..................................................................................................................... Cafes and restaurants Kahvilat ja ravintolat 1 Carl Schmidti Maja Kesk 4, 48105 Põltsamaa linn (+372) 776 9937, 5346 8303 csmaja@csmaja.eu www.csmaja.eu 100 + 30 2 Kohvik Rivaal Veski 1, 48106 Põltsamaa linn (+372) 776 2620, 512 3626, 512 2626 rivaal@rivaal.ee www.rivaal.ee 50+30 + 40 3 Vaga Mama restoran Lossi 5a, 48103 Põltsamaa linn (+372) 5886 1873 kam296@hotmail.com vagamama.weebly.com 25 + 20 4 Kati Kohvik Lossi 19, 48104 Põltsamaa linn (+372) 5919 6688 katikohvik@gmail.com 60 + 12 5 Kohvitall Lossi 7, 48104 Põltsamaa linn (+372) 5645 1368, 529 0467 gela.poltsamaa@gmail.com 20 + 7 6 Põltsamaa Veinikelder Lossi 1, 48103 Põltsamaa linn (+372) 5855 6299 veinikelder@orkla.ee www.felix.ee 20+15 + 24 7 Lossirestoran Konvent Lossi 1, 48103 Põltsamaa linn (+372) 522 2584 loss@poltsamaa.ee www.poltsamaaloss.ee 100* 8 Puhu-Risti Söögimaja Jõgeva mnt 27, 48105 Põltsamaa linn (+372) 5559 4977 puhuristisoogimaja@gmail.com 70 + 309 Adavere Tuulik 43031 Kalme küla (+372) 776 9311 info.adaveretuulik@gmail.com 100 + 8 10 Restoran “Zum Mannteuffel” 49008 Laasme küla (+372) 5647 3995 info@kursijahiloss.ee www.kursijahiloss.ee 50* Pubs and fast food Pubit ja pikaruokapaikat 11 Hullava Naise Pubi Kesk 4a, 48105 Põltsamaa linn (+372) 775 2459, 5346 8303 csmaja@csmaja.eu www.csmaja.eu/pub 70 + 30 12 Kaie Juures Jõgeva mnt 1b, 48105 Põltsamaa linn (+372) 5553 6570 einarp@hot.ee www.kaiejuures.ee 8 + 16Number of seats: inside + outside Paikkoja: sisällä + ulkona * Open on request Avoinna tilauksestaStay the night / Majoituspaikat ...................................................................................................................... Guest houses and hotels / Vierastalot ja hotellit 1 Carl Schmidti Maja Kesk 4, 48105 Põltsamaa linn (+327) 509 1937 csmaja@csmaja.eu www.csmaja.eu 66/196 Lustivere Tervisetare Kooli tee 1, 48032 Lustivere küla (+372) 5332 5989 lustivere.tervisetare@gmail.com web.zone.ee/lustiverehooldekodu 11/62 Külalistemaja Rivaal Veski 1, 48106 Põltsamaa linn (+372) 776 2620, 521 3626, 512 2626 rivaal@rivaal.ee www.rivaal.ee 20/87 Puurmani Külalistemaja Tallinna mnt 9 49014 Puurmani alevik (+372) 506 3549 marika@apotheka.ee 16/53 Vahe Külalistemaja Vahe 1, 48103 Põltsamaa linn (+372) 501 7815 bron@vahemajutus.ee www.vahemajutus.ee 16/6 4 Heleni Maja Pajusi mnt 12, 48106 Põltsamaa linn (+372) 776 2720 info@helenimaja.ee www.helenimaj
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x