Pages from P 100-1-2013_cladiri simple de zidarie.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  208 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013 8.8. Calculul deformaiilor i deplasrilor laterale în planul peretelui 8.8.1. Condiii generale (1) Pentru calculul deformaiilor i deplasrilor laterale în planul peretelui structural se vor folosi legea constitutiv efort unitar - deformaie specific V-H i valorile modulelor de elasticitate longitudinal i transversal ale zidriei stabilite conform prev
Share
Transcript
    8.8.   Calculul deformaiilor i deplasrilor laterale în planul peretelui 8.8.1.   Condiii generale (1)   Pentru calculul deformaiilor i deplasrilor laterale în planul peretelui structural se vor folosi legea constitutiv efort unitar - deformaie specific  -  i valorile modulelor de elasticitate longitudinal i transversal ale zidriei stabilite conform prevederilor din codul CR 6-2013.  (0)   8.8.2.   Deformaiile laterale ale pereilor structurali din zidrie (1)   Cerina de rigiditate a cldirilor cu perei structurali din zidrie se va considera satisfcut dac deplasrile relative de nivel ale cldirii d  r   sub aciunea încrcrilor din gruparea seismic, se înscriu în limitele stabilite în Anexa. E.  (0)   8.9.   Proiectarea cldirilor simple din zidrie 8.9.1.   Generaliti (1)   Prin excepie de la prevederile art. 8.6 capitol cldirile cu perei structurali din zidrie care satisfac condiiile constructive enunate în continuare pot fi proiectate fr verificarea prin calcul a siguranei la efectele provenite din gruparea seismic de încrcri. Aceste cldiri sunt denumite în continuare, cldiri simple din zidrie . (2)   Pentru aceste cldiri, sigurana elementelor structurale verticale, a planeelor, a arpantelor i a fundaiilor va fi verificat prin calcul pentru toate celelalte grupri de încrcri prevzute în Codul CR 0. (3)   Cldirile cu perei structurali din zidrie încadrate în clasele de importan III i IV, sunt considerate cldiri simple de zidrie numai dac respect în totalitate: -   cerinele de la 8.9.2. ÷ 8.9.4; -   cerinele generale de alctuire i detaliere constructiv pentru tipurile respective de zidrie (ZNA, ZC, ZIA), i cerinele referitoare la alctuirea i dimensionarea prin calcul a infrastructurii i fundaiilor. (4)   Dac cel puin una din condiiile enunate în continuare la 8.9.2. ÷ 8.9.4. nu este îndeplinit, sau dac proiectantul dorete folosirea materialelor care asigur rezistenele minime prevzute în tabelele 8.2 ÷ 8.5 (valorile de baz, fr majorarea de 20% prevzut la 8.9.2.(2)), cerina de siguran va fi verificat prin calcul i pentru aceast grupare de încrcri conform metodologiei generale care se aplic pentru situaia seismic de proiectare.  (0)   8.9.2.   Materiale pentru zidrie (1)   Pentru executarea cldirilor simple din zidrie se vor folosi elementele pentru zidrie i mortarele menionate la 8.2. (2)   Rezistenele la compresiune ale elementelor pentru zidrie i ale mortarelor vor fi alese de proiectant astfel încât rezistena caracteristic la compresiune a zidriei,  perpendicular pe rosturile de aezare (  f  k  ) s aib cel puin valorile din tabelul 8.2 majorate cu 20%. (0)   208MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013    8.9.3.   Condiii de regularitate geometric i structural (1)   Cldirile simple din zidrie trebuie s satisfac cerinele de regularitate în plan i în elevaie din acest capitol i urmtoarele cerine suplimentare (a)   Planul trebuie s fie aproximativ dreptunghiular. Aria retragerilor de la forma dreptunghiular trebuie s fie 15% din aria total a planeului. (b)   Raportul dintre lungimea laturii scurte i cea a laturii lungi în plan trebuie s fie ( )  (i)   0,33 pentru cldiri cu perei din zidrie nearmat (ii)   0,25 pentru cldiri cu perei din zidrie confinat i din zidrie cu inima armat (2)   Pereii structurali ai cldirii trebuie s satisfac toate cerinele urmtoare: (a)   cldirea trebuie s fie rigidizat prin perei structurali, dispui aproximativ simetric în plan pe dou direcii ortogonale astfel încât s fie evitat/limitat efectulde torsiune de ansamblu; aceast condiie se consider satisfcut dac distana între centrul de mas i centrul de rigiditate ale structurii, pe oricare dintre cele dou direcii, este 0.1  L  unde  L  este dimensiunea cldirii  perpendicular pe direcia considerat. (b)    pe fiecare dintre cele dou direcii ortogonale ale cldirii trebuie s existe cel  puin câte doi perei paraleli iar lungimea fiecrui perete trebuie s fie >30% din lungimea cldirii pe direcia peretelui considerat; (c)   distana între pereii cei mai deprtai de centrul de rigiditate de pe cel puin una din direcii trebuie s fie > 75 % din lungimea cldirii pe cealalt direcie; (d)   cel puin 75 % din încrcrile verticale trebuie s fie preluate de pereii structurali; (e)    pereii structurali trebuie s fie continui de la acoperi pân la fundaii.  ( )  (3)   În ambele direcii orizontale, masa de etaj i seciunile orizontale ale pereilor structurali pot fi mai mici cu cel mult 15% în raport cu nivelul imediat inferior. (4)   Pentru cldirile cu perei din zidrie nearmat i din zidrie confinat, pereii de pe o direcie trebuie s fie legai cu pereii de pe direcia ortogonal la o distan 7,0 m în zonele seismice cu a  g  0,10  g    i 5,0m în zonele seismice cu a  g  =0,15  g   i a  g  =0,20  g  . (5)   Efortul unitar mediu de compresiune în pereii structurali, la parter, dat de încrcrile verticale din gruparea fundamental va fi  0,25  f  d  .  (0)   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013209    8.9.4.   Numrul de niveluri peste seciunea de încastrare i densitatea minim a pereilor structurali pentru cldiri simple din zidrie (1)   Pentru cldirile simple din zidrie numrul de niveluri peste seciunea de încastrare ( n niv ) i densitatea minim asociat a pereilor structurali vor respecta valorile din tabelele 8.14 i 8.15 în funcie de tipul zidriei i de acceleraia seismic de proiectare a  g  . În numrul de niveluri admis conform tabelelor 8.14 i 8.15 se include mansarda i nu se include podul necirculabil.  (0)   Tabelul 8.14.  Numrul de niveluri peste seciunea de încastrare i densitatea minim a  pereilor structurali pentru cldiri simple din zidrie cu elemente din argil ars din grupele 1 i 2 Tipul zidriei  Numr de niveluri (n niv )Acceleraia terenului pentru proiectare ( a  g  ) 0,10  g   0,15  g   0,20  g   Zidrie nearmat 1 4,0% 5,0 %  NA 2 NA NA Zidrie confinat 1 3,5% 4,0% 4,5% 2 4,0% 5,0% 5,5%* 3 5,0%* 6,0%* NA Zidrie cu inim armat 1 3,0% 3,5% 4,0% 2 3,5% 4,5% 5,5% 3 4,5% 6,0% NA * Numai cu condiia satisfacerii cerinelor constructive pentru zidrie confinat i armat în rosturile orizontale (ZC+AR)  NA - nu se accept Tabelul 8.15  Numrul de niveluri peste seciunea de încastrare i densitatea minim a  pereilor structurali pentru cldiri simple din zidrie cu elemente din argil ars din grupa 2S i din BCA Tipul zidriei  Numr de niveluri (n niv )Acceleraia terenului pentru proiectare ( a  g  )   0,10  g   0,15  g   0,20  g   Zidrie nearmat 1 4,5% 5,5 %  NA 2 NA NA Zidrie confinat 1 4,0% 5, 0% 6,0% 2 4,5% 5,5%*  NA 3 5,0%* NA * Numai cu satisfacerea cerinelor constructive pentru zidrie confinat i armat în rosturile orizontale (ZC+AR)  NA - nu se accept 210MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x