Pages From P 100-1-2013-2_reguli Constructive ZC

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Reguli ZC dupa P100-2013
Share
Transcript
   (3)   Pentru cldirile amplasate în zone seismice cu a  g   0,15  g   în zonele de legtur între pereii perpendiculari (coluri, ramificaii i intersecii) se vor prevedea armturi în rosturile orizontale conform 8.5.4.2.4. (0)   8.5.4.3.   Reguli specifice pentru construcii cu perei structurali din zidrie confinat (ZC) (1)   În cldirile cu perei structurali din zidrie, indiferent de elementele pentru zidrie i de mortarele folosite, vor fi prevzute elemente de confinare din beton armat dispuse vertical (stâlpiori) i orizontal (centuri) dup cum urmeaz: (a)    pentru cldirile din ZNA      elemente cu rol constructiv ; (b)    pentru cldirile din ZC i   ZC+AR     elemente cu rol  structural  . ( )  (2)   Poziiile în plan i pe vertical i dimensiunile seciunii transversale i armarea longitudinal i transversal ale stâlpiorilor i centurilor se stabilesc inând seama de efectele încrcrilor verticale i ale forelor seismice de proiectare, cu respectarea condiiilor precizate în continuare. (0)   8.5.4.3.1.Prevederi referitoare la stâlpiori (1)   La toate cldirile cu perei structurali din zidrie simpl (ZNA) cu elemente din argil ars i din BCA , se vor prevedea, ca msur constructiv, stâlpiori de beton armat în urmtoarele poziii (figura 8.4,a): (a)   Pentru zonele seismice cu a  g  0,15  g  . la toate colurile exterioare i intrânde de  pe conturul construciei (SC1) (b)   Pentru zonele seismice cu 0,15  g  < a  g  0,25  g   la toate colurile exterioare i intrânde de pe conturul construciei (SC1) i la casa scrii (SC2).  ( )  (2)   La cldirile cu perei din zidrie confinat (ZC), cu elemente din argil ars i din BCA, stâlpiorii de beton armat vor fi amplasai în urmtoarele poziii (figura 8.4b): (a)   la toate colurile exterioare i intrânde de pe conturul construciei(S1); (b)   la capetele libere ale fiecrui perete; (c)   de ambele pri ale oricrui gol (S3) cu suprafaa  2,5 m 2  în zonele seismice cu a  g  0,20  g   i de ambele pri ale oricrui gol cu suprafaa 1,5 m 2  în zonele seismice cu a  g  0,25  g  ; golurile cu dimensiuni mai mici vor fi mrginite cu stâlpiori dac necesitatea acestora rezult din calcule sau din cerina d  ; (d)   în lungul peretelui (S2), astfel încât distana între axele stâlpiorilor s nu depeasc: (i)   5.0 m în cazul structurilor cu perei dei (sistem  fagure ); (ii)   4.0 m în cazul structurilor cu perei rari (sistem celular  );  ( )  (e)   la interseciile pereilor, dac cel mai apropiat stâlpior amplasat conform regulilor de mai sus se afl la o distan mai mare de 3 t   unde t   este grosimea  peretelui (f)   în toi spaleii care nu au lungimea minim prevzut la art.8.5.2.1.2 (2)  ( )   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013197    (a) Poziionarea stâlpiorilor constructivi la cldiri din zidrie nearmat -   (b) Poziionarea stâlpiorilor din beton armat la structuri din zidrie confinat Figura 8.4.   Poziionarea stâlpiorilor din beton armat la structuri din zidrie confinat (3)   Stâlpiorii vor fi executai pe toat înlimea construciei. (4)   Seciunea transversal a stâlpiorilor de beton armat va satisface urmtoarele condiii: (a)   aria seciunii transversale   625cm 2 ; (b)   latura minim  25cm.  ( )  (5)   Armarea stâlpiorilor se va stabili prin calcul, cu urmtoarele condiii minime: (a)    procentul de armare longitudinal: (i)    1,0% pentru zonele seismice  a  g  0,25  g  ; (ii)    0,8% pentru zonele seismice a  g  = 0,15  g   i a  g  =0,20  g  . (iii)    0,6 % pentru zonele seismice a  g  =0,10  g  ( )  (b)   diametrul barelor longitudinale 12mm; (c)   armare transversal:  ( )  (i)   etrieri închii cu   6 mm; (ii)   distana între etrieri:  15cm în câmp curent i  10 cm pe lungimea de înndire a barelor longitudinale i pe 60 cm la interseciile cu centurile (peste i sub centur).  ( )   198MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013   (6)   Barele longitudinale ale stâlpiorilor de la ultimul nivel vor fi ancorate în centurile ultimului nivel conform SR EN 1992-1-1. (7)   Înndirea barelor longitudinale din stâlpiori se va face prin suprapunere, fr cârlige, pe o lungime  50   ; în seciunea de la baz (seciunea de încastrare), suprapunerea barelor longitudinale ale stâlpiorilor din suprastructur cu mustile din socluri sau din pereii de subsol se va face pe o lungime  60   . (0)   8.5.4.3.2.Prevederi referitoare la centuri (1)   Pentru toate cldirile, indiferent de alctuirea zidriei (ZNA, ZC sau ZIA) i de zona seismic, se vor prevedea centuri de beton armat în planul pereilor: (a)   la nivelul fiecrui planeu, indiferent de materialul din care este realizat. (beton armat sau lemn) i de tehnologia de realizare a acestuia, (b)   în poziie intermediar, la construciile etajate cu perei rari (  sistem celular  ) i la construciile tip “sal/hal” ai cror perei structurali au înlimea >3,20 m, în zonele seismice cu  a  g  0,15 g, sau >4,00 m - în zonele seismice cu a  g  =0,10g.  ( )  (2)   În cazul cldirilor cu mansard sau cu pod necirculabil i cu arpant din lemn se vor prevedea centuri la partea superioar a tuturor pereilor care depesc nivelul ultimului planeu. (3)   Centurile prevzute conform (1) vor fi continue pe toat lungimea peretelui i vor alctui contururi închise. Centurile de la nivelul planeelor curente i cele de la acoperi nu vor fi întrerupte de goluri de ui i ferestre cu excepia situaiilor menionate la (4). (4)   Continuitatea centurilor poate fi întrerupt numai în urmtoarele situaii: (a)   centura planeului curent, în dreptul casei scrii, cu condiia s se prevad: (i)   stâlpiori din beton armat la ambele margini ale golului; (ii)   o centur-buiandrug, la podestul intermediar, legat de cei doi stâlpiori;  ( )  (b)   centura peste zidul de la mansard, în dreptul lucarnelor, cu condiia s se  prevad:  ( )  (i)   stâlpiori de beton armat la ambele margini ale golului, cu armturile longitudinale ancorate corespunztor în centura planeului inferior; (ii)   centur peste parapetul de zidrie al ferestrei, legat de cei doi stâlpiori. ( )   Figura 8.5.   Întreruperea centurilor la casa scrii MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013199   (5)   Se recomand ca întreruperea centurilor de la casa scrii, s fie prevzut numai pentru cldirile din zonele seismice cu a g    0,20g. (6)   Seciunea transversal a centurilor de beton armat va satisface urmtoarele condiii: (a)   aria seciunii transversale   500cm 2 , cu respectarea urmtoarelor dimensiuni:  ( )  (i)   limea  25 cm, dar    din grosimea peretelui; (ii)   înlimea  decât grosimea plcii planeului pentru pereii interiori i  decât dublul acesteia pentru pereii de pe conturul cldirii i de la casa scrii.  ( )  (7)   Armarea centurilor se va stabili prin calcul cu urmtoarele condiii minime: (a)    procentul de armare longitudinal: (i)    1,0% pentru zonele seismice a  g     0,25  g  ; (ii)    0,8% pentru zonele seismice a  g  =0,15  g   i a  g    =0,20  g  . (iii)    0,6 % pentru zonele seismice a  g  =0,10  g  ( )  (b)   diametrul barelor longitudinale 12mm; (c)   armare transversal:  ( )  (i)   etrieri închii cu   6mm; (ii)   distana între etrieri:  15 cm în câmp curent i   10 cm pe lungimea de înndire a barelor longitudinale i pe 60 cm la interseciile cu stâlpiorii.  ( )  (8)   Înndirile barelor longitudinale se vor face prin suprapunere, fr cârlige, pe o lungime de   60   . Seciunile de înndire ale barelor vor fi decalate cu cel puin 1.00 m; într-o seciune se vor înndi cel mult 50% din barele centurii. Figura 8.6.   Înndirea barelor din centuri (9)   La coluri, intersecii i ramificaii se va asigura legtura monolit a centurilor amplasate pe cele dou direcii iar continuitatea transmiterii eforturilor va fi realizat  prin ancorarea barelor longitudinale în centurile perpendiculare pe o lungime  60   . (10)   În cazul sliurilor verticale realizate prin zidire, continuitatea armturilor din centuri care se întrerup va fi asigurat prin bare suplimentare având o seciune cu cel  puin 20% mai mare decât cea a barelor întrerupte. Figura 8.7.   Armarea centurilor slbite prin liuri (11)   În cazul cldirilor cu arpant, în centurile de la ultimul nivel se vor prevedea  piese metalice pentru ancorarea cosoroabelor arpantei. (0)   200MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 558 bis/3.IX.2013
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x