KONCERTI.docx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  KONCERTI Crkva Svih Svetih, Sesvete Naziv koncerta: „Veni, veni, Emmanuel“ Koncert je održan 18.12.2017. godine, a izvodio ga je djevojački zbor Aurora s njihovim dirigentom Sebastiaonom Jambrošićem, te uz pratnju orgulja i glasovira Andre Čale. U izvedbi su većinom prevladavali tradicionalni gegorijanski napjevi, poznati evergrini svjetske literature te tradicionalne Božićne pjesme, odnosno popijevke. Cijelokupna izvedba je bila zadivljujuća zbog samog odabira pre
Share
Transcript
  KONCERTI Crkva Svih Svetih, Sesvete Naziv koncerta: „Veni, veni, Emmanuel“   Koncert je održan 18.12.2017. godine , a izvodio ga je djevojački zbor Aurora s njihovim dirigentom Sebastiaonom Jambrošićem, te uz pratnju orgulja i glasovira Andre Čale.   U izvedbi su većinom prevladavali tradicionalni gegorijanski napjevi, poznati evergrini svjetske literature te tradicionalne Božićne pjesme, odnosno popijevke. Cijelokupna izvedba    je bila zadivljujuća zbog samog odabira predivnih skladbi te zbog djevojačkog zbora koji je bio vrlo usklađen, kompaktan i dinamičan.Najviše mi se dojmila izvedba skladbe: „ Spavaj sinko i Hajdmo, braćo sada“ jer osobno su mi to jedne od najdražih Božićnih pjesama , ali ponajviše mi se svidjelo to što je zbor zapoćeo polaganim tempom, pjesmom „ Spavaj sinko“ koja je prevladavala mirnoćom i lakoćom, a zatim su prešli na ubrzaniju i vedriju, odnosno veseliju pjesmu „ Hajdmo braćo sada „. Koncert me je oduševio jer je odisao u duhu Božića, te samim time što je bio održan u crkvi je z natno pridonjelo ugođaju. Izrazito me iznenadio koncert jer ni u jednom trenutku nije bilo monotono ili naporno već sam se sa lakoćom prepustila pjesmama koje su me odvele daleko od svih misli ,a dovele koraku do praznika , odnosno Božića.    Festival glazbe Zagreb 2017. Susret školskih zborova   Susret je održan 8.12.2017. godine u 18 sati. Na samom početku ravnatelj škole je održao kratki govor u kojem je pozdravio sve prisutne te se zahvalio svima koji su omogućili da se susret organizira.Naime, u susretu je sudjelovalo 12 raznih zborova od dječijeg zbora, djevojačkog zbora pa sve do mješovitog zbora pa i orkestra. Posebno me je očarao Orkestar SO- DO EI Sistema Hrvatska koji je bio odlično usklađen . Isto tako me oduševio  i pjevački zbor Gimnazije Sesvete sa pjesmom Stand By koji je bio odličan   u izvedbi, usklađen, vesao i dinamićan, te svake godine sve bolji i bolji. Njihove vokalne i instrumentalne izvedbe su bile ukomponirane u jedan savršen koncert koji je zadivo gledatelje ,te koji isto tako potiće glazbenu kulturu kod mladih. Susret je za vršio zajedničkom izvedbom svih prisutnih zborova, naravno i uz pratnju orkestra. Naravno zadnja cijelokupna izvedba je najviše ostavila utjecaj na mene zbog atmosfere koja se stvorila, atmosfere puna ljubavi, veselja i zajedništva , atmosfera kakva i treba biti uoči Božića.  Koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog Koncert je bio održan negdje u Božićno doba godine, te sam sa svojom prijateljicom otišla na njega . Na koncertu je svirao simfonijski orkestar HRT- a i zadivljujuća solistica na klarinetu. Tjekom  koncerta izmjenjivali su se orkestar i solistica, ali isto tako jedan dio su svirali zajedno.Ponajviše od svega mi se svidio dio gdje su zajedno izvodili skladbu(orkestar i solistica) jer je sam orkestar bio vrlo skladan i ujed nač en,a solistica je u jednom trenutku postala dominantna, odnosno započevši svoj dio skladbe upotpunosti je pridobila mene pa i cijelu publiku. Ponajviše se uočila kod nje ta virtuoznost, lepršavost i  skladnost u njenom sviranju na klarinetu. Cijelokupni program , odnosno koncert me iznenadio na jedan vrlo lijep naćin jer osobno rijetko idem na tako neke koncerte. No, ovaj konce rt baš  zbog profesionalnosti i orginalnosti, te samim time što je odisao jednom vedrinom i raskoši , što je odisao predivnim bogatim melodijama potaknuo me na razna pitanja o stvarnoj umjetnosti glazbe, odnosno ljepoti same glazbe. Ivana Lozić, 2.b  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x