Costa Cálida Chronicle's monthly magazine March 2017

Please download to get full document.

View again

of 104
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 33
 
  Costa Cálida Chronicle's monthly magazine March 2017
Share
Transcript
  < www.a`stlalhkbladr`ckahi.a`g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi Qlhis =<; <;; 2?:     K  c  l  s  s  `  a   k  l  t   k  `  c  w   k  t   d   A  `  s  t  l   A   ì   h   k   b  l   K  c  t  i  r  c  l  t   k  `  c  l   h   ^  l   b   k  `  l  c   b  w  w  w .  l  c  j   h  `   K   C   M   @ .  a  `  g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi - Glrad >?<:    Rdi H`cjist Istlnhksdib M^II Gljlzkci kc Gurakl Blti5 Glrad >?<: Kssui5 2 ]`hugi5 T]KK www.a`stlalhkbladr`ckahi.a`g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi   > www.a`stlalhkbladr`ckahi.a`g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi Qlhis =<; <;; 2?:     K  c  l  s  s  `  a   k  l  t   k  `  c  w   k  t   d   A  `  s  t  l   A   ì   h   k   b  l   K  c  t  i  r  c  l  t   k  `  c  l   h   ^  l   b   k  `  l  c   b  w  w  w .  l  c  j   h  `   K   C   M   @ .  a  `  g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi - Glrad >?<:  Lhlc G`cf ‑ R] Ciws Ahkvi & ^`ski _lhgir ‑ Ixph`rkcj Gurakl Blvi Nlss ‑ M`rguhl K ^ip`rt Ji`rji Gktadihh ‑ Civir l Buhh G`gict Hkz Ibgkst`c ‑ Hkmi kc Qplkc & _r`pirty Glttirs Elci Ar`ckc ‑ Hilrckcj Qplcksd Fic Zdittlhh ‑ D`uskcj Ypblti Gih Hly - Dilhtd Rdkcf Qplkc ‑  Qplcksd Ciws Rdi Qlh`c ‑  Niluty Rkps     B   I   L   ^    ^   I   L   B   I   ^   Q RDLCF [@Y R@ @Y^ A@CR^KNYR@^Q @cai ljlkc Glrad ks pr`vkcj t` ni l viry nusy g`ctd! Rdiri lri h`ts `m ixausis t` jit `ut lcb ln`ut tdks g`ctd wktd tdi icb `m Alrckvlh kc glcy phlais, Qt _ltrkaf‛s Bly `c <: td , Qplcksd Mltdir‛s Bly `c <; td  lcb G`tdirkcj Qucbly `c >= td . @ur Zdlt‛s @c  pljis lri plafib wktd phlais t` vkskt, ivicts lcb spiaklh gilhs lt glcy `m tdi supirn sihiatk`c `m nlrs lcb ristlurlcts kc tdi lril lcb tdi G`tdirkcj Qucbly Milturi  `c pljis ==-=4 gly dihp y`u t` biakbi wdlt t` nuy m`r y`ur spiaklh Gug tdks yilr.Zi‛b hkfi t` wiha`gi Gih Hly mr`g Algnrkbji 4?? t` `ur ibkt`rklh tilg. Qdi wkhh ni wrktkcj l Dilhtd a`hugc ilad g`ctd.Glcy lbvirtksirs lri nlaf lmtir l sd`rt nrilf lmtir tdi Ciw [ilr lcb wi dlvi s` glcy ciw aust`girs m`r y`u t` vkskt5 ZIHA@GINlrfkc Nlrcits Lnr`lbA`stl Aìhkbl C`rbka`Blkhy GlrfitsFi`p‛s ^istlurlctiHl H`cel D`gi & Fktadic_d`ickx Biskjcs_``h B`at`rQia`cblry Ihiatrkakty GitirsZIHA@GI NLAFLkrplrf GuraklNrlcbibArystlh BiskjcMhlgical AlrsHl _lstihirkl@ailcs ^lttlc Murckturi_rkgi _r`pirty Gurakl Zi dlb tdi prkvkhiji `m nikcj kcvktib t` l wkci tlstkcj bly ny Lct`ck` Ljlr lcb Lct`ck` mr`g Fi`p‛s ^istlurlcti kc Hl D`yl, H`ral lcb wi kc turc kcvktib riprisictltkvis mr`g s`gi `m tdi h`alh s`aklh jr`ups. Zdlt l mlctlstka bly kt turcib `ut t` ni lcb wdlt l sprilb tdi tw` Lct`ck`s put `c! Km y`u lri h``fkcj m`r s`giwdiri t` tlfi l jr`up, mlgkhy `r vkskt`rs, adiaf `ut tdi lbvirt `c plji <2 lcb n``f up! [`u wkhh c`t ni bkslpp`kctib.Nlaf t` rilhkty ‑ adiaf `ut tdi Qprkcj Ahilckcj  milturi tdks g`ctd `c pljis 14-2? t` ﬌cb s`gi tkps lcb a`gplckis t` dihp y`u wktd td`si e`ns y`u dlti t` b`.Dlppy ahilckcj lcb aihinrltkcj tdks g`ctd mr`g lhh `m us lt tdi A`stl Aìhkbl Adr`ckahi.  a`stlalhkbladr`ckahiOjglkh.a`g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi Qlhis =<; <;; 2?:   1    K  c  l  s  s  `  a   k  l  t   k  `  c  w   k  t   d   A  `  s  t  l   A   ì   h   k   b  l   K  c  t  i  r  c  l  t   k  `  c  l   h   ^  l   b   k  `  l  c   b  w  w  w .  l  c  j   h  `   K   C   M   @ .  a  `  g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi - Glrad >?<:   2 www.a`stlalhkbladr`ckahi.a`g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi Qlhis =<; <;; 2?:     K  c  l  s  s  `  a   k  l  t   k  `  c  w   k  t   d   A  `  s  t  l   A   ì   h   k   b  l   K  c  t  i  r  c  l  t   k  `  c  l   h   ^  l   b   k  `  l  c   b  w  w  w .  l  c  j   h  `   K   C   M   @ .  a  `  g A`stl Aìhkbl Adr`ckahi - Glrad >?<:   _rkai Hkst - Lhh _rkais lri ixahubkcj K]LMuhh _ljiDlhm _lji\ulrtir _ljiGibkugQglhhNuskciss Alrb Qkzi `m lbvirt <;ag wkbi x >=,9 ag dkjd<;ag wkbi x <1,<ag dkjd;,1ag wkbi x <1,<ag dkjd<>,=ag wkbi x 4,:ag dkjd `r  =,>9 wkbi x <:,9 ag dkjd=,>9ag wkbi x 4,:ag dkjd;,1ag wkbi x 9ag dkjd Muhh A`h`ur >9?,??₨<19,??₨49,??₨:9,??₨29,??₨19,??₨R` lbvirtksi wktd us a`ctlat Qlhis `c =<; <;; 2?: `r iglkh us `c a`stlalhkbladr`ckahiOjglkh.a`g BKQAHLKGI^Zdkhst tdi AAA lri dlppy t` laaipt g`ctdhy rip`rts mr`g tdi vlrk`us `rjlckzltk`cs kc tdi lril, tdi lrtkahis prkctib lri c`t ciaisslrkhy tdi `pkck`cs `m tdi ibkt`r `r punhksdir lcb tdi a`cticts sd`uhb ni vkiwib ls l jukbihkci `chy. _r`missk`clh lbvkai sd`uhb ni s`ujdt t` a`vir lcy kcm`rgltk`c prkctib tdirikc. Lbvirtksigicts lcb rip`rts lri c`t m`rglhhy icb`rsib ny tdi AAA. Zi alcc`t laaipt risp`csknkhkty m`r lbvirtksirs‛ w`rfs, sirvkai `r j``bs. Rdi punhksdirs icbilv`ur t` icsuri tdi a`cticts lri a`rriat, nut alcc`t laaipt risp`csknkhkty m`r tdi immiats `m irr`rs `r `gkssk`cs.      A   @   C   R   I   C   R   Q    _   L   J   I  A@CRLAR YQ A`stl Alhkbl Adr`ckahi Qpiaklh _ljis G`tdirkcj Qucbly =2‑== C`rtdwist Gurakl 24‑9> Q`utd Ilst Gurakl Qiatk`c :?‑:2 Q`utd Gurakl Qiatk`c >4‑11 Qp`rts Qiatk`c ;?‑;: Qprkcj Ahilckcj 14‑2? Zdlt‛s @c 41‑44Lbkt`rklh N`gnly Kcbklc, Alhlsplrrl 2; A`rrlh & Lhalrlz <? A`stl Alhkbl C`rbka` <> Brlj`ct`urs :9 Fic Qdirw``b >? Fi`p‛s <2 Hl H`cel D`gi & Fktadic <4 Hl _lstihirkl <4 HJ Bictkst & Kcbict Bictkst :2 Glrtkciz bi hl Alsl Lradktiats :4 _lhs`hkakt`rs : Qia`cblry Ihiatrkakty Gitirs <= Qd`rty‛s Bkcir & ^istlurlct >? Rdi Musadkl Niluty Ahkcka 92 Zltirglkb 9:Adlrkty Lji A`cairc >; Lcbril‛s Lckglh ^isaui 4? Alvlhhk M`ucbltk`c 4; MLQR>?<= >4 M`rjit Gi C`t 22 Dihp _i`phi lcb [`rfsdkri Hkcic 4 EE‛s _uppy ^isaui 22 Hk`cs Ahun `m Glzlrrñc Nldçl => Hktthi Qtlr﬌sd B`j ^isaui Qplkc 2> GLNQ :> Glfkcj l Bkmmiricai >4 GLGLQ => C`ld‛s L^A 2= _its kc Qplkc 12 ^`ylh Nrktksd Hijk`c >=& , 9> Qlc Lckglh Qlctulrk` := Qwlp Rilrs m`r Qgkhis =1Ibualtk`c Elci Ar`ckc‛s ‘Qtip ny Qtip Qplcksd‗ 29Ictirtlkcgict A`stl Aìhkbl A`uctry Guska Ahun 4;M``b lcb Brkcf Nrlzkh Cut 9: Gl Gkhhnlcf‛s Fktadic 9=Jr`ups Algp`s`h B A`gguckty Jr`up >; Algp`s`h ^ilbkcj Jr`up 1> A-Qiat`r Jriic Mkcjirs Jlrbickcj Jr`up 11 Ix Qirvkaigic‛s Lss`akltk`c `m Glzlrrñc Bkstrkat 1< Duglcksts kc Qplkc =4 Hlbkis Adlttirn`x >; H`s _lhlak`s Jlrbickcj & A`gguckty Jr`up 1< Glzlrrñc A`uctry Ahun ^iskbicts Q`aklh Ahun 1> Ziha`gi Jr`up 1=Dilhtd lcb Niluty Niluty Rkps <= G`ctdhy Dilhtd 9;Kcm`rgltk`c Lbvirtksirs Bkriat`ry <??‑<?< Lhglcsl5 L strlcji Lmmlkr >2 Nrktksd Ignlssy, Glbrkb 92 Nuskciss Ciws = Ahlssk﬌ibs ;4 A`ctlat Ys 2 A`ctrknut`rs > Bilr Ibkt`r :4 Bilr ^ilbirs > Mh`wir `m tdi g`ctd >> KMI_L - Ixp`gib Qlhub :? Kctircltk`clh Z`gic‛s Bly <2 Hkmi kc Qplkc := Gy Mkrst Rkgi - plrt > =?‑=< _uzzhi Lcswirs ;4Hiksuri Glzlrrñc Nly Nrkbji Ahun 11 Civir l Buhh G`gict <?> _uzzhi _lji 94 R] Ciws >> ZL^G 24Ciws C`rtdwist Gurakl Ciws 9? Q`utd Ilst Gurakl Ciws :1 Q`utd Gurakl Ciws 1? Qplcksd Ciws =;_r`pirty D`uskcj Ypblti ;; _r`pirty Glttirs 4^ihkjk`c Nila`c `m Hkjdt Aictri 2= Glss kc Icjhksd <> @hkvi Nrlcad <4 @pic B``r 2> ^ikjc kc Hkmi 4? ^k`s bi ]kbl (^kvirs `m Hkmi) =4 Qt Ckad`hls Iaugickalh Adurad 29 Ziha`gi D`usi 9> Zihhsprkcj ]kat`ry Adurad =1Qpiaklh _ljis G`tdirkcj Qucbly =2‑== C`rtdwist Gurakl 24‑9> Q`utd Ilst Gurakl Qiatk`c :?‑:2 Q`utd Gurakl Qiatk`c >4‑11 Qp`rts Qiatk`c ;?‑;: Qprkcj Ahilckcj 14‑2? Zdlt‛s @c 41‑44Qp`rts Algp`s`h J`hm ;2 M`rguhl < rip`rt ;=‑;: Muicti @hb Julrb J`hm Q`akity ;: D`hi kc @ci ;? H`s Lgkj`s bi Glzlrrñc MA ;1 H`s Ckit`s J`hm Q`akity ;< H`s ^iyis J`hm Q`akity ;9 Glzlrrñc N`whs Ahun ;> QLGG ;9 Qplcksd Qupirg`t` Adlgpk`csdkp ;< Qtrlkjdt B`wc tdi Gkbbhi ;? ]uihtl bi Gurakl ;> Algp`s`h @m﬌ai - ;=4 ;:? =4?Qlhis & Glrfitkcj - =<; <;; 2?:_lttk Nicc - Ibkt`r - =2= ??9 ?<:E` Zricad - Jrlpdka Biskjc - e`Oa`stlalhkbladr`ckahi.a`gGlrtkci Qdkcbhir - @m﬌ai Glcljir& Aust`gir Qirvkais - ;=4 ;:? =4?a`stlalhkbladr`ckahiOjglkh.a`gwww.a`stlalhkbladr`ckahi.a`gwww.a`stlalhkbladr`ckahi.nh`jsp`t.a`g.is/ @ur `m﬌ai lbbriss ks5 Alhhi Elrl H`alh 1>,Algp`s`h A`ggiraklh Aictri N1,Algp`s`h, Glzlrrñc,Gurakl 1?4:9 MKCB YQ KCQKBI RDI LC^L @MMKAI @C QIAR@^ N, ALG_@Q@H. Km y`u w`uhb hkfi t` phlai lc lbvirtksigict `r wrkti lc lrtkahi t` ni kcahubib kc tdi A`stl Aìhkbl Adr`ckahi, tdic philsi sicb kt t` us a`stlalhkbladr`ckahiOjglkh.a`g R` `ur lbvirtksirs. Km y`u dlvi sict lc iglkh t` tdi AAA lcb C@R riaikvib lcy lafc`whibjgict tdic y`u alc lssugi tdlt wi dlvi c`t riaikvib kt.Kc hkci wktd `ur aust`gir sirvkai p`hkay wi lhwlys riphy t` iviry iglkh ivic km kt ks eust l sd`rt c`ti t` sly ‘j`t kt‗.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x