Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
  hh
Share
Transcript
  Extras din -Transilvania , Anul 73, Nr. 7-8 t); (1 Ts_ ri ToadeL teno ktruqoP. ON9opl aP cimril To. (e.1 Aei)tw .kp time fel Vo to0 eat() V* ,lk tq tti..Coo )1170;,. CARAGIALE 1 ITALIA In ultimii ani, Caragiale s'a bucurat de o deosebita atenfie din partea studiosilor nostri de literatura. Editarea complete a operii, tar acum de curand publicarea corespondentei marelui scriitor vor ingadui deacum inainte sa se spuna cuvantul ultim asupra acestei extraordi- nare si multiple personalitati, a carei figura se ridica asemeni unui sfinx in literatura noastra. Dace am avut sau nu dreptate sa largesc putin cercul acesta de cercetari caragialiene, aceasta se va vedea ur- raarind datele acestui studiu. Prima problems, pe care o pune un astfel de studiu, este deci a facut sau nu Caragiale o calatorie in Italia. Dupa cite imi sta in stiinta, cea dintai, care vorbeste de acest lucru, este Anna Colombo in teza sa de doctorat asupra vietii si operii lui Caragiale. Da Berlino si allontano solo pin. per soddisfare un suo antico sogno, per visitare l'Italia .1) De unde si pe ce isi sprijina aceasta afirmatie nu ne spune, In schimb d-1 S. Cioculescu ne spune in Introducere ca aceastacalatorie s'a facut in anul 1904. Cand a parasit Cara, in primavara anului 1904, Caragiale a trecut prin Italia, cu gandul sa se stabileasca la Paris .2) Urmarind Corespondenta, am gasit aceasta marturisire, pe care scriitorul nostru o face lui Paul Zarifopol, trimitandu-i poezia In Gon- ') Anna Colo m b o, Vita e opere di Ion Luca Caragiale, Roma, Institute per 1'Europa Orientate, 1934, p. 23. 2) I, L. Caragial e, Opere VII, Corespondenta, Bucure§ti, Fundatia Regala pentru Literature §i Arta, 1942, p. XXIX. 3 qj Mex ctit)0,1 . TOT/ tv;-. _ \, 'CY . 1 (Si,196r('-7,1,0d-cc 1- www.dacoromanica.ro  2 CONST. I. DIHOIU dell a) gasita de d-1 5. Cioculescu in manuscris sub titlul Dogaressa' §i Poetul (duettino veneziano),$) pentru a-i compune muzica potrivita. . dar, fiindca am lost de trei on la Venetia duioasa m'am plimbat in gondola ... 1 Nu °data numai in Italia $i nu numai in trecere, ci de trei ori. $i vom avea ocazia sa vedem, nu prin marturii directe ca cea de acum, dar indirect prin pasagii din opera scriitorului, ca s'a scoborit Mai jos in Italia. Sa staruim, insa, putin in jurul acestui mic duet venetian, care ne aminteste de Gondoleta 4) 1U1 V. Alecsandri. Citez pentru confruntare aceste doul strofe dintr'una si din cealalta : Cu Ninita 'n gondoleta Cand ma primblu 'ncetisorTrecatorul din Piateta Ne priveste-oftand usor. Cat va fi pe ceruri lung, Cat va fi senin pe cer La Giudeca spre laguna Sbori voinice gondolier, (Alecsandri). La San Marco, in plata Dulce curge 'n carnaval Ca un vis a noastra vieata Lin sopteste-al marii val. Inainte, gondoliere I Du-ne, du-ne 'ncet, 'ncet,Sub a lunii scanteiereCana, scumpul meu poet I Ca situatie, atmosfera vers, ambele poezii sunt identice. S'ar parea, ca este o imitatie-parodie astfel chiar este data in Epoca li- terara din 1896. Pentru Caragiale insa, poezia aceasta este ceva mai mult decal un joc, o parodie. Citez : Ei I dumneata esti muzic, eu sunt poet; suntem prin urmare meniti a merge mina 'n mans. Minten, musai sa-mi compui alaturatul Duettino Veneziano, care ne- apdrat, a sd-ti path ceva non (subliniat de noi). Asi dori o muzica de jazz lejer, une guitare. Fireste nu m'amestec sa-ti dau consilii in specialitatea dumitale ; dar, imi permit a-ti aminti o particularitate a canzonettei de laguna: refrenul in genere e in tempo di valzer, iar cupletele in 3/4 allegro 'ica Madonna ?Wept un raspuns bun in aceasta privinta .5) $i intr'o alts scrisoare, tot din Berlin, din 14 Aprilie 1909, in post scriptum : Ce mi-ai facut cu canzonetta veneziana ? e compusa ? 6) 9 I. L. Car a g e, Versuri, Bucuresti, Viata RomaneascA, 1922, pp. 113-115. 2) $erban C i o c u l e s c u, Corespondenta dintre Ion L. Caragiale Paul Zarifopol, in Revista Fundatiilor Regale , 1935 (III, N-rele 3, 4, 5. 3) I. L. Caragiale, Corespondent& pp, 131-132. 4) V. Alec s a n d r i, Poezii, Bucuresti, Cartea RomfineascA, [f.d.], p. 47. 6) I. L. Caragiale, Corespondentd, pp. 131-132. 9 Ibid, p. 136. B.M.B. Patrimonlu /101 40 41 V .3391z_la.pc L4/ v $i si . yipi gi www.dacoromanica.ro  CARAGIALE $1 ITALIA 3 D-1 Prof. AL Marcu ne da in V. Alecsandri Italia') o contri- butie pretioasa la luminarea acestei probleme. Daca poeziile populare ale lui Antonio Lamberti, s'au pastrat atata timp, vor fi de mirare ca.a§a zisa parodie a lui Caragiale sa porneasca §i ea tot dela astfel decantonete, auzite de autorul nostru in cele trei calatorii, pe care le-a facut la Venetia. Atat titlul, dat de Caragiale poeziei, dar mai cu seams indicatiile a§a de precise, pe care i le da lui Paul Zarifopol pentru compunerea muzicii, sunt o dovada in sprijinul acestei afirmatii. Aga dar nu dela poeziile populare ale lui Antonio Lamberti prin V. Alecsandri, ci prin izvor direct dela aceste cantonete populare veneziene la Duettino veneziano. Venetia Dogilor, insa, a gasit ecou in opera lui Caragiale nu numai in aceasta poezie, ci si in doua articolatie din Moftul Roman. Iata pasagiile in chestie : in secolul al XI, Venetia era guvernata de o oligarhie, care nu putea ad- mite libertatea opiniunilor, pe canalurile stramte ale orasului Dogilor, in lagunele atat de mocirloase cantate de poeti ... 2) Sau acele mozaicuri fanteziste, demne de clasicii nostri mozaisti ai Venetiei dogale .9 Este in aceste epitete de fanteziste , dat mozaicurilor veneziene, de stramte canalurilor si mai cu seams de mocirloase lagunelor, toata pregnanta lucrului intuit direct §i nu luat din cart. 0 marturisire de calatorie in Italia avem §i in schita Intre doua povete . Redau din aceasta schita pasagiile, care marturisesc aceasta calatorie : Am pornit cu ilustra mea tovarAse pe latura vastului salon, cAutAnd calea cea mai liberA pe cand imi spunea ca a doua zi e hotarita sA piece in Italia si ca i-ar face mare placere sa fie insotita de un om de spirit, amuzant iubitor de arts, eu cAutam distrat in toate colturile, nu cumva voi mai gasi cu ochii norocul ce mi se pArea pierdut pentru totdeauna .4) Iar mai departe Ar fi o nerozie sl nu profiti de ocazia fericitA a unei calatorii cu o femeie asa de distinsa Am mers in grabs acasa, mi-am facut repede valiza si am pornit la gara . Am ajuns la gara cu cinci minute inainte de plecarea trenului. L-as fi scapat M'am suit vesel. Tovarasa mea de cAlAtorie era de mult la locul ei. A fost foarte multumita, vAzandu-ma hotarit in sfarsit s'o insotesc gi mi-a dovedit aceasta in destul pe urmA. Am petrecut in Italia cciteva luni, pe care nu le pot vita niciodatti (subliniat de noi); si asta o datoresc inteleptului meu consilier din dreapta Sca'pam o incontilloare calatorie in Italia ... 5) ') Analele Academiei Romane, Mem. Sect. 1st., 1927. 2) I. L. Car a g i a l e, Opere, III., p. 213. 3) Ibid, III, p. 233. 4) I. L. Car a g i a le, Opere II, pp. 125-126. 5) Ibid., pp. 128-129. 1* ;i : gi, gi : . www.dacoromanica.ro  4 CONST. I. DIHOIU Iata, acum si aceasta pagina, pe care n'o putea scrie decal un om, care a batut drumurile Italiei Luand un bilet de drum de fier pana la Bologna, apoi de aici unul pana la Rimini, ajungi in apropierea micei republici San-Marino. Intre marchizatul Ancona si roditoarea Romagna, se gig inaltul Monte Titano. De 800 de metri Malt. Se ridica cele trei piscuri ale San-Marinului. Cu o gramada impozanta, care se coboara piezis in ses, impodobita cu vechi cetatui, care readuc in ochii fanteziei icoanele veacului de mijloc. In fata stancii titanilor curge raul Rubicon, modest insa cunoscut din istorie prin trecerea lui Caesar, prin vestita zicere :Alea jacta est '. Despre mare si anume dela Rimini o calauza, un veturino, duce pe drumeti pentru'n bacsis, in mica, darstravechea republics. Dupe o cale de cloud ceasuri cu trasura ajungi la granita re- publicei si la cel dintai oral al ei Seravalle, iar dupA alte doua ceasuri ajungi in San- Marino. Mai intai vii in suburbiu. 11 Borgo, unde e multa vieata miscare ca ci acest sat e emporiul micei republice, care nu poate produce tot ce-i trebueste si are nevoie de import de grane, pe care le plateste cu exportul ei de minunate vinuri de Ulna- ioasa (poama busuioaca), de land, ramatori, perii de bidinele, lamai, sapunuri fine si esente mirositoare din ierburile muntelui Titano, un articol foarte cautat .1) Suntem, deci, in plina inima a Italiei. $i dace acest mare spirit, amator de curiozitati, nu a lasat scape si a fost in stare sä face patru ceasuri, ca sa viziteze aceasta straveche republica, careia ii ur- mareste istoricul pana la acel calugar Marino, care pentru a scapa de persecutiile lui Diocletian (sec. III d. Chr.) se refugiaza pe muntele Titano, cu atat mai mull, cred, nu a lasat sa-i scape cunoasterea Florentei si a civilizatiei ei. 0 confirmare, desi indirecta, o gasesc in aceasta marturisire, pe care Caragiale o face lui V. Negr u, vorbind despre cultura romaneasca. Romanii pot sa, aiba o caracteristica spe-cials in concernul acestei maxi culturi umane, intocmai ca Florentinii din Renastere, dar mai mult nu .2) Asa dar dela Venetia la Bolonia ; dela Bolonia la Rimini ; si apoi iarasi dela Bolonia la Florenta. Si dupa cum dela Bolonia s'a indreptat spre Rimini, ca sa viziteze aceasta rare curiozitate, care este Inca si azi republica San-Marino, tot astfel se va fi oprit oriunde va fi gasit ceva, care sa-i multumeasca multiforma-i curiozitate. Caci dupd cum s'a putut vedea din pagina citata, extrasa din articolul Un slat in miniature, curiozitatea lui Caragiale se indreapta spre toate aspectele de vieata : geografie, istorie, economie, organizare politica, arta. In Inceputurile Romei, manuscris autograf, publicat de Paul Zari- fopol in Note si variante, gasesc acest pasaj care ma indritueste sä cred, ca scriitorul nostru a vizitat si Roma. 1) I L. Caragiale, Opera V, p. 364. 2) V. Negr u, Autorul lui Chico$ Rostogan, 1912 (XI), p 463. Citat din Anna Colombo. si sa-i . www.dacoromanica.ro
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x