C 4- Identificarea Variabilelor Cercetarii

Please download to get full document.

View again

of 265
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  sf
Share
Transcript
       —  2 —   DEBRA DRIZA MILA 2 0: TR   DAREA Original: MILA 2.0: RENEGADE (2014) Traducere din limba engleză:   DORINA TĂTĂRAN  virtual-project.eu Editura: NEMIRA 2016    —  3 —   1 Dacă aş fi putut să înregistrez în mintea mea momente din viaţa reală, ca pe un DVR, după -amiaza aceea ar fi fost printre cele mai revăzute. Greu de crezut? Poate pentru o fată obişnuită. Dar „obişnuit” era un cuvânt care nu se mai potrivea vieţii mele. Cu toate că, în clipa aceea, mă străduiam. Făceam tot posibilul să trăiesc în prezent –  doar eu, sarea, nisipul şi soarele torid care îmi ardea pielea şi se reflecta pe părul lui brunet, de parcă ar fi fost un milion de scântei micuţe . Spuma albă clipocea la mal, la doar câţiva centimetri de degetele mele –  15, mai exact –, dar atenţia îmi rămăsese concentrată pe capul lui, care se zărea ieşind din valuri. S - a scufundat cu uşurinţa unei creaturi de mare şi, chiar şi de la distanţă, am reuşit să zăresc fericirea simplă de pe chipul lui. Hunter era pe deplin în mediul său.   Bucură  -  te cât mai poţi  , l-am îndemnat în gând. Nu vom sta mult. Sau poate că da. Mai aveam de luat decizii cu privire la viitorul meu. Deasupra, un pescăruş a ţipat, înainte să plonjeze spre nişte resturi de mâncare de pe nisip. La auzul ţipătului ascuţit, ceva a tresărit în adâncurile minţii mele, apoi a dispărut. M - am înfiorat şi soarele s -a ascuns după un nor. Hunter înota spre mine cu mişcări sigure, iar apa se răsucea în urma lui, ca un arc uriaş. Mi- am ţinut respiraţia. Comparat  iv cu valul, el părea foarte mic şi neînsemnat. Apa l -a luat pe sus şi a dispărut într - o explozie de spumă albă. Am sărit în picioare, dar l- am văzut cum răsărea din apă ca o ofrandă a mării.  Inima mea falsă s -a întors apoi la ritmul regulat care îi fusese programat. M-am aşezat la loc pe prosopul de la motel. Ce prostuţă. Normal că nu păţise nimic. Nu că nu aş fi avut motive de nelinişte.   A venit spre mine, cu apa şiroindu - i de pe trup, cu părul zburlit şi lipit de gât, astfel încât picături i se scurgeau pe piept.   —   Sigur nu vrei să intri? Apa e grozavă.   —   Nu, mulţumesc.   E prea dificil să fii pe fază, în mijlocul oceanului. Desigur, n -am spus asta. Scuza cu nu am costum de baie era mai potriv ită. Hunter s -a aruncat pe nisip lângă mine, azvârlind picături de apă pe braţul meu gol. Le-am privit cum se prind de pielea mea, iar el m-a observat.    —  4 —   —  Nu e din cauza asta, nu? Privirea lui s- a îndreptat spre umărul meu stâng, acoperit de mâneca tricoulu i uşor şifonat.   —   Braţul tău e în regulă în apă?   —   Da, e în regulă.   Dar atenţia lui m - a făcut să mă simt jenată. Mi - am înfăşurat braţele în jurul genunchilor îndoiţi, asigurându - mă că deasupra rămâne cel care trebuie. Nu pentru că m - aş fi ruşinat de membru l meu protetic, cum insinuase Hunter, când văzuse sârmele ieşind din el, precum spiţele rupte ale unei biciclete, pe când eram în Clearwater, ci pentru că braţul meu nu era, de fapt, protetic. Nu în adevăratul sens al cuvântului, oricum. Totuşi, tehnic vorbind, cred că puteam fi considerată complet protetică. Una dintre multele capcane ale vieţii de android. Stomacul meu s- a strâns şi m - a făcut să oftez. Încă o capcană? Să găseşti un mod diplomatic de a - i spune băiatului de care îţi place adevărul despre mica ta problemă cu nonumanitatea. În apărarea mea –  nu- l cunoşteam prea bine. Doar dacă luam în considerare faptul că împărţisem un accident cu maşina, un interludiu nocturn într -un şopron şi o întâlnire care nu putea fi considerată piatra de temelie a unei relaţii profunde. Totuşi, din clipa în care îl întâlnisem, mă atrăsese ceva la el. Poate faptul că amândoi eram singuratici şi asta a fost baza conexiunii noastre imediate. Tot ce ştiu e că, după ce lumea mea se prăbuşise cu două zile în urmă, i -am telefo nat panicată lui Hunter, el a răspuns şi iată -ne în Virginia Beach. Şi -a trecut degetele de- a lungul zonei dintre mâneca mea şi cot. Îi simţeam granulele de nisip de pe piele, dar atenţia îmi era captată de fiorul născut de atingerea lui.   —   Încă nu -mi vine să cred cât de real se simte, a zis el. Habar n -aveam cât de mult au progresat în acest domeniu. —  E un prototip. L-am privit în ochi. —   Experimental. Pare să funcţioneze bine.   Şi - a clătinat uşor capul.   —   Nu ştiu dacă aş fi avut curaj să fiu subiect de te st. Subiect de test, ha. Era şi acela un mod de a descrie lucrurile. Nu că aş fi avut cu adevărat de ales în privinţa aceea.   —  Riscurile erau mici.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x