ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Share
Transcript
  Σχεδιαγράμματα κειμένων στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου   [1] ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ   ΘΕΜΑ: Η θυσία της αγαπημένης γυναίκας, άρα και η θυσία της ευτυχίας, του πρωτομάστορα, για να θεμελιωθεί το γεφύρι της Άρτας.   ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.1 - 13: Η έναρξη της δραματικής ώρας.  2 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.14 - 29: Η εξέλιξη του δράματος.  3 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.30 - 46: Η κορύφωση και η λύση του δράματος.   ΓΛΩΣΣΑ: Απλή, κατανοητή με ελάχιστους ιδιωματισμούς. Τα διαλογικά μέρη έχουν τη χάρη και τη φυσικότητα του καθημερινού διαλόγου, απαλλαγμένα όμως από τα πεζολογικά στοιχεία της άμουσης κουβέντας.   ΥΦΟΣ: Απλό και απέριττο.   ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ : - Η ποιητική αφήγηση στηρίζεται κυρίως σε ρήματα και επιρρήματα.  - Χρήση κύριων και κατά παράταξη προτάσεων.  - Χρήση ερωτηματικών.  - Το β’ ημιστίχιο συμπληρώνει ή επεκτείνει το νόημα του πρώτου.  - Επαναλήψεις.  - Τριμερής διάρθρωση (στ.8 -9, 33-34, 37-38) ΜΕΤΡΟ : - 46 Δεκαπεντασύλλαβοι ιαμβικοί ( U  _)ανομοιοκατάληκτοι στίχοι.  - Οι μετρικοί τόνοι βρίσκονται στην προτελευταία συλλαβή.  - Η τομή βρίσκεται κατά στίχο ανάμεσα στην 8 η   και 9 η   συλλαβή.  - Μερικοί στίχοι (13, 14, 15, 21, 24, 28, 31) αρχίζουν με τροχαϊκό πόδα (_  U). ΙΔΕΕΣ –    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ : - Πρόκειται για ένα πολύστιχο αφηγηματικό ποίημα, επικολυρικού χαρακτήρα, με δραματικά στοιχεία.  - Είναι μια γνήσια ελληνική παραλογή.  - Ποίηση ουσιαστική, αβίαστη και πλούσια, δίχως να χρειάζεται εξωτερικά στολίδια και γεμίσματα.  - Το μήνυμα του ποιήματος: Οι μεγάλοι σκοποί αξίζουν μεγάλες προσωπικές θυσίες, ιδίως απ’ αυτούς που κατέχουν ηγετικές θέσεις.    Σχεδιαγράμματα κειμένων στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου   [2] ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ   ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ   ΘΕΜΑ Α’ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ: Ο Πεζόστρατος ζητάει από το βασιλιά την κόρη του για λογαριασμό του γιου του. Ο Ηρακλής οργίζεται, διώχνει τον Πεζόστρατο και διατάσσει την εξορία του Ερωτόκριτου.   ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.891 - 898: Η αφήγηση του ποιητή.  2 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.899 - 910: Ο λόγος του Πεζόστρατου.  3 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.911 - 919: Η πρόταση γάμου.  4 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.920 - 936: Η αντίδραση του βασιλιά.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ : ΠΕΖΟΣΤΡΑΤΟΣ: Συνετός, μετριοπαθής, τρυφερός πατέρας, έχει επίγνωση της κοινωνικής του θέσης και των συνθηκών που επικρατούν γύρω του, διπλωμάτης, τολμηρός.   ΗΡΑΚΛΗΣ: Ο άρχοντας με την απόλυτη εξουσία, θεωρεί ότι μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να καθορίζει την τύχη της κόρης του, βίαιος, εγωιστής, απολυταρχικός, συμφεροντολόγος.   ΘΕΜΑ Β’ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ: Καθώς αρχίζει η μάχη των Αθηναίων και των Βλάχων, ο Ερωτόκριτος ορμάει έφιππος, κατατροπώνει τους Βλάχους και σώζει τους Αθηναίους.   ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ : - Ιπποτική μυθιστορία.  -  Έχει χαρακτήρα έμμετρης αφήγησης.  - Τύπος αφήγησης: μεικτός = ο ποιητής - αφηγητής εκθέτει τα γεγονότα, περιγράφει, χαρακτηρίζει πρόσωπα και συνδέει διαλόγους των προσώπων.  - Αφηγητής παντογνώστης –    μηδενική εστίαση.  - Το έργο προσεγγίζει τη θεατρική ανάπτυξη.   ΜΕΤΡΟ : - Ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος.  - Ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή.   ΓΛΩΣΣΑ: Το λαϊκό ιδίωμα της ανατολικής Κρήτης με κάποιες λόγιες λέξεις.   ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ : - Ομηρικές   παρομοιώσεις.  - Υπερβολή.  - Πλούσιο Λεξιλόγιο.  - Ακριβολογία.  - Επιτυχημένη χρήση των ρημάτων.  - Αντιθέσεις.    Σχεδιαγράμματα κειμένων στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου   [3] ΙΔΕΕΣ –    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:   Α’ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ : - Το απόσπασμα θίγει το πρόβλημα της κοινωνικής διαφοράς ανάμεσα στην οικογένεια της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου.   Β’ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ : - Στο απόσπασμα παρακολουθούμε μια θαυμάσια επική σκηνή μάχης.  - Πρόκειται για την εισβολή των Βλάχων στην Αθήνα.   ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ   ΘΕΜΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Β2: Στην «αναβάθρα των δυσκολιών» η ανθρώπινη ψυχή δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την πείνα αλλά και την ομορφιά, καθώς ανασταίνεται μέσα στην ανοιξιάτικη φύση.   ΓΛΩΣΣΑ: Οι βασικές του γλωσσικές αρχές ήταν:  1) Οι μορφές των λέξεων όταν είναι κοινές δεν είναι υποκείμενες να αλλάζονται από κανένα με πρόφαση τη διόρθωση.  2) Υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού κι αν είναι αρκετή κυρίεψέ την.  3) Ο συγγραφέας πότε στις φράσεις του ακολουθεί το Λαό πότε όχι.  - Η δημοτική ήταν η γλωσσική αφετηρία του Σολωμού.  - Μεστή και πολυδύναμη, αισθητοποιεί τις ποιητικές του εμπνεύσεις μέσα από τη ρυθμική ενότητα της μετρικής του.   ΜΕΤΡΟ : - Παραδοσιακός δεκαπεντασύλλαβος που ομοιοκαταληκτεί κατά δίστιχα.   ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ : - Αντιθέσεις.  - Παρήχηση.  - Ευρεία χρήση συνιζήσεων.  - Πυκνές και λιτές εικόνες.  - Μεταφορές.  - Επαναλήψεις.  - Υπερβατό σχήμα.  - Μετάπτωση του πλάγιου λόγου σε ευθύ.   ΙΔΕΕΣ –    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ : - Η νίκη της ηθικής ελευθερίας πάνω στην ύλη.  - Η ανθρώπινη ψυχή συντρίβοντας τα υλικά εμπόδια προσεγγίζει τον ιδεατό χώρο της ηθικής ελευθερίας.  - Το Μεσολόγγι μέσα στο ποίημα διευρύνει το εθνικό περιεχόμενό του και γίνεται πανανθρώπινο σύμβολο.    Σχεδιαγράμματα κειμένων στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου   [4] ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ   Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ   ΘΕΜΑ: Η αίσθηση της αξιοπρέπειας είναι ένα στοιχείο που πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο σ’ όλες τις εκδηλώσεις του, ώστε να διαφυλάξει τον εαυτό του από την απειλή της μαζοποίησης.   ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: Στροφή 1: Μην εξευτελίζεις τη ζωή σου.  2 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ : Στροφή 2: Τρόποι εξευτελισμού και αποτέλεσμα.   ΓΛΩΣΣΑ: Ιδιότυπη, κράμα λόγιας και δημοτικής γλώσσας, ζωντανή, με εκτροπές προς την καθαρεύουσα.  - Κυριαρχούν τα ρήματα και οι μετοχές, με τις οποίες δηλώνεται ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος εξευτελίζει τη ζωή του.    ΎΦΟΣ: Πεζολογικό, απλό.   ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Λιτά. Παρομοίωση.   ΜΕΤΡΟ: Ιαμβικός στίχος.   ΙΔΕΕΣ –    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ : - Εκφράζει μέσα από τις συμβουλές μια προσωπική στάση ζωής: όσο μπορεί ο άνθρωπος να κρατά την αξιοπρέπειά του.   ΣΤΑ 200 Π.Χ.   Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ   ΘΕΜΑ: Ο φανταστικός ομιλητής του ποιήματος Στα 200π.Χ., εκπροσωπώντας τον ελληνικό πληθυσμό των ελληνιστικών βασιλείων, διαβάζει την επιγραφή που συνόδευε τα λάφυρα που αφιέρωσε ο Μ.Αλέξανδρος στον Παρθενώνα. Στη συνέχεια κάνει μια επισκόπηση των ιστορικών γεγονότων που συντελέστηκαν πριν από 130 χρόνια, σχολιάζοντας ειρωνικά την άρνηση των Λακεδαιμονίων να συμμετάσχουν στην πανελλήνια εκστρατεία.   ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.1 - 11: Το πρόσχημα των Λακεδαιμονίων.  2 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.12 - 17: Σαρωτική προέλαση.  3 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.18 - 23: Πανελλήνια εκστρατεία –    κόσμος μέγας.  4 Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.24 - 32: Επικράτηση του Ελληνισμού.   ΠΡΟΣΩΠΑ: Ο φανταστικός ομιλητής του ποιήματος εκπροσωπεί τον ελληνικό κόσμο των ελληνιστικών βασιλείων.   ΓΛΩΣΣΑ: Ιδιότυπη, κράμα λόγιας και δημοτικής.    ΎΦΟΣ: Πεζολογικό, θριαμβικό σε μερικά σημεία και σε κάποια άλλα ειρωνικό.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x